Ve druhé polovině května oslavila společnost HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL, v.o.s. 25. výročí své novodobé historie.
Navázala tím na dlouholetou tradici firmy, která sahá až do roku 1876. V té době první člen podnikatelské rodiny, pan Jan Řehoř, zahájil v jihočeském Dolním Bukovsku výrobu pálených cihel.

V novodobé historii přibyly k původnímu závodu akvizicí ještě další 2 a v roce 2009 Heluz postavil zcela nový výrobní závod v moravském Hevlíně, který je i dnes nejmodernější kapacitou na výrobu cihel ve střední Evropě. Heluz se tak stal největším výrobcem pálených cihel v České republice vyvážejícím část své produkce nejen do všech sousedních zemí, ale i na další trhy. Nás zajímalo, jak se daří cihlám a dalším výrobkům firmy ­Heluz v současnosti. Spojili jsme se proto s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti, panem Ing. Petrem Stejskalem, kterého jsme požádali o rozhovor. Ten nám vyšel vstříc a zanedlouho jsme si již povídali na půdě naší pražské redakce.

Náš rozhovor bych na úvod maličko odlehčil. Vaše společnost je známa svou podporou naší oštěpařky Barbory Špotákové. Sledoval jste její vystoupení na mistrovství světa? A co říkáte na její výkon?

Ze všeho nejdříve bych rád řekl, že si spolupráce s Bárou Špotákovou v Heluzu velice vážíme. Je skutečně řada věcí, které nás spojují, a my se snažíme, aby to, co Bára zosobňuje na sportovním poli, představovala značka Heluz na trhu stavebních materiálů. Pokud jde o náš obdiv k Báře a společně sdílené hodnoty, pak bych rád zmínil především její trvale vysokou výkonnost, poctivý přístup k práci a stabilní postavení v oboru. Nesmírně si vážíme také její lidskosti, férového přístupu ke svému okolí, jejího vztahu k rodině a mohl bych takto dále pokračovat. Naším cílem je, aby tyto hodnoty představovaly nejen naše cihly, ale celá naše činnost. Ceníme si i toho, že je nejen „naší tváří“, ale je i majitelkou domu postaveného z našich cihel. Zajímavý je i příběh, jak se Bára k našim cihlám vůbec dostala. Když hledala nejlepší cihly pro svůj budoucí dům, procházela na internetu rakouské stránky dodavatelů cihel. Právě zde objevila naše cihly s integrovanou polystyrenovou izolací Heluz Family 2in1, a teprve následně zjistila, že se jedná o cihly českého výrobce. Dnes již je dům hotov a rodina Báry v domě spokojeně bydlí. A co říci k jejímu dalšímu titulu mistrně světa? Je to Bářin další úžasný úspěch. Samozřejmě jsme jí poslali blahopřání a v Heluzu všichni věříme, že její neuvěřitelná kariéra bude dále úspěšně pokračovat.Nyní již poněkud ­věcněji. Jaký zájem zákazníků o cihly ­Heluz registrujete v letošním roce?

Děkuji za otázku a budu stručný. Zájem o naše cihly roste. Určitě je to dáno tím, že se mírně zvedá i náš stavební trh, což zvyšuje poptávku po stavebních materiálech obecně. Heluz v tomto ohledu není výjimkou. Nás v Helu­zu těší, že roste zájem zejména o naše výrobky ve vyšší kvalitativní třídě.

Můžete být konkrétnější? O které cihly mají stavitelé rodinných domů nyní největší zájem?

Trend posledních let směřuje k vyšším kvalitativním řadám a šířkám cihel. Z hlediska tepelně izolačních vlastností jsou pro rodinné domy nejvíce poptávány cihelné bloky Family 2in1 s integrovanou tepelnou izolací a bloky Family broušené bez izolace. Jednoznačně a v naprosté většině jsou poptávány broušené cihly, které umožňují přesné zdění na tenkovrstvé lepidlo či polyuretanovou pěnu. Bez nadsázky lze dnes říci, že stavění z cihel již není mokrým, ale suchým procesem výstavby se všemi s tím souvisejícími výhodami. K nim patří podstatné zrychlení stavebních prací, snížení přesunu hmot na stavbě a zpřesnění výstavby. Sledujeme také, že stále více se prosazují naše stavební prvky pro jednovrstvé zdění bez nutnosti dodatečného zateplení. Určitě k tomu přispívá fakt, že cihly s izolací Family 2in1 svými tepelně technickými vlastnostmi umožňují realizaci jak nízkoenergetických, tak i pasivních domů bez nutnosti dalších stavebních úprav. Skupinou našich produktů, která rovněž zaznamenává nadprůměrný růst, jsou nosné žaluziové a roletové překlady. Ty jsou dodávány jako součást kompletního cihlového systému Heluz a sehrávají významnou úlohu v oblasti ochrany interiéru před přehřátím. Překlady umožňují snadnou montáž předokenní stínicí techniky, což vede k dosažení energetických úspor nejen za vytápění, ale také v současných horkých létech především za chlazení domu.

