Systém inteligentní elektroinstalace iNELS s názvem Smart Home & Building Solutions vyvíjí a vyrábí holešovská společnost ELKO EP, která je jedním z předních evropských hráčů v oblasti domovní a průmyslové elektroinstalace po více než 23 let.

Bezdrátové řešení je vhodné pro stávající objekty (byty, domy, budovy), kde jsou již měřidla instalována.
Naměřené hodnoty se vysílají prostřednictvím převodníku RFTM-1 do energy brány (RFPM-2), která zpracovává data a zobrazuje je v aplikaci nebo webovém rozhraní (prostřednictvím ELKO EP Cloudu, kde se data taky ukládají). Metoda měření funguje na bázi měření pulzů, které snímá LED sensor, magnetický sensor nebo infra sensor připojený k převodníku RFTM-1. Každý typ sensoru je svým způsobem snímání určen pro jiné měřidlo (plyn, voda, elektřina).

Energy brána RFPM-2M
•    centrální zařízení pro vyhodnocení spotřeby energie (elektřina, voda, plyn),
•    prostředník mezi převodníkem pulzů RFTM-1 a chytrým telefonem,
•    do datové sítě se připojuje pomocí LAN ethernetového konektoru nebo bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi sítě,
•    až 4 tarifové měření spotřeby elektrické energie.

Bezdrátový převodník pulzů RFTM-1
•    prostředník mezi měřidlem a chytrým telefonem,
•    tyto pulzy odesílá do gateway RFPM-2M pro další zpracování,
•    podporované typy: LS (LED senzor), MS (magnetický senzor), IRS (IR senzor).


Sběrnicové řešení je vhodné zejména pro velké budovy, obchodní prostory a bytové domy o velké rozloze.
Měřidla musí být vybavena pulsním výstupem, který je spojen vodičem do jednotky binárních vstupů IM3 (až 14 jednotek v rámci instalace). Jednotky binárních vstupů  jsou spojené sběrnicovým kabelem k centrální jednotce CU3. Centrální jednotka CU3 je dál připojena prostřednictvím sítě LAN k iMM nebo ­Connection serveru, který převádí naměřené údaje spotřeby a následně pak poskytuje tyto údaje pro zobrazení v aplikaci (telefon, tablet, PC, televize). Vizualizace poskytuje denní, týdenní a měsíční přehled formou grafu, aktuální spotřebu v měřené veličině, případně také finanční hodnotu. Na základě těchto naměřených hodnot je možné nastavit reakci na spínací prvek.

Centrální jednotka CU3-02M
•    vyhodnocovací jednotka pro měření energií,
•    možnost připojení až 140 měřidel,
•    připojení prostřednictvím LAN sítě k IMM nebo Connection serveru, který zobrazuje naměřená data prostřednictvím telefonu, tabletu nebo TV.

Jednotka binárních vstupů IM3-140M
•    vyhodnocuje impulzy z měřidel a po sběrnici posílá do centrální jednotky,
•    možnost připojení až 14 jednotek k centrální jednotce,
•    může být připojena také na výstupy z detektorů nebo tlačítek.

www.elkoep.cz