VEKA FSP WinDoPlan také nabízí funkce pro návrh napojení na zdivo, kalkulace tepelných ztrát a další včetně možnosti přímého kontaktu s online podporou dodavatele. Nespornou výhodou pro české partnery i zákazníky je fakt, že tento nástroj je v současné době k dispozici nejen v němčině a angličtině, ale i češtině.

Před čtyřmi lety spojila VEKA všechny své online zákaznické služby do jediného centrálního portálu služeb. S novým online nástrojem FSP WinDoPlan přibyly funkce, jež ocení zejména ti partneři, kteří často připravují obchodní nabídky, nebo se účastní výběrových řízení. „Množství informací, které jsou požadovány v rámci tendrů, plánování a výroby oken se neustále zvyšuje. Je stále běžnější, že koncový zákazník již v rámci výběrového řízení vyžaduje podrobný popis, parametry, dokumentaci a certifikáty. Tyto požadavky je takřka nemožné splnit bez odpovídajících softwarových nástrojů. S FSP WinDoPlan dáváme k dispozici online aplikaci, s níž budou plánování a příprava nabídek pro partnery mnohem snazší,“ vysvětluje Milan Klepsa, zástupce společnosti VEKA pro ČR a SR.

Výběr prvků pro funkci Konfigurátor WinDoPlan

Webový plánovací nástroj může snadno nahradit tradiční plánovací programy, používané například zaměstnanci výroby na lokálních PC. Obsahuje veškeré produkty a prvky systému VEKA a návrháři i výrobci oken v něm mohou společně plánovat požadované sestavy. Mohou se navíc spolehnout, že je systém sám okamžitě upozorní na případné odchylky od parametrů stanovených technickými předpisy a pravidly pro něž je systém VEKA navržen – to je důležitá bezpečnostní pojistka zejména při plánování složitých sestav a prvků. Navíc lze k výstupům snadno a bez zdlouhavého hledání připojit související certifikáty a dokumentaci individuálních prvků. Vše je nahráváno ze systému pro správu dokumentů VEKA, což zaručuje aktuálnost všech informací.

VEKA FSP WinDoPlan také výrobcům oken nabízí možnost sdílení informací. Podporován je například export do datového formátu GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen), používaného běžně projekčními kancelářemi v Německu. Prostřednictvím FSP WinDoPlan a online portálu VEKA je také možné konzultovat konkrétní problémy či otázky při návrhu oken a dveří s online technickou podporou VEKA – díky tomu, že zaměstnanci podpory mohou nahlížet přímo do projektu, je jejich odezva rychlá, věcná a přesná. Nespornou výhodou pro české partnery i zákazníky je fakt, že samotné prostředí FSP WinDoPlan je, stejně jako online portál VEKA, v současné době k dispozici nejen v němčině a angličtině, ale i češtině.

Okno pod drobnohledem ve funkci Konfigurátor WinDoPlan

Aktuální podoba a možnosti FSP WinDoPlan jsou nicméně pouhým základem, na němž chce VEKA časem vystavět řadu dalších funkcí. „Do budoucna očekáváme přidání podpory trojrozměrného plánování a zejména BIM, tedy Building Information Modelling, standardu pro digitální sběr a propojování dat ve stavebnictví. BIM umožňuje práci v až pěti rozměrech, kde čtvrtým je čas a pátým náklady, nebo zpracování informací o množství a vlastnostech stavebních prvků. Mezi plánovaná rozšíření patří i rozhraní pro konstrukční software využívaný výrobci oken tak, aby bylo na náš online nástroj možné napojit stávající procesy a postupy,“ dodává Milan Klepsa.