Vezměme to pěkně popořádku. Co je rosení? Ve své podstatě jde o povrchovou kondenzaci vlhkosti v interiéru. Předpokladem jejího vzniku je vysoká vlhkost vzduchu v domácnosti v kombinaci s nízkou teplotou stavební konstrukce.

Existují normy a vyhlášky ohledně vlhkosti vzduchu, dokonce i větrání bytových a nebytových prostor. Přípustná relativní vlhkost vzduchu v obytných místnostech je 30–70 %, doporučená pak v rozmezí 45 až 60%. „Pro zdraví člověka je však optimální, když se vlhkost v domácnosti pohybuje mezi 45 až 55 %,“ prozrazuje Milan Klepsa, v ČR a SR zástupce společnosti VEKA, která je předním světovým výrobcem plastových profilů oken a dveří třídy A.

Rosný bod a rosení oken
Obecně platí, že čím vyšší je teplota vzduchu, tím vyšší je i obsah vodních par ve vzduchu. Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami, a jeho relativní vlhkost je tedy 100 %. Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace.

V normě ČSN 73 0540 je uvedena tabulka, jež popisuje, při jaké teplotě v místnosti, podmínkách vlhkosti v interiéru a povrchové teplotě konstrukce začnou vodní páry kondenzovat. Například v pokoji vytopeném na 19°C, ve kterém je relativní vlhkost vzduchu 55 %, se objeví voda na těch částech konstrukce, kde teplota poklesne pod cca 9,8 °C.

Vlhkost se může srážet nejen na plastových, ale samozřejmě i na dřevěných či hliníkových oknech. Ke kondenzaci dochází nejčastěji na třech místech – z vnější strany oken, mezi izolačními skly a z vnitřní strany oken. Pojďme si tyto tři situace důkladněji popsat.

Kondenzace vlhkosti zvenku
Když se za chladného rána potká teplý vzduch ohřátý od prvního sluníčka s okenními tabulemi, které mají ještě teplotu nočního vzduchu, dojde ke kondenzaci vlhkosti na dolním okraji venkovního skla. Co s takovou kondenzací udělat? „Doporučuji nedělat vůbec nic. Okno a ostění oken jsou na přítomnost vody připravené. Fakt, že venkovní tabule přijme teplotu venkovního vzduchu a neohřívá se od vzduchu v místnosti, je vlastně důkazem, že okno správně izoluje,“ vysvětluje Milan Klepsa.

Příčinou rosení oken zevnitř je nejčastěji příliš vysoká vlhkost v místnosti


Rosení oken mezi izolačními skly

Vnitřní prostor izolačního dvojskla nebo trojskla je vyplněn vzácnými plyny, nejčastěji argonem. Distanční rámeček hermeticky uzavírá prostor mezi skly, aby vzácné plyny neunikaly, a naopak aby se vodní páry nedostaly dovnitř. V momentě, kdy se vodní páry dovnitř dostanou, plastové okno se začne mezi skly mlžit. A to je zásadní problém, který řešte urychleně se svou okenářskou firmou. Průnik vlhkosti mezi skla totiž indikuje porušení vzduchotěsnosti, a tím i zásadní zhoršení izolačních parametrů. „Dokud běží záruka, je to rovněž důvod k reklamaci okenních skel,“ doplňuje Milan Klepsa.

Rosení oken zevnitř a 3 tipy, jak si s ním poradit
Příčinou rosení oken zevnitř je nejčastěji příliš vysoká vlhkost v místnosti. Nad ránem, když venku výrazně klesne teplota a dojde k ochlazení vnitřního skla, se vodní páry na oknech vysrážejí. Tato skutečnost nemusí nutně znamenat, že jste zakoupili nekvalitní okna. Moderní okna těsní tak důkladně, že nedochází k výměně teplého pokojového vzduchu se suchým vzduchem zvenku. Proto, pokud správně nevětráte, zůstává vysoká vlhkost v bytě a při ranním poklesu teplot jednoduše zkondenzuje.

Níže pro vás shrnujeme tři hlavní tipy, které vám v zimě pomohou kondenzaci vlhkosti v interiéru vyřešit:

  1. Nárazově větrejte – Viz výše. V zimě doporučujeme intenzivně větrat. Optimálně přes zcela otevřené okno alespoň třikrát denně po dobu maximálně pěti minut. V topné sezóně nedoporučujeme větrat déle ani používat mikroventilaci. Docházelo by pak zbytečně k výrazným (i neekonomickým) únikům tepla a k ochlazování stěn bytu.

  2. Nepřekrývejte topení – Pokud překryjete radiátor příliš širokou parapetní deskou, nedostane se teplý vzduch k celé ploše okna. Povrchová teplota skla tak s vyšší pravděpodobností klesne pod rosný bod a vlhkost začne kondenzovat.

  3. Zapínejte digestoř i ventilátor – Při vaření zapínejte digestoř, která kromě vůní odsaje i vodní páry. V koupelně pro změnu nezapomínejte na zapínání ventilátoru a při sprchování zavírejte dveře, aby se vodní páry nešířily do ostatních místností.