Přední firmou, která se specializuje na výrobu, dopravu a ukládku betonových směsí, je pražská společnost TBG Metrostav s.r.o. Ta příští rok oslaví již 30 let úspěšného působení na pražském stavebním trhu. Nás zajímalo, jak se společnosti v uplynulém roce podařilo vypořádat s poklesem stavebního trhu zejména v segmentu bytové výstavby, který byl poznamenán vysokou mírou úrokových sazeb u hypoték. Spojili jsme se proto s obchodním náměstkem společnosti TBG Metrostav paní Ing. Karolínou Erbenovou, která k naší úvodní otázce říká:

„Díky tomu, že je naše společnost součástí silné stavební skupiny, se nám v uplynulém roce dařilo úbytek výrobního programu v bytové výstavbě doplňovat zajímavými infrastrukturními projekty, které rostou přímo na území hlavního města Prahy. Na projekty tohoto charakteru naštěstí nemělo zvyšování hypoték vliv. TBG Metrostav dodává betonové směsi například pro výstavbu metra I.D – úsek Pankrác – Olbrachtova, pro projekt výstavby Dvoreckého mostu přes Vltavu, jehož zvláštností je použití bílého cementu nebo projekt Modernizace trati Praha Bubny – Praha Výstaviště.“

Jak jste vstoupili do prvních měsíců letošního roku a co od jeho průběhu z pohledu obchodních aktivit vaší společnosti očekáváte?
Do prvních měsíců jsme vstoupili optimisticky a s plánem na rozvíjení našich aktivit včetně otevření nové betonárny v Úvalech na východním okraji Prahy, která je nyní ve fázi realizace – konkrétně se realizuje montáž technologie. Plně v provozu nová betonárna bude na přelomu května a června tohoto roku a nám se tím pádem otvírá další oblast Prahy, kam budeme moct soustředit naše obchodní aktivity.

Vaše společnost TBG Metrostav patří k lídrům trhu v oblasti inovací. Přicházíte i v letošním roce s nějakou produktovou novinkou?
Čím dál více se nejen ve stavebnictví řeší uhlíková stopa a produkce CO2 při výrobě. Proto plánujeme aktivně nabízet nízkoemisní betony, které se vyrábí z cementů, při jehož výrobě se produkuje až o 30 % méně CO2 než při použití referenčního portlandského cementu. Nově umíme investorům a stavebníkům nabídnout i betony s nulovou uhlíkovou stopou. Již čtvrtým rokem vyrábíme také betony s recyklovaným kamenivem.


Hovoříte o betonech z recyklovaného kameniva. V jakých konstrukcích nyní nalézají tyto betony své uplatnění?
S použitím betonů s recyklovaným kamenivem máme již bohaté zkušenosti a nyní je prodáváme pod obchodní značkou R-CRETE. Na stavbě je lze použít nejen pro podkladní betony, ale při podrobnějším rozboru projektu je možné těmito betony nahradit i konstrukce namáhané primárně na tlak bez výraznějších vlivů vnějšího prostředí. V minulém roce se nám recyklované kamenivo osvědčilo také při použití u zálivkových materiálů TERRAFLOW. Tento materiál je určený pro zpětné zásypy a standardní kamenivo lze nahradit tím recyklovaným ze 100 %.

Mohou betony z recyklovaného kameniva v budoucnu nahradit přírodní kamenivo, kterého začíná být ve stavebnictví nedostatek?
Výrobou těchto betonů můžeme částečně přírodní kamenivo šetřit, ale rozhodně nejsme ve fázi, že by tyto betony nahrazovaly konvenční beton. Největší výhodu vidím ve spotřebovávání recyklované stavební suti, která už žádné jiné využití nemá a končila by na skládkách.

Vaše společnost se snaží snížit uhlíkovou stopu na mnoha frontách. Je tomu tak i v oblasti dopravy kameniva na vaše betonárny?
O uhlíkové stopě jsem se zmínila již výše. Pro dopravu kameniva na naše dvě betonárny v centru Prahy – betonárny Rohanský ostrov a Libeň (na výjezdu z tunelu Blanka) využíváme lodní dopravu, která je výhodná pro zklidnění nákladní dopravy na území města Prahy a dává nám především ekologický smysl. Jedna loď uveze 1000 tun kameniva a toto množství odpovídá tomu, co bychom na betonárnu navezli pomocí 40 nákladních aut. Lodní doprava tudíž Praze šetří průjezd tisíců nákladních aut ročně.

Které stavby pro vás budou v průběhu roku klíčové?
Z infrastrukturních staveb je pro nás letos klíčové pokračování 1. etapy metra I.D, rekonstrukce železniční stanice Praha–Smíchov v rámci optimalizace trati a dlouho plánovaná rekonstrukce Libeňského mostu. Z bytové výstavby mohu zmínit rezidenční bydlení v areálu bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech a projekt BD Nad Skálou, který se právě rozjíždí na Praze 5 na Barrandově.

V čem dle vašeho názoru spočívají silné stránky vaší společnosti a na co se chcete zaměřit v budoucnu? Je to kupříkladu další rozvoj UHPC betonů?
Kdybych měla zmínit jednu věc, budou to určitě služby našim zákazníkům, které se snažíme poskytovat na nejvyšší úrovni a jako firma si na nich hodně zakládáme. Přes obchodní oddělení, kde řešíme tisíce poptávek ročně a staráme se o řádné a včasné zasmluvnění zakázek, operativní dispečink na betonárnách, abychom zákazníkům dokázali dodat beton v termínu, který jim vyhovuje a zapadá do jejich harmonogramu prací na stavbě. Ekologická doprava nejen materiálu na betonárnu loděmi, ale také betonu na stavbu. K tomu používáme nejnovější dopravní prostředky splňující přísné emisní a hlukové normy. Na co nesmím zapomenout jsou špičkové technologické služby a poradenství od našich technologů, kteří jsou špičkami v našem oboru a díky kterým se můžeme věnovat inovacím jako jsou vámi zmíněné UHPC betony a jejich aplikacím na dopravních stavbách po celé ČR.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek