Architektonicky zajímavá prosklená fasáda Visitor centra firmy Kingspan
V červnu 2008 byla zahájena stavba v areálu společnosti Kingspan a.s. v Hradci Králové, která se skládá ze dvou částí. Architektonicky nejzajímavější částí je Visitor centrum, určené pro zákazníky firmy. V této budově budou probíhat předváděcí akce a školení zákazníků ze střední a východní Evropy. Součástí Visitor centra je také vývojové centrum. Druhá část budovy je určena pro rozšíření výrobních ploch.

Projektová dokumentace objektu byla zpracována projekčním ateliérem Santis se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, který dostal za úkol vytvořit co nej­věrnější kopii sídla firmy Kingspan ve Velké Británií. Generálním dodavatelem stavby se stala zlínská firma PS-MSI a.s. Dodávku a montáž výplní otvorů a proskleného fasádního systému realizovala společnost Thermont s.r.o. Právě tato část stavby naši redakci zajímala, a proto jsme se spojili s manažerem projektu panem Martinem Heimem, aby nám přiblížil stavbu z pohledu subdodavatele fasádního systému.

„Náš díl stavebních prací spočíval ve výrobě, dodávce a montáži hliníkových výplní otvorů. Jednalo se o vnější hliníkové předsazené prosklené fasádní stěny, okna, vnitřní a vnější stěnové příčky včetně dveří a oken požárních i nepožárních. Na této akci byly použity 4 druhy hliníkových systémů SAPA. Zajímavostí této stavby byly prosklené předsazené hliníkové fasády. Dvě z fasád tvoří roh s tím, že jedna z nich je mírně sklopená a u druhé byla požadovaná požární odolnost EW30 DP1. Bylo opravdu složité vyřešit detaily návazností těchto fasád tak, aby vyhovovaly jak stavebním zákonům, tak aby byly esteticky příjemné na pohled. Samotná dodávka a montáž hliníkových výplní trvala 3 - 4 měsíce, přičemž se na montáži podílelo asi 8 - 10 našich pracovníků. Celkový finanční objem naší stavební části se pohyboval okolo 6 500 000 Kč,“ dodává Martin Heim.

Rekonstrukce pavilonu č. 28 Psychiatrické léčebny Bohnice
Psychiatrická léčebna Bohnice je v současnosti největším psychiatrickým zařízením v České republice. Její historie se začala psát před více než sto lety, kdy se na kopci daleko za severním okrajem Prahy začal stavět Královský zemský ústav pro choromyslné. K dnešnímu se areál rozprostírá na pozemku o rozloze cca 64 ha a je na něm postaveno 36 pavilonů a několik dalších správních budov.

Stoletá historie areálu a budov však znamená potřebu jejich postupné obnovy a modernizace. V uplynulé době prošel rekonstrukcí pavilon č. 28, který je určen jako oddělení pro děti a dorostence. Investorem stavby byla PL Bohnice, projektu se ujala kancelář Atelier M pod vedením ing. Stanislava Marka. Jako generální dodavatel stavby byla vybrána firma Zlínstav a.s. Kompletní rekonstrukce objektu včetně kompletní výměny střechy a vybudování nového sportovního areálu přišlo na téměř 90 miliónů korun.

Co konkrétně bylo předmětem dodávky společnosti Thermont na tuto stavbu, nám sdělil manažer projektu, pan Roman Juřík. „Naše společnost realizovala všechny hliníkové výplně otvorů jakožto okna, dveře, stěny a střešní okna, a to jak exteriérových tak i interiérových a protipožárních prvků. Tato realizace si vyžádala investici okolo 5,5 mil. korun a trvala cca 3 měsíce Specifikem této stavby byla různá bezpečnostní opatření jak proti úniku dětí z budovy - elektromagnetickým jištěním dveří, tak proti poranění o jednotlivé konstrukce - použitím bezpečnostních nerozbitných skel nebo např. vkládáním žaluzií do izolačních dvojskel.“

Ing. Jiří Zahradnický

Thermont, spol. s r.o.
2. května 1574, 763 61 Napajedla
tel.: +420 577 112 911, fax: +420 577 945 288
e-mail: thermont@thermont.cz , www.thermont.cz