„Jednou z klíčových vlastností, které hodnotíme při výběru materiálu pro stavbu domu, je příjemné klima v interiéru a budoucí účty za vytápění, respektive klimatizaci. To zajistíte respektováním několika faktorů, z nichž důležitou roli hraje kvalitní izolace,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA. Proto je důležité nejprve pochopit funkčnost zateplení, následně se rozhodnout, jakou konstrukci zvolit a podle toho vybrat správný materiál.

Dbejte na funkčnost zateplení
Ve stavbě ze dřeva by měly převládat přírodní materiály. „Důmyslně promyšlené a kvalitně zateplené konstrukce s použitím minerálních izolací URSA zajistí obyvatelům domu pohodlí, útulné prostředí a v neposlední řadě také úsporu na účtech za energie. Minerální izolace URSA jsou navíc nehořlavý materiál s třídou reakce na oheň A1, což přispívá k požární bezpečnosti celé konstrukce,“ říká Vojancová. Výsledná dřevostavba s minerálními izolacemi URSA tak bude zdravým, příjemným, bezpečným a funkčním obytným prostorem.

Zabraňte vzniku tepelných mostů
V případě špatně provedené izolace může v dřevostavbách docházet ke vzniku tepelných mostů. Tepelný most je místo, kde je vyšší tepelný tok v důsledku snížené tloušťky izolační vrstvy nebo její absence. V tomto bodě tepelná energie snáze uniká a dochází k energetickým ztrátám, což má negativní vliv na energetickou bilanci domu. „Místo tepelného mostu v interiéru má obvykle nižší povrchovou teplotu. Klesne-li povrchová teplota v interiéru pod hodnotu rosného bodu, dochází ke kondenzaci, vzniku plísní a v extrémních případech až k degradaci celé konstrukce,“ vysvětluje Tereza Vojancová.

Vyberte vhodný typ konstrukce
Již při plánování dřevostavby je třeba zvážit, jaký typ konstrukce se bude realizovat – difuzně otevřená nebo difuzně uzavřená.

Difuzně otevřená konstrukce umožňuje určitému množství vodních par přecházet přes konstrukci, díky čemuž je odolnější vůči drobným nepřesnostem ve stavbě a lépe se regeneruje. Difuzní odpor jednotlivých vrstev stěny musí klesat směrem z interiéru do exteriéru. Množství prostupující vodní páry reguluje parobrzda (ať už s konstantním nebo s proměnlivým difuzním odporem), jejíž výhodou je, že během letního období umožňuje návrat vodní páry do interiéru.

Difuzně uzavřená konstrukce naopak zabraňuje pronikání vodních par do konstrukce. Směrem do interiéru je třeba použít parozábranu, která zabrání nežádoucímu pronikání vlhkosti do vnitřních částí konstrukce. Precizní provedení všech napojení a přelepení propustných míst zajistí 100% těsnost parozábrany.

 

 

„Je na každém, aby se rozhodl, kterou z těchto konstrukcí v dřevostavbě využije. Osobně však doporučuji při stavbě dřevostavby pracovat s difuzně otevřenou konstrukcí. Na začátku výstavby sice vyžaduje o něco vyšší náklady, ale je bezpečnější, protože má větší potenciál vysychat, čímž se konstrukce v dřevostavbách snáze regeneruje,“ uzavírá Vojancová.

Jaké zvolit materiály?
Výběrem vhodného materiálu na zateplení dřevostavby vzniká příjemné a zdravé prostředí pro bydlení. Nejvhodnějším materiálem pro zateplení je minerální izolace, a to především pro svou tepelně-izolační, akustickou a požární odolnost. Ideální do obvodových stěn dřevostaveb jsou minerální izolace, které mají součinitel tepelné vodivosti lambda λD ≤ 0,037 W/m.K. Což jsou URSA PUREONE SF 31, URSA PUREONE SF 34, URSA SF 32 PLUS, URSA SF 35 a URSA SF 35 PLUS. Do příček jsou pak vhodné URSA PUREONE TWP 37, URSA PUREONE TWF 37 či URSA TWP 1.

URSA přichází na trh s novinkou
Nově můžete do dřevostaveb vybírat i novinku na trhu - foukanou izolaci URSA Pure Floc. Tato minerální foukaná izolace se hodí pro izolaci obvodových stěn dřevostaveb a má velmi nízký deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD = 0,034-0,036 W/m.K. Foukaná izolace URSA Pure Floc navíc kombinuje vynikající tepelně-technické vlastnosti minerální vlny s rychlým a flexibilním zpracováním. Materiál se přizpůsobí tvaru konstrukce a vyplní tak i těžko izolovatelná místa, čímž eliminuje tepelné mosty. S jediným produktem lze izolovat téměř všechny konstrukce v nových i starých budovách. Foukaná minerální vlna je bez formaldehydu, pojiv a zpomalovačů hoření. Je odolná proti plísním, nehnije a postupem času se nerozkládá.

Více informací naleznete na www.ursa.cz