Lze nějakým způsobem určit, po jak dlouhé době se začnou objevovat první příznaky biologického znečištění fasády a o jaké konkrétní typy se jedná?

Doba, po které se začnou objevovat první příznaky biologického napadení, závisí na mnoha faktorech. První růst řas, mechů a podobného biologického znečištění, se může objevit již za 2 roky, ale může k němu dojít i za více než 5 let. Jsou místa, kde se napadení nemusí objevit vůbec.

Jaké jsou příčiny vzniku biologického znečištění a jaké části fasády jsou nejvíce náchylné?

Příčinou vzniku je vytvoření podmínek pro růst řas a mechů. Hlavní podmínkou je vlhkost fasády. Zvláště po ranní rose se na studené fasádě sráží vlhkost. Fasáda zůstává dlouho vlhká, jestliže na povrch fasády neprostupuje teplo z vnitřních prostor a pokud se jedná o plochy s minimálním dopadem slunečního tepla a s minimálním prouděním vzduchu.
Vyhřívání povrchu fasády teplem z vnitřních prostor se úspěšně zabraňuje zateplením fasády. Málo slunečního osvitu bývá na severních stranách a na severovýchodních stranách domů. Menší proudění vzduchu v okolí fasády bývá v místech, kde se vyskytují stromy před domem, případně je-li fasáda chráněna proti větru další zástavbou.
Závěrem lze říct, že nejvíce náchylné na znečištění fasády způsobené biologickým napadením jsou zateplené plochy budov orientované na sever nebo severovýchod, v blízkosti vzrostlých stromů nebo v blízkosti jiné zástavby.

Čištění fasád


Existují možnosti, jak se biologického napadení fasády zbavit? Jaké produkty vyvinula vaše firma pro tuto oblast?

Znečištění fasády se lze zbavit například omytím tlakovou vodou. Tímto způsobem však odstraníme (utrhneme) jen povrchovou část rostlin, ale kořeny v pórech fasády zůstanou. Z tohoto důvodu se řasy nejpozději do dvou let objeví znovu.
Mnohem lepší metodou je chemická likvidace řas a mechů. Při takové dojde k odstranění nejen povrchových částí rostlin, ale i kořínků zarostlých v pórech fasády.
Firma COLORLAK nabízí velmi účinné prostředky na bázi biocidů, které dokonale plní funkci chemického odstranění. To probíhá ve dvou krocích. V prvním se k ošetření použije výrobek V1920 ČISTIČ FASÁD a v druhém se použije výrobek V1930 OCHRANA FASÁD.

Jakým způsobem probíhá likvidace a sanace biologického znečištění v případě bytových domů?

Nejprve se na celou plochu fasády nanese výrobek V1920 ČISTIČ FASÁD. Nanáší se buď postřikem, například zahradními postřikovači nebo válečkem. Tento biocidní prostředek je účinný pouze na biologické rostliny a není nijak agresivní k ostatním hmotám. To znamená, že se nezmění barevnost fasády, nejsou naleptány plastové rámy oken apod. Tudíž před nanášením prostředku V1920 ČISTIČ FASÁD není nutné zakrývat žádné plochy ani okna. Pouze bych doporučil ukrýt balkónové květiny.
Po nanesení se výrobek V1920 ČISTIČ FASÁD nechá působit 1 – 3 dny dle stupně znečištění. Po určené době působení se fasáda ostříká tlakovou vodou (tzv. vapkou).
Po ostříkání se na plochu fasády nanese výrobek V1930 OCHRANA FASÁD. Tento se nanáší stejně jako předchozí výrobek postřikem nebo válečkem. Hlavní funkcí výrobku V1930 OCHRANA FASÁD je posílení účinnosti hlavně z hlediska budoucího biologického napadení fasády.

Fasáda před čištěním

Fasáda po čištění


Jaká je časová náročnost ­realizace?

Podle našich zkušeností očistí firma vybavená příslušnou technikou (včetně vysokozdvižných plošin) za jeden den 1 500 – 2 000 m2 plochy domu. Podle stupně znečištění fasády může na této ploše trvat celková sanace a ochrana proti dalšímu napadení 3 – 5 dnů. Očištění větších ploch může trvat 4 – 8 dnů.

Je možné po vyčištění fasádu znovu barevně ošetřit?

Pokud se rozhodneme po očištění fasádu ještě barevně natřít, doporučujeme použít následující postup. Po provedení prvního kroku, to je nanesení výrobku V1920 ČISTIČ FASÁD a jeho ostříkání tlakovou vodou, se nechá fasáda řádně vyschnout a natře se fasádní barvou v požadovaném odstínu. Následně, po vyzrání fasádní barvy za cca 10 dnů, se teprve nanáší výrobek V1930 OCHRANA FASÁD.

Jak dlouho po aplikaci přípravku V1930 OCHRANA FASÁD se mohou opět objevit známky znečištění?

Pokud se dodrží doporučený postup, může k dalšímu biologickému znečištění dojít nejdříve za 5 a více let. Tato doba závisí opět na konkrétních podmínkách, nicméně k dalšímu znečištění může dojít třeba až za 20 let, nebo již k biologickému znečištění fasády nedojde vůbec.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

COLORLAK, a. s.
Tovární 1076, 686 03 Staré Město
tel.: 800 145 555
e-mail: info@colorlak.cz
www.colorlak.cz