Pokud hledáte firmu například pro rekonstrukci vaší střechy, budete se jistě zajímat, kolika referenčními stavbami se vám daná firma představí. Zkušení stavebníci mají své osvědčené metody, které si vybudovali ne během pár měsíců, ale pracovali na nich několik let. Co tedy inovovat? Materiály. Ty, se kterými tito zkušení stavbaři dnes a denně pracují. Společnost URSA je inovátorem i tradičním výrobcem zároveň. URSA - tradiční materiál s novodobou technologií PUREONE.

PUREONE znamená ryzí jedinečnost. Technologie bez stopových prvků formaldehydu. Technologie, která nese prvky tradičních vlastností minerální izolace a zároveň se snaží přizpůsobit se modernímu způsobu bydlení. Přizpůsobení se dnešním požadavkům konečného uživatele. Ty tam jsou doby, kdy investora nezajímalo, z čeho firma dům postaví. Dnes je investor součástí stavebního procesu nejen v oblasti financování, ale především v oblasti výběru materiálu, který se do stavby použije. Bezformaldehydové technologie reagují právě na tyto potřeby konečných uživatelů staveb.Ochrana životního prostředí je otřepané klišé, které naše společnost používá v mnoha nám nepochopitelných případech. Ochrana našeho životního prostředí, tedy prostředí, ve kterém sami žijeme, je pro nás již hmatatelnější a uchopitelnější. Chceme ho mít tedy pro sebe a své blízké co nejzdravější a nejpříjemnější.V dnešní době společnost vytváří více odpadu, než je schopna sama zpracovat. Naštěstí je tu stavební průmysl, který pro takový odpad našel to nejsnadnější využití – skelný střep. Tepelná, akustická a protipožární izolace URSA je toho zdárným příkladem. Brání prostupu tepla, maximálně odolává hluku a eliminuje požární riziko staveb. Co více si přát. Navíc s novými inovativně-stavebními časy přichází společnost URSA s novými produkty ­URSA ­PUREONE SF 35 a ­URSA PUREONE SF 32.

URSA PURE­ONE je uživatelsky velmi příjemný izolační materiál. Minerální izolace URSA PUREONE ze skelného vlákna je kompaktní, lehká, nedráždivá a pachově neutrální. Tyto důležité výhody zajišťují realizačním firmám snadnou manipulaci a instalaci v konstrukci. Naprosto zásadní je, že URSA PUREONE neobsahuje zbytkové formaldehydy, běžně se vyskytující ve stavebních i jiných produktech. Takové ekologické materiály by si měli osvojit hlavně projektanti staveb pro zdravé bydlení.

V nové generaci izolace URSA ­PUREONE jsou zachovány tradiční silné stránky včetně výborných mechanických vlastností. URSA PURE­ONE nabízí skvělý poměr cena/výkon. Maximální výkon z hlediska tepelné, akustické a protipožární odolnosti.

Minerální izolace URSA PUREONE kromě toho, že snižují náklady na tepelnou údržbu domu, eliminují hluk a zabraňují šíření požáru, mají v konstrukci funkci ochrany stability prostředí a ochrany konstrukčních prvků. Stabilita daného prostředí je důležitá pro nosné prvky konstrukce. Ty nesmí nic ohrozit. Ohrozí-li něco stabilitu, jsou ohroženy naše životy.

Stavba jako taková je stále živým organismem. Stavba nebude fungovat, pokud některá jeho část nebude funkční. Pak se tato ztráta funkčnosti bude přenášet na další a další konstrukce a bude se šířit virovým způsobem dál a dál. Co je tedy důležité? Zajistit aby konstrukce byly prováděny dle technologických předpisů jednotlivých výrobců, aby byly voleny technologie, které mají k sobě blízko a kooperují spolu.

Minerální izolace ­URSA ­PURE­ONE SF 35 a URSA ­PUREONE SF 32 doporučujeme prioritně jako výplň jakýchkoliv rámových či skeletových konstrukcí. Tou nejstarší a nejrozšířenější v České republice je konstrukce šikmé střechy. Chlouba každé obce s kouskem historie. Střecha. Nádherné snoubení se tradičních krovů s pálenou krytinou, toť symbol našich českých měst (viz obr. vlevo).

Ale to je jen jedna konstrukční část objektu. Ta se postupně svou dlouholetou tradicí přenesla i do ostatních konstrukčních částí: konstrukce rámových a skeletových fasád, stěn a trámové podlahy.

