V poslední době se tato oblast dále rozšiřuje o systémy hospodaření s dešťovou a povrchovou vodou, jakými jsou retenční nádrže, vsakovací systémy, čerpadla a mohli bychom takto dále pokračovat.

Šíře a rozmanitost produktů v tomto segmentu je specifická jak z pohledu jejich značné velikosti a objemu, tak i různé materiálové skladby, řady rozličných dimenzí, způsobů použití, nároků na dopravu a nadstandardních požadavků na manipulaci a skladování.
Jednou z firem, která se na prodej, servis a odborné poradenství v této oblasti úzce specializuje, je velkoobchodní společnost ­Gienger spol. s r. o. Zajímalo nás, jaké produkty a služby nabízí Gienger svým zákazníkům právě na tomto poli. Spojili jsme se proto s vedoucím sortimentu segmentu inženýrských sítí ve společnosti Gienger, panem Radkem Bezlojou. Ten při našem setkání na naši první otázku, jaké jsou zkušenosti firmy ­Gienger s dodávkami materiálů pro obor inženýrských sítí, říká:
„Mohu říci, že dodávky materiálů pro realizaci inženýrských sítí menšího rozsahu zajišťujeme od prvopočátku našeho působení na trhu, což je déle než 25 let. Zde spadají materiály pro vnitřní a ležaté domovní kanalizace, domovní vodovodní a plynové přípojky, revizní odpadní šachty atd. Větším inženýrským sítím jsme se začali věnovat přibližně před deseti lety. V loňském roce jsme pak tuto činnost dále zintenzivnili.“

Jaký sortiment zboží pro oblast výstavby inženýrských sítí zákazníkům nabízíte?

Šíře našeho sortimentu je opravdu rozsáhlá. Případným zájemcům dokážeme dodat materiály nejen pro realizaci malých domovních přípojek, ale umíme pro ně zajistit i akce většího rozsahu, jakými jsou např. kompletní kanalizace pro obce, vodovody, plynovody, speciální jímky, přečerpávací zařízení, lapače tuku a nečistot, předizolovaná potrubí pro dálkové vedení tepla, vsakovací nádrže a vsakovací systémy obecně. Dále dodáváme také produkty pro hospodaření s dešťovou a povrchovou vodou.

Materiály pro výstavbu inženýrských sítí představují velmi široký sortiment specializovaných produktů.


Jste tedy schopni zvládnout zásobování stavebních akcí veškerého rozsahu?

Ano. Veškerý běžný a standardně požadovaný materiál máme u nás skladem. V návaznosti na specifické požadavky zákazníka jsme však schopni dodat materiál jakéhokoli typu dle konkrétního přání investora nebo realizační firmy, a to prostřednictvím našich poboček, které jsou rozmístěny ve všech rozhodujících re­gionech ČR.

Jaké další produkty a služby zákazníkům nabízíte?

Zákazníkům zpracováváme jejich poptávky do cenových nabídek, poskytujeme jim technické poradenství, a to buď prostřednictvím našich odborných poradců, nebo odborníků z řad našich dodavatelů. Dále nabízíme dopravu veškerého zboží až na místo realizace zdarma.

V poslední době, v návaznosti na klimatické změny, se do popředí stále častěji dostává otázka hospodaření s dešťovou a povrchovou vodou. Disponujete produkty pro i pro tyto účely využití?

Ano disponujeme. Zájem je nyní opravdu značný. Dodáváme nádrže pro záchyt dešťové vody i s možností jejího přečerpávání, případně filtrace. Můžeme nabídnout i produkty pro záchyt a úpravu šedé vody. To vše včetně příslušných čerpadel, připojovacího materiálu či materiálů pro vytvoření potřebných sekundárních rozvodů.

Materiály pro výstavbu inženýrských sítí představují velmi široký sortiment specializovaných produktů.


Umíte případným zájemcům zajistit i montáž retenčních nádrží přímo u nich na stavbě?

Ano, umíme. A to především prostřednictvím našich proškolených partnerů, kterými jsou stavební a montážní firmy působící po celém území ČR. Díky nim jsme schopni uspokojit poptávku koncových zákazníků v nejrůznějších regionech a zprostředkovat jim montáž firmou, která působí v jejich nejbližším okolí.

Dokážete pomoci případným zájemcům i s vyřízením dotace?

Vyřízení dotace je opět jednou z věcí, se kterou umíme případným zájemcům pomoci. Celý postup je detailně popsán na našich webových stránkách www.dotace-info.cz/destovka.

V čem vidíte vaše silné stránky ve vztahu k zákazníkům?

Naší výhodou je, že zákazníkům dokážeme v dané problematice nabídnout komplexní technické řešení. Bezesporu je to také příznivá cena. Velká naše síla spočívá v dopravě vybraného zboží až na stavbu zdarma, technickém poradenství a mohutné šíři sortimentu, který máme běžně skladem. Dále je to také jistota a stabilita silné nadnárodní společnosti. Závěrem nemohu nezmínit naše silné postavení v oblasti dodávek materiálů pro instalaci vytápění, větrání budov, klimatizací nebo dodávek špičkového koupelnového vybavení a nadčasových obkladů prostřednictvím naší značky pro tuto oblast – Elements. Tento ohromný rozsah produktů, kterým disponujeme, montážním firmám umožňuje mít pro oblast instalací pouze jednoho dodavatele. Není třeba jistě dlouze dodávat, že jim to šetří čas a další provozní náklady.

Materiály pro výstavbu inženýrských sítí představují velmi široký sortiment specializovaných produktů.


Kde vidíte další možnosti vašeho rozvoje?

Naším budoucím cílem je zajištění zásobování materiály pro výstavbu inženýrských sítí i u rozsáhlých stavební akcí po celém území ČR. Dále chceme rozšiřovat oblast obchodu v tomto segmentu zboží i na našich dalších pobočkách v nejrůznějších regionech ČR. To si vyžádá rozšíření našeho obchodního týmu o další pracovníky v oblasti inženýrských sítí. Osobně jsem přesvědčen o tom, že v této naší specializaci nás čeká velmi dobrá perspektiva a budoucnost.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek