Zdroje chemicky agresivních látek jsou jednak průmyslové, jednak biologické. V takových případech dochází k silnému ataku povrchu konstrukcí. Ty mají v důsledku tohoto působení sníženou životnost.

Následné opravy je pak nutné provádět za pomoci mechanického kotvení tak, aby bylo možné novým opravným vrstvám zajistit dostatečnou přídržnost i na konstrukci poškozené do jádra. Pokud by nebylo použito mechanické kotvení, mohlo by to znamenat bourání konstrukce až na únosný, nekontaminovaný a nedegradovaný podklad. Tím by mohlo dojít k vybourání poměrně velkého množství původní konstrukce a také oprava by obnášela značné množství materiálu. Navíc nelze zaručit, že by bylo možné se na únosný podklad čištěním dostat. Při použití mechanického kotvení lze v předpřípravě podkladu dojít k jakémusi kompromisu a oprava je následně pojištěna právě kotvením.

Samotné mechanické kotvení spočívá v přípravě kotev do podkladu, ke kterým je přivázána síť. Ta tvoří také vyztužení nové opravné vrstvy. V případě vyztužení opravné vrstvy je potřeba dodržet také tloušťku krycí vrstvy nad výztuží v závislosti na stupních vlivu prostředí. V korozně namáhaném prostředí je tedy výhodné využít materiály, které jsou vysoce korozi odolné. BETOSAN s.r.o. nabízí buď ocelovou výztužnou síť potaženou epoxidovým povlakem ARMOBET 40/40/2 EC, nebo častěji používanou síť z bazaltových vláken ARMOBET BW kotvenou na bazaltové vláknité kotvy. Takové vyztužení zajistí jak dostatečnou přídržnost, tak omezení rizika vzniku smršťovacích trhlin.

Principiálně je postup sanace následující. Nejprve dojde k očištění podkladu od všech nesoudržných a kontaminovaných částí, a to v závislosti na míře poškození podkladu. Následně jsou do podkladu vyvrtány otvory pro osazení vláknitých kotev. Kotvy jsou připraveny pro použití tak, že jsou přehnuté a umístěné do gumové bužírky. Ty jsou následně vlepeny buď na kotvící maltu, nebo na chemickou kotvu vlepeny do připravených otvorů. Následně je realizována vrstva opravné malty. Do čerstvé vrstvy malty je vmáčknuta bazaltová síťka, kotvy jsou zbaveny bužírky a rozprostřeny přes síť. Následně je síťka přetažena finální vrstvou malty.
Příkladem použití tohoto postupu je oprava aktivační nádrže, která je patrná na fotografiích.

Ing. Zdeněk Vávra
BETOSAN s.r.o.