Střecha nad hlavou symbolizuje domov. Místo, ve kterém se každý z nás cítí bezpečně. Střecha musí být funkční především z hlediska hydroizolačního. Tu zajistí správná střešní krytina. Střecha musí být v místě pod krytinou dostatečně odvětrána. Větrání zajistí průběžné otvory o minimální tloušťce 5 cm. Pokud si někdo bude myslet, že se jedním až dvěma centimetry vyřeší odvětrání, má zaděláno na velký malér. Minerální izolace ­URSA zvládá vlhkost naprosto bravurně. Vzhledem k jejímu součiniteli prostupnosti vodních par je tato izolace pro odvětrání ideální. Voda se z ní lehce odpaří. Neodvětraná střecha je paradoxně tedy nevhodná pro nosné prvky konstrukce a to především pro nosné trámy, krokve. Společnost URSA přichází v tomto bodě s jedinečným hydroizolačním systémem URSA SECO PRO. Zateplení doporučujeme provádět včetně doplňkového hydroizolačního systému, ve kterém nechybí vrchní pojistná hydroizolace URSA SECO PRO 0,04 a ani parozábrana URSA ­SECO PRO 100. Ty jsou konstrukčně definitivní a ve skladbě střešního pláště nepostradatelné. Co lze ovlivňovat, je tloušťka použité tepelné izolace v celkové skladbě konstrukce.

Očekávaný tepelný výkon střešního pláště je dán místem, polohou objektu a konstrukčním systémem, který na daný objekt chceme použít.

Na konstrukce působí během roku velké výkyvy teplot. Jen rozdíl teplot vzduchu v našich středoevropských podmínkách se odhaduje na 50 °C až 60 °C. U materiálové škály zateplovacích prvků je rozhodujícím ukazatelem součinitel tepelné vodivosti l. Z něho lze potom stanovit hodnota tepelného odporu R (ukazatel užívaný v 90. letech) a hodnota součinitele prostupu tepla U (ukazatel užívaný v současné legislativě. (viz tabulka č. 1)

Produkt, který bude mít součinitel prostupu tepla vyšší než 0,040 W/m.K, bude muset být volen v mnohem vyšších tloušťkách tak, aby plnohodnotně nahradil produkt se součinitelem tepelné vodivosti URSA PUREONE SF 35 s lambdou 0,035 W/m.K a ­URSA PUREONE SF 32 s lambdou 0,032 W/m.K. U nadstandardního produktu se součinitelem tepelné vodivosti 0,032 W/m.K, kdy již při nižších tloušťkách je konstrukce velmi dobře tepelně izolována, nabádá tento fakt použít takový produkt do konstrukcí nízkoenergetických a pasivních domů (viz tabulka č. 2).

Nejvýkonnější tepelnou izolací je tedy URSA PUREONE SF 32. Malá tloušťka, velký výkon. Druhou v pořadí je minerální izolace URSA PUREONE SF 35. Tady je každý centimetr opravdu znát a s vyšší tloušťkou je stále výkonnější a výkonnější.

Při návrhu skladby konstrukce je důležité zhodnotit možnosti, které nám projekt dovoluje a dle toho navrhovat materiál s odpovídající izolační schopností a v dostatečné tloušťce.

Podle čeho poznat, který materiál je nejvhodnější pro Vaši aplikaci? To zaleží na funkci izolace v konstrukci. Tabulka vlastností (viz tabulka č. 3) nám ukazuje, proč stále mluvíme o naší minerální izolaci jako o tepelně-izolační, akustické a ohni-odolné.

Závěr
Společnost URSA přichází s novým materiálem s unikátní technologií ­PUREONE. Nestagnuje, vyvíjí se, přizpůsobuje se uživatelům. Co stagnuje, je cena, která překvapí svou meziroční stabilitou. Minerální izolace URSA PUREONE SF 35 a URSA PUREONE SF 32 je univerzální minerální izolací. Minerální izolace, která odstraní jakékoliv nechtěné degradující mosty konstrukce tepelné a akustické. Minerální izolace URSA PUREONE SF 35 a URSA PUREONE SF 32 je také ochranným mostem mezi konstrukcemi, kdy její funkce je zdraví v bezpečí domova.

URSA CZ s.r.o.
Ing. Marcela Bosáčková

URSA CZ s. r. o.
Pražská 16, 102 21 Praha
telefon: +420 281 017 374
e-mail: ursa.cz@uralita.com
bezplatné technické poradenství: 800 288 888, www.ursa.cz