Galerie Harfa je největším obchodním a administrativním centrem v Praze. Nachází se v těsném sousedství O2 arény a často bývá nazýváno obchodním centrem 3. tisíciletí, které nabízí 160 obchodů na třech podlažích o celkové výměře 49 tisíc m2 a 18 tisíc m2 kancelářských prostor. Autem je možné vjet do dvoupodlažního podzemního parkingu, který má kapacitu 1 600 parkovacích míst. Jedná se o nákupní galerii nové generace s unikátními prvky jako jsou: terasová střešní zahrada přístupná z restaurací, zábavní vodní prvky a multimediální atrakce, dětské hřiště a umělá ledová plocha. Některé z atrakcí jsou v Praze vůbec poprvé.

Dodavatelem nového víceúčelového obchodního centra, jehož developerem je společnost ze skupiny Lighthouse Group, bylo sdružení firem METROSTAV a.s. a PORR (Česko) a.s. Stavební práce na projektu byly zahájeny již v roce 2008, kdy divize dopravních staveb spol. HOCHTIEF a.s. zahájila práce na stavební jámě a zajištění stavební jámy. V rámci těchto prací bylo ze staveniště Galerie Harfa odvezeno téměř 400 tis m3 výkopku. Celkové investiční náklady měly dosáhnout 3,3 miliardy Kč.
Část těchto investičních nákladů byla určena i na veškeré technologické rozvody objektu, které nejsou okem běžného návštěvníka viditelné, ale jsou schované v technologických šachtách, podhledech a chodbách. O to důležitější mají funkci a drží „při životě“ celé obchodní centrum. I společnost WAVIN OSMA s.r.o., coby největší dodavatel plastových trubních systému na českém trhu, přispěla svými výrobky ke zrealizování tohoto díla a pokryla v podstatě celou škálu systémů pro zdravotně technické instalace – PPR systém pro rozvody teplé a studené vody, HT a KG systém pro různé druhy kanalizací, PE systém pro odvodnění střechy.

Systém WAVIN QuickStream PE
Podtlakový systém Wavin QuickStream PE nabídl pro realizaci efektivní řešení odvodnění všech plochých střech, včetně střech tzv. obrácených a zelených. Ve fázi návrhu bylo pro projekt výhodné použití menšího počtu střešních vtoků, menších dimenzí potrubí celého systému, možnost vyhnout se problematickým gravitačním rozvodům o velkých dimenzích,  vedení potrubí beze spádu, lepší koordinace s ostatními technologiemi, menší počet svislých svodů a možnost napojit se na ležatou kanalizaci v nejvhodnějším místě. Další výhodou je samočisticí efekt v potrubí daný vyššími rychlostmi v celé instalaci. Předností tohoto systému je jeho vysoká kapacita při nižší materiálové náročnosti proti tradičnímu gravitačnímu systému. Zvýšené nároky jsou ale kladeny na hydraulický návrh, přesnost a kvalitu provedení systému.
Dešťové srážky dopadající na jednotlivé střechy objektů jsou odváděny podtlakovým systémem Wavin QuickStream PE za pomoci 114 ks kovových podtlakových střešních vtoků umístěných v různých skladbách střech, na které navazuje 3 348 m potrubí HDPE vedené pod střešní konstrukcí, v podhledech, chodbách a instalačních šachtách. Systém samozřejmě doplňuje nespočetné množství tvarovek a systémových závěsných prvků, které zajišťují pevné uchycení potrubí a správné řešení dilatací a vodních rázů, které na potrubí mohou působit. Celkové množství dešťových vod svedených ze střech podtlakovým systémem bude při návrhové intenzitě srážky dosahovat hodnoty cca 480 litrů/sec. Wavin navrhl a zoptimalizoval systém tak, aby byl co nejefektivnější, plně funkční a funkčně správný, kvalitní a přitom i cenově dostupný. Již při samotné pokládce střešních vrstev se vyplatilo použití kovových střešních vtoků, neboť při pohybu a manipulacích na střechách by málokterý plastový vtok „přežil“. Některé střešní vtoky jsou např. v rámci „zelené střechy“ zapracované i 600 mm pod úrovní současného pochůzného terénu. Použité vtoky se vyznačují vysokou materiálovou odolností proti mechanickému poškození, ať už při pokládce střechy, nebo budoucímu odklízení sněhu ze střech. Díky materiálu HDPE a možnosti jeho svařování jsou na celém systému eliminovány mechanické spoje (hrdla s těsněním). Spoje jsou trvale nerozebíratelné a při správném provedení 100% těsné, což je pro dešťovou vodu optimální řešení. Pružnost materiálu a vysoká pevnost kvalitního svaru navíc zvyšují bezpečnost a funkčnost celého systému. Speciální systémový upevňovací systém pro zavěšení potrubí, jeho pevnost, funkčnost a přitom jednoduchost montáže nám v konečné fázi dokreslují kompletnost sytému Wavin. Pro poradenství spojené s návrhem, dodávkou i montáží tohoto systému a pro lepší celkovou podporu zákazníka byly využívány i 3D grafické výstupy odvodňovacích větví, které pomohly získat přesnější představu o konečném vzhledu rozvodů a částečně urychlily montáž systému.

Ing. Michal Runštuk

WAVIN OSMA s.r.o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
tel.: +420 326 983 111, fax: +420 326 983 110
info@wavin-osma.cz, www.wavin-osma.cz