Online konference Xella Dialog 2021 byla akreditována v rámci CŽV ČKAIT i ČKA a podobně jako loni se účastníci mohli do jejího průběhu zapojit prostřednictvím chatu. Záznam celé konference je dostupný na webové stránce www.xella-dialog.cz.

„Loňská změna formátu konference a její „přenesení“ do on-line prostředí se nám osvědčila,“ vysvětluje vedoucí marketingu Xella CZ/SK Luděk Suchomel a dodává: „Také letos byli nositeli jednotlivých témat naši techničtí odborníci a manažeři, mezi hosty jsme přivítali i zástupce národních asociací BIM v České republice a na Slovensku. Program byl pestrý a účastníci konference jej podobně jako celý průběh hodnotili velmi pozitivně. Mimořádný byl i zájem o naši konferenci: hned první den dosáhla návštěvnost přes 3.000 účastníků!“

Letošní Xella Dialog zahájila prezentace novinek v sortimentu. Jednou z nich v segmentu velkoformátové výstavby jsou Ytong stěnové nosné panely SWE. Ing. Lucie Šnajdrová, manažerka velkoformátové výstavby Xella CZ/SK je podrobně představila a na vzorové stavbě ukázala, jaké přínosy má provádění stavby z prefabrikovaných stěnových dílců a panelů. Systémové řešení vyztužení namáhaných stěn nabízí výztužné pásy Ytofor. V rámci Xella Dialogu Ing. Julius Sič, technický poradce Xella Slovensko názorně předvedl, kde všude mohou tyto výztužné pásy pomoci a kde se již také úspěšně uplatnily. Mění se i požadavky na ochranu proti hluku v budovách. Díky nové vnitřní akustické omítce Ytong umí společnost Xella poskytnout řešení pro štíhlé příčky, které splní náročné požadavky současných norem. Přednášejícím byl Ing. Jakub Hergezel, Key project manager CZ a novou omítku představil Ing. Jiří Bachtík, vedoucí vývoje a laboratoře omítkových směsí Vápenky Vitošov, která omítky pro společnost Xella vyvíjí.

Požadavky na tepelný komfort se stále zvyšují, a to nejen u nových, ale hlavně u historických památkově chráněných budov. To je výzva pro vnitřní zateplení Multipor, které je specialitou společnosti Xella a které na Xella Dialogu představil Ing. Julius Sič, technický poradce Xella Slovensko. Pozornosti projektantů by neměla uniknout ani nová aplikace, díky které projektant jednoduše získá technické posouzení vnitřního zateplení konstrukcí deskami Multipor. Na závěr své prezentace se Ing. Julius Sič zaměřil na nový systém pro sanaci a zateplení vlhkého a zasoleného zdiva Multipor ExSal Therm.

Letošní Xella Dialog představil on-line novinky pro snadné projektování a realizaci staveb


Oblast navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie je aktuální v České republice i na Slovensku, a nejinak tomu bude i v letech příštích. V souvislosti s tím se zvyšuje při navrhování důraz na koncepční přístup a důraz na využití obnovitelných zdrojů. Ing. Martin Mihál, vedoucí technického oddělení Xella CZ a Xella Slovensko ve své prezentaci velmi detailně ukázal, jak se tyto změny projeví na rodinných domech s různými typy technologií a obvodovými stěnami ze sortimentu Ytong. Zajímavé byly i výsledky průzkumu slovenského Zväzu výrobcov murovacích materiálov (ZVVM) z léta 2021, který proběhl v řadách odborné veřejnosti a který byl zaměřen na domy v energetické třídě A0.

Správně navržený a provedený konstrukční detail je předpokladem kvalitní stavby. Ing. Jakub Hergezel představil podrobnosti nové přehledné databáze konstrukčních detailů, založené na dlouholetých zkušenostech společnosti Xella, a předvedl, proč je díky této databázi snadné dodržet veškeré normami předepsané požadavky.

Dalším z lákadel letošního Xella Dialogu bylo téma velkoformátové výstavby, propojené s digitálním plánováním Xella blue.sprint. To se na konferenci objevilo v prezentaci Ing. Lucie Šnajdrové, manažerky velkoformátové výstavby a Ing. Arch. Zdeňka Podlahy, BIM manažera Xella CZ a Xella Slovensko. Vápenopískové tvárnice Silka a jejich technické vlastnosti představili společně jak na stavbě rodinného domu, tak i při výstavbě bytového domu. U obou typů byli úspěšně využity služby Xella blue.sprint, které usnadnily realizaci staveb. Zdeněk Podlaha si v závěru konference pozval do studia jako hosty hlavní představitele vývoje digitálního plánování v Česku i na Slovensku – ing. Leoše Svobodu, II. místopředsedu czBIM a Ing. Tomáše Funtíka, PhD., viceprezidenta BIMaS. Společně diskutovali praktické přínosy a budoucnost této moderní stavební metody.

Podívejte se na video se záznamem konference!