V této době se rovněž intenzivně podílela na odstraňování škod po povodních v roce 2003 a získala cenné zkušenosti v oblasti sanací vlhkého zdiva, které jsme později zužitkovali při rekonstrukcích fasád. V průběhu dalších let se začala zaměřovat na komplexní rekonstrukce šikmých a plochých střech včetně klempířských konstrukcí a výměny střešních krytin a to jak pálených krytin, tak živičných či foliových. S tímto rozvojem činnosti bylo třeba zajistit stále vysokou kvalitu prováděných prací, která byla rozhodující pro spokojenost zákazníků. Tento důraz na kvalitu ve svém důsledku vedl v roce 2006 k zavedení systém řízení jakosti dle norem ISO 9001. Získání certifikátu umožnilo lepší organizaci společnosti a otevřelo dveře k novým zákazníkům.
Společnost začala provádět pro zákazníky celkové rekonstrukce plášťů budov. Tato činnost v sobě zahrnuje nejen rekonstrukci střech, ale rovněž rekonstrukce fasád včetně zateplení a repase či výměny oken. Tato činnost je především náročná na organizaci prací, kdy je třeba vstoupit do jednotlivých bytů vlastníků či nájemců a s maximální ohleduplností provést práce v co nejkratším a předem přesně stanoveném termínu. V této souvislosti se nám osvědčil systém co největší veřejné informovanosti jednotlivých obyvatelů bytových jednotek a individuální přístup ke každému nájemci. V této souvislosti je jedním z klíčových faktorů chování každého našeho pracovníka na zakázce a to ke všem účastníkům výstavby. Toto je vždy dlouhodobý problém a kádr našich pracovníku vykrystalizoval až po několika letech výběrů, vychovávání, školení a usilovné práce vedoucí ke změně myšlení v přístupu k zákazníkovi a to na všech úrovních společnosti. Prošli jsme si obdobími menších i větších krizí, ale jak se říká: "Co tě nezabije to tě posílí." Dnes mohu konstatovat, že máme stabilizovaný tým kvalifikovaných pracovníků schopných plnit i ta nejnáročnější zadání od našich klientů.
Ráda bych ještě zmínila jednu oblast činnosti společnosti, kterou jsou rekonstrukce rozvodů ZTI a rekonstrukce sociálních zařízení a stravovacích provozů převážně v mateřských a základních školách. Tato činnost je velmi specifická a náročná vzhledem ke krátkým termínům realizace, kdy je třeba v průběhu prázdnin zajistit dvousměnný provoz tak, aby práce byly s jistotou ukončeny v předstihu aas před otevřením nového školního roku.
V roce 2007 se společnost zaměřila na zlepšení systému řízení environmentální politiky a politiky bezpečnosti práce. Výsledkem bylo získání certifikátů dle norem ISO řady 14 001 a OHSAS 18 001. Zvládnutí tohoto úkolu pomohlo společnosti k zařazení a získání kvalifikačního osvědčení společnosti pro projekt "Zelená úsporám".

Z významných staveb realizovaných v minulosti bych se ráda zmínila o zakázce "Oprava střechy, výměna krytiny a poškozených částí krovu ZŠ U Santošky 1/1007" v Praze 5.
Tato zakázka byla naší první kompletní rekonstrukcí střešního pláště. Jednalo se o kompletní výměnu střešní krytiny - 2100 m2, opravu staticky poškozených částí krovu, ošetření krovu proti plísním a houbám, výměnu klempířských prvků, opravu komínových těles a rekonstrukci hromosvodu.

Další zajímavou zakázkou byla rekonstrukce "Školní kuchyně MŠ Lešenská 2" v Praze 8.
Zakázka byla náročná organizačně, ale práce byly ukončeny v plánovaném termínu odstávky. Jednalo se o kompletní rekonstrukci školní kuchyně, provedení nových podlahových souvrství, omítek, obklaa dlažeb, výměnu rozvodů zdravotních instalací, rozvodů elektro, dodávku a montáž zámečnických a truhlářských konstrukcí, provedení nátěrů a maleb.

Velmi náročná zakázka byla rovněž "Kompletní oprava střechy a fasády VŠMVV U Santošky 17" v Praze 5. Tato zakázka byla velmi náročná vzhledem k velkému rozsahu praa velmi krátkému termínu, který závisel na nutnosti maximálně využít příznivých klimatických podmínek v závěru roku. Zde byla provedena kompletní rekonstrukce střechy včetně krytiny a klempířských prvků a rekonstrukce fasády včetně repase oken, výměny vstupních dveří a klempířských výrobků.

V posledních třech letech jsme s rozvojem kontaktních zateplovacích systémů úspěšně vstoupili i na tento trh prací. Zrealizovali jsme například Kontaktní zateplení fasády bytových domu Arboreum, Praha 5, Kontaktní zateplení fasády bytových domů Dalejský Park v Praze 13 a Kontaktní zateplení fasády bytových domů Petržílkova, Praha 13. Naši pracovníci jsou odborně vyškoleni největšími dodavateli těchto kontaktních zateplovacích systému v ČR.
Do budoucna si chceme uchovat vysoký standard a kvalitu prováděných praa udržet týmového ducha našich pracovníků, což by mělo přispět ke spokojenosti našich zákazníků.


ISCO, spol. s r.o.
Střešovická 906/66, 162 00 Praha-Střešovice

tel.: 235 361 516, mobil: 737 256 222, 605 816 397
fax: 235 365 579, e-mail: isco@isco.cz