Hydropol ČR, spol. s r.o.

nám. Svobody 133, 769 01 Holešov
Tel.:
573 399 575
Fax:
573 399 971
E-mail:
sanace@hydropol-cz.com
WWW:
www.hydropol-cz.com

Systém Hydropol® se uplatňuje při odstra­ňo­vání vzlínavé vlhkosti ze zdiva.Tento elektro­fy­­zikální způ­sob od­vlh­čo­vá­ní zdiva je za­lo­že­ný na vy­u­ži­tí vlastností vody v elektromagnetickém poli, zjedno­dušuje sanační proces, snižuje jeho náklady a zvyšuje bezpečnost sanace.Regulitt® je určen k bezpečnému a ekologickému odstraňování plísní ze staveb.Jeho působení je založeno na účinku patentovaného roztoku vápna a etanolu v prvním pracovním kroku a speciální vápenné barvy v kroku druhém.

NAŠI PARTNEŘI Další partneři