Jaké další produkty nabízí vaše společnost zájemcům o hrubou stavbu? V čem spočívají výhody systémové dodávky hrubé stavby od jednoho dodavatele?

Heluz je dnes komplexním dodavatelem materiálů pro úspěšnou hrubou stavbu domu. Vyrábíme všechny skladebné prvky, tzn. nejen cihly, ale také překlady, stropy, keramické stropy Miako, keramické stropní panely, keramické cihelné komíny pro všechny druhy paliv, cihly věncovky, příčkovky, akustické cihly pro dělící příčky, a i takové speciality, jako jsou lícové cihlové pásky, cihelná interiérová dlažba a vínovky pro umístění vín ve vinných sklípcích. Výhodou dodávky kompletní hrubé stavby z našich prvků a systémů je homogenní materiálová skladba domu, která eliminuje vznik trhlin v omítkách a řeší veškeré konstrukční detaily. Nejlepší přehled o našich produktech najdete na stránkách www.heluz.cz

Jaké další služby a výhody nabízíte potenciálním stavitelům rodinných domů?

Máte pravdu, že samotná dodávka stavebních materiálů již požadavkům stavebního trhu nestačí. Neustále proto zdokonalujeme naši nabídku se stavbou souvisejících služeb. K nim patří například zpracování výkazu spotřeby materiálu dle projektové dokumentace zákazníka, doprava materiálu na stavbu, technické poradenství v průběhu celé stavby, či některé placené služby, jako je asistence při zakládání první vrstvy zdiva na stavbě, průkaz energetické náročnosti budovy či požárně bezpečnostní řešení budovy. Další výhodou je i to, že každý stavebník rodinného domu, který odebral materiál na stavbu svého rodinného domu od Heluzu, dostává celou řadu benefitů od partnerů Šekové knížky Heluz. Více se o nich můžete dozvědět na stránkách www.sekovaknizka.cz

Uplatňují se vaše cihly stejně úspěšně i v bytové výstavbě či realizaci developerských projektů?

Samozřejmě ano. Sortiment požadovaný pro bytové domy se liší od sortimentu dodávaného pro rodinném domy. Převažují cihly pro interiérové příčky a výplně skeletových konstrukcí. Realizovali jsme však i několik vícepodlažních domů z jednovrstvého zdiva obdobně, jako je tomu u konstrukcí rodinných domů. Při poradenství a výběru materiálu u bytových domů klademe velký důraz zejména na akustické vlastnosti materiálů tak, aby byl zajištěn uživatelský komfort a soukromí v jednotlivých bytech.

Blíží se vrchol stavební sezóny. Jaké novinky představí Heluz zájemcům o stavění na blížící se výstavě FOR ARCH v Letňanech?

Ten se neblíží, ale z našeho pohledu již trvá několik měsíců (úsměv). Bezesporu je to způsobeno zpožděným začátkem stavební sezóny vlivem delší zimy. Je zde však i již zmíněné oživení stavebního trhu. Kupříkladu proti jiným letům u nás nedošlo k prázdninovému poklesu poptávky.
Co se týče expozice Heluz na letošním FOR ARCHu, představí dvě hlavní témata. Pokud jde o rodinné domy, pokračujeme v prezentaci uceleného systému hrubé stavby Heluz se všemi komponenty a v rámci naší kampaně „Normální je nezateplovat“ propagujeme s předními výrobci omítek jednovrstvé konstrukce bez dodatečného zateplení.
Druhé téma je určeno pro projektanty a zejména investory bytových domů. Těm představíme již vloni avizovanou novinku – kompozitní blok Aku kompakt 21. Jedná se o broušenou akustickou cihlu určenou pro bytové příčky s požadavkem na vysoký akustický útlum při malé tloušťce stěny 21 cm. Mottem, s nímž nový produkt vstupuje na trh, je: „Místo hluku místo“. Výrobek je přihlášen do soutěže Grand Prix výstavy FOR ARCH.

HELUZ AKU KOMPAKT 21


A co říci závěrem?

Pokud chystáte v nejbližší budoucnosti výstavbu rodinného domu, neopomeňte se zastavit na výstavní expozici společnosti Heluz na blížící se výstavě FOR ARCH (19. - 23. 9. 2017). Na vlastní oči se tak nejlépe přesvědčíte, jak široká je nabídka materiálů a služeb společnosti. O každém z nich vám pak podají vyčerpávající informace odborníci z firmy Heluz. Pro účastníky společné akce s partnery šekové knížky Heluz je připraven i dárek. Přijďte! Expozice ­společnosti ­Heluz cihlářský průmysl v. o. s. je nachází v hale 1, stánek B 15.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
zákaznická linka: 800 212 213
infolinka komíny: 800 101 121
e-mail: info@heluz.cz
www.heluz.cz