V oblasti inženýrských sítí pokrývá Pipelife sortiment potrubí od kanalizačních přes vodovodní, drenážní, kabelové chráničky až k trubkám plynovým. Je i významným hráčem na poli systémů pro vnitřní instalace - odpady, teplou a studenou vodu, topení i elektro.

Zvláště bohatá je nabídka Pipelife Czech v oblasti kanalizačních systémů: trubky z polypropylénu nebo PVC, v jemně odstupňovaných kruhových tuhostech 4 - 8 - 10 - 12 a 16 kN/m2, se stěnami hladkými nebo strukturovanými. Vybrat si může ten, kdo vyžaduje nejvyšší kvalitu a spolehlivost, i ten, kdo potřebuje solidní trubky za nízkou cenu.

Ekonomicky uvažující investoři požadují především jistotu a bezpečnost a jsou za ni ochotni přiměřeně zaplatit s vědomím, že vyšší prvotní náklady se mnohonásobně vrátí. Kanál totiž musí být po celou dobu života spolehlivý, bez nutnosti vysokých investic spojených s případnými opravami. Vyšší míru spolehlivosti poskytují především kvalitní plnostěnné trubky.

Proto Pipelife Czech přichází se 3 systémy hladkých plnostěnných kanalizačních trubek, které neobsahují žádnou pěnovou strukturu.

První systém nese název Quantum SN 12®. Je z PVC směsi, která výrazně zlepšuje vlastnosti běžného PVC. Červenohnědé třívrstvé trubky Quantum s tmavou střední vrstvou odolávají silným nárazům i při bodu mrazu a jako jediný PVC systém mohou být pokládány i při minus 10 °C. Naformovaná trubní hrdla jsou opatřena těsněním s plastovou výztuží, a aby se ztížila záměna trub, jsou základní údaje uvedeny i na vnitřním popisu trub. Trubní stěna je vysoce odolná proti vtlačení kamene i proti opotřebení. Od konce roku 2011 bude mít systém Quantum vnitřní stěnu světle šedou, optimální pro kontrolu kamerou. V odolnosti proti prorůstání kořenů, extrapolované na 100 let - tedy v dlouhodobé těsnosti - naměřila nezávislá zkušebna nejvyšší dosud zjištěnou hodnotu 4,8 baru, tj. zhruba 10násobek požadavku normy. Vysoká kruhová tuhost zaručuje minimální příčné deformace (ovalitu) i při méně dokonalé pokládce nebo v problémových zeminách, trubky Quantum vykazují rovněž nejvyšší podélnou tuhost. Systém doplňují PVC tvarovky SN 12 (SDR34).

Systém PP Master je rovněž třívrstvý, v kruhové tuhosti SN 10 nebo SN 12. V názvu je obsažen materiál trubek – polypropylén (PP). Naformovaná hrdla s prodlouženou zaváděcí zónou obsahují těsnění s podpůrným kroužkem, které proto nelze vysunout ani při nejhrubším způsobu instalace. Vnější vrstva je opatřena účinnou UV stabilizací, aby ani delší skladování neovlivnilo kvalitu trub. Vnitřní světlá vrstva ulehčuje práci kontrolní kameře a umožní dobrou čitelnost vnitřního popisu. PP Master SN 12 je řešením i pro velmi problémové geologické podmínky, SN 10 umožní zlevnit stavby v místech s nižšími statickými nároky. Trubky obou kruhových tuhostí mají i velkou podélnou tuhost. Systém používá tvarovky z polypropylénu o vysoké kruhové tuhosti pro trubky SN 10 i SN 12. PP Master lze rovněž pokládat i za mrazu.

Letošní novinkou v nabídce Pipelife je PP Wastic SN 10. Je to levnější, jednovrstvé provedení trubky. PP Wastic je opět opatřen spolehlivým integrovaným hrdlem, což v této cenové třídě rozhodně není běžné. Hrdlo je vybaveno těsněním z elastomeru s dvoubřitým výztužným kroužkem, účinně bránícím vysunutí kroužku z drážky. Červenohnědé trubky jsou vyrobeny z polypropylénu s vysokým pevnostním modulem (PP-HM), neobsahují pěnovou strukturu a jsou řešením pro střední až vyšší nároky. PP Wastic SN 10 využívá tvarovky systému PP Master o vysoké kruhové tuhosti.

V oblasti vodovodních potrubí Pipelife Czech dlouhá léta dodává trubky z HDPE (lineární polyetylén, typ PE 100+). Pozorně však sleduje vývoj nových typů polymerů, proto mohl včas přijít se dvěma novými systémy:
Moderní materiál polyetylén PE 100RC vykazuje ve srovnání s dosud běžně používaným PE 100 až padesátinásobně vyšší odolnost proti šíření poruch (praskání) a proti bodovému zatížení. Trubky z tohoto materiálu proto nejsou citlivé na kvalitu obsypu.

Trubku SUPERpipe z PE 100RC lze obsypávat většinou materiálů přímo z výkopu, což přináší výrazné úspory za písek a jeho transport a podstatně urychluje pokládkové práce. Systém SUPERpipe je vhodný i pro méně náročné bezvýkopové metody pokládky a je ideální v hloubkových vrtech pro získávání zemního tepla.

Plastový vodovod uložený v hrubém štěrku? – S Pipelife je to možné!!!

ROBUST SUPERpipe je trubka SUPERpipe opatřená dodatečnou velmi tvrdou a hladkou ochrannou vrstvou z polypropylénu, která účinně chrání základní trubku i integrovaný signalizační vodič a snižuje zatahovací síly. ROBUST SUPERpipe lze pokládat do všech druhů zemin, což ocení například investoři v horských oblastech, a lze je použít při všech metodách bezvýkopové pokládky.

Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 111 211, fax: 577 111 227
pipelife@pipelife.cz, www.pipelife.cz