Bezvýkopovou technologii berstlining zvolil investor projektu, Vodovody a kanalizace Kroměříž, z důvodu zachování stejné trasy a stejného profilu potrubí pitné vody a kvůli zajištění její bezpečnosti a kvality. Výrazným argumentem pro tuto volbu pak byl i ekologický aspekt. Tato moderní technologie se užívá k sanaci inženýrských sítí tam, kde není možné realizovat projekt otevřeným výkopem, ať už z důvodu ochrany krajiny či silné zastavěnosti dotčené oblasti. Její výhodou je to, že umožňuje uložení nového potrubí ve stejné trase, jako bylo potrubí původní. To se nejdříve rozdrtí a roztlačí, čímž se připraví prostor pro potrubí nové, které může mít i větší průměr. Velkou předností této metody je pak i to, že při ní nevzniká žádný nežádoucí odpad.

Aby během projektu nebylo přerušeno zásobování více než 12 tisíc obyvatel Bystřicka pitnou vodou, bylo v první fázi nutné položit 5,5 km náhradního potrubí. Následně bylo možné zahájit sanaci celého vodovodního přivaděče o délce 9 km. Pro 5,5 km trasy z vodojemu Žopy do Hlinska pod Hostýnem bylo využito polyetylenové potrubí Wavin TS d355x32,2, pro zbylý úsek z Hlinska do vodojemu Bystřice pod Hostýnem pak potrubí litinové.Použití třívrstvého potrubí Wavin TS je vhodné i do extrémních podmínek, jako je například skalnaté a kamenité podloží, které se na Bystřicku nachází. Toto potrubí doporučujeme i v případě sanace potrubí bezvýkopovou technologii berstlining, která patří k těm nejrizikovějším,” komentuje Radim Modlitba, produktový manažer společnosti Wavin.

Zkapacitnění přivaděče umožní připojení také nových obcí Chomýž, Brusné a Rusava,” říká ředitel Vodovodů a kanalizací Kroměříž Ing. Petr Vedra a dodává: „Starý přivaděč už dožil, byl seskládán z několika dnes už nevhodných materiálů, jako je azbestocement či PVC. Nový přivaděč tak přináší výhody nejen kapacitní, ale i ekologické a zdravotní.“ Díky použití potrubí z moderních materiálů, tedy polyetylenu a litiny, dochází totiž mimo jiné ke zvýšení kvality vody. Kromě toho, že se v potrubí z těchto materiálů neusazují žádné nečistoty, bylo také možné snížit dávky chloru pro hygienické zabezpečení vody v přivaděči, což má jednoznačně pozitivní vliv.

Jak probíhá sanace inženýrských sítí touto moderní metodou si můžete prohlédnout zde