V roce 2009 se tato firma zaměřila také na jinou kapitolu sanace vlhkého zdiva, a sice na výskyt plísní na stavbách, které zpravidla vlhké zdivo provázejí, na jejich likvidaci a na prevenci proti nim. V této oblasti již byla uplatněna různá řešení, ale vývoj i zde pokračuje. Jeho úspěšným výstupem se ukázal protiplísňový systém Regulitt®, který rozšířil sortiment výrobků firmy Hydropol ČR, spol. s r.o.

Popis
V principu se jedná o protiplísňové přípravky na bázi vápna s novou patentovanou kombinací účinných látek, které byly vyvinuty nejen pro spolehlivé ničení plísní, ale i pro vytvoření dlouhodobé ochrany před plísněmi.

Výzkum a vývoj
Cílem bylo vyvinout prostředek k odstraňování plísní bez syntetických toxinů. Jako další zadání úkolu bylo vyvinout ještě trvanlivější prostředek, než byly tradiční výrobky, který bude navíc disponovat výbornou účinností do hloubky materiálu.
Po dlouholetém výzkumu se podařilo vyvinout na jedné německé vysoké škole novou účinnou kombinaci etanolu a vápence, tedy Regulitt®. Zcela bez biocidů, fungicidů nebo chloru, ale přesto tak účinnou.
Vápenec je ve výrobním technologickém procesu rozmělněn tak, aby mohl proniknout i do nejjemnějších pórů a dlouhodobě je chránit. Ve druhé fázi procesu výroby je mikromletý vápenec smíchán s etanolem, který spolehlivě zlikviduje plíseň.
Etanol proniká hluboko do plísní napadených materiálů a spolehlivě zničí plísně. Příměs vápence díky vysoké zásaditosti (pH>12) vytvoří v pórech prostředí nepříznivé pro plísně.
Tajemství této kombinace účinných látek tkví v hydroxidu vápenatém (vápno). Vápno je díky vysoké hodnotě pH schopno zabránit opětovnému napadení plísní.
Vývoj těchto přípravků nadále pokračuje. Jedním z jeho posledních výstupů je speciální přípravek k ošetření dřeva na bázi sody a kyseliny citrónové.

Postup působení
V zásadě se provádí dvojstupňové odstranění plísní a prevence proti nim.
V prvním pracovním kroku se účinně, avšak bezpečně zničí plíseň a vytvoří se dlouhodobá hloubková ochrana proti plísni. K ošetření určená plocha se nastříká nebo natře přípravkem Regulitt Plíseň-Ex. V první fázi ethanol obsažený v tomto přípravku spolehlivě a s vysokou účinností zničí plíseň. Ve druhé fázi, po odpaření ethanolu, se vápenné částice obsažené v původním roztoku uloží hluboce v pórech sanovaného zdiva, kde vytvoří zásadité prostředí. Následně ztvrdlé vápno v pórech zamezuje novému napadení plísní (viz schéma).
Následně ve druhém pracovním kroku nanesená alkalická barva proti plísni Regulitt® (rovněž na vápenné bázi) pak preventivně vytváří další ochranu proti novému napadení povrchu zdiva plísní a svými dobrými difúzními vlastnostmi je velmi vhodná pro starší zástavbu.

Účel použití
K likvidaci plísní a k ochraně před plísněmi ve vnitřních prostorech, ať již v bytové, občanské či průmyslové zástavbě. Jako preventivní opatření u ploch ohrožených plísněmi. Díky speciální kombinaci účinných, avšak bezpečných látek se Regulitt® používá také v citlivých prostorech, jako v obývacích pokojích, ložnicích, dětských pokojích, pracovnách, koupelnách a kuchyních. Dále ve školách, mateřských školkách, v hotelech atd.

Vlastnosti
- vysoce účinné odstraňování plísní
- spolehlivě ničí výtrusy a podhoubí
- neobsahuje příměsi klasifikované jako škodlivé látky (chlor, fungicidy a biocidy)
- bez vedlejších účinků
- dlouhodobá ochrana
- vytvoří plísním nepřátelské prostředí
- optimálně spolu sladěné složky
- dlouhodobé hloubkové působení patentovanou kombinací účinných látek

K jednotlivým komponentům:

1. Protiplísňový přípravek Regulitt® ­Plíseň-Ex pro trvalé odstranění plísní:

Oblast použití
Na všechny minerální podklady: koupelny, sprchové kouty, sklepy, větrací šachty, kuchyně, kabelové šachty, střechy, podlahy, terasy, kachle, beton, cihly, kámen, malta, omítka, mramor, keramické dlaždice. Nevhodné jsou podklady bez sací schopnosti.

Vlastnosti protiplísňového systému Regulitt®
Regulitt Plíseň-Ex se skládá z vápenných částic suspendovaných v ethanolu, který ničí plíseň bez fungicidů a uvolňování chloru. Ethanol působí dezinfekčně a ničí plíseň. Vápno vniká hluboko do postižené stěny a uzavírá zbývající plísňové výtrusy. Po odpaření rozpouštědla zůstane v cihle hydroxid vápenatý, který reaguje s atmosférickým oxidem uhličitým za vzniku vápence. Tímto dojde k vytvoření zásaditého prostředí, které působí proti případné nové tvorbě plísní a přispívá ke zpevnění podkladu. Dosahuje se dlouhodobého účinku bez zůstatku škodlivých vedlejších produktů.

2. Barva proti plísni Regulitt®:

Popis výrobku
Barva proti plísni Regulitt je minerální barva na bázi vápna určená pro okamžité použití a vhodná do interních prostorů.
Oblast použití
Na všechny minerální podklady jako vápenné, popřípadě křemičitovápenné barvy, vápenné, vápenocementové a sádrové omítky, disperzní podklady jako disperzní barvy nebo pryskyřičné omítky nebo na tapety s hrubým vláknem.
Nevhodné podklady jsou lesklé disperze nebo laky.

Vlastnosti výrobku
Minerální barva do vnitřních prostorů s vysokou difúzní schopností, s vysokým podílem hašeného vápna s přírodními stabilizátory.
Může se natírat, válečkovat nebo nastříkat. Přípravek je založený na čistě přírodním alpském vápenci.
Vysoká zásaditost Regulittu dezinfikuje a zabraňuje tvorbě hub a plísní.
Oproti disperzi se Regulitt staticky nenabíjí.

Variabilně k barvě proti plísni lze použít i tenkovrstvou dekorativní omítku, nanášenou válečkem nebo štětkou.
Jde o vnitřní tenkovrstvou omítku na bázi alpského vápna s mramorovou drtí, vyznačující se vysokou difúzní schopností (souč. difúze < 0,1) a obranyschopností proti tvorbě hub a plísní. Tyto omítky jsou nejen dobře kryjící, ale zůstávají povrchově porézní a každý je může jednoduše a rychle provést. Skýtají individuálně strukturovatelný povrch a bezpečnou ochranu proti plísním.
Alpské vápno je dezinfekční a přírodním způsobem brání tvorbě plísní. Při jeho vysokém zušlechtění lze získat vysoce hodnotnou a otěruvzdornou povrchovou strukturu. V místech nebezpečí tvorby plísní jsou dekorativní alternativou k tapetám.


Hydropol ČR, spol. s r.o.
nám. Svobody 133, 769 01 Holešov, tel.: 573 399 575, tel./fax: 573 399 971
e-mail: sanace@hydropol-cz.com, www.hydropol-cz.com