Při stálém působení tohoto systému je zaručeno nejen úspěšné odvlhčení objektů, ale především trvalá ochrana zdiva proti vzlínající vlhkosti. Přístroje HYDROPOL® byly vyvinuty v Německu, kde jsou také stále vyráběny.

Uplatnění systému HYDROPOL®

Vzhledem k šetrnosti této metody vůči sanovanému objektu je možné instalovat systém HYDROPOL® téměř do každého objektu. Nejběžněji se systém umísťuje do historických staveb, jako jsou zámky, kostely a památky s různým účelem využití a do starších rodinných domů. Systém ­HYDROPOL® se osvědčil také při vysoušení povodněmi zaplavených objektů. Funkce přístroje plně nahrazuje tradiční metody odvlhčování zdiva, jako je například vložení vertikálních a horizontálních izolací proti zemní vlhkosti. Současně řeší odvlhčení veškerého vnějšího i vnitřního zdiva, horizontálních konstrukcí nacházejících se v přímém kontaktu se vzlínající zemní vlhkostí, přičemž je celý objekt vysoušen prostorově. Této metodě není na závadu materiálová různorodost použitých stavebních materiálů (smíšené zdivo, kombinace cihla, beton, ocel aj.). Zvlášť výhodná se ukázala aplikace u železobetonových konstrukcí. Otvorové výplně, průběžná schodiště a trubní rozvody apod. nejsou překážkou pro správnou funkci tohoto systému. Hodnota takto sanovaného objektu se v průměru zvyšuje až o 15 %. Snížením vlhkosti konstrukce je také dosaženo zvýšení tepelného odporu obvodových stěn, což se projeví mimo jiné úsporou výdajů na vytápění objektu. Se snižující se vlhkostí se také snižuje riziko výskytu plísní, což zlepšuje hygienické podmínky bydlení a užívání stavby. Přístroj se montuje na svislou, pevnou plochu. Je automatický, bezobslužný a bezúdržbový a je na něj poskytovaná záruka 7 let.

Hydropol nabízí efektivní, šetrné a ověřené řešení pro sanace vlhkého zdiva

Výhody odvlhčení zdiva systémem HYDROPOL®

- Řeší odvlhčení vnějšího i vnitřního zdiva.
- Je předpokladem úspěšné sanace vlhkého objektu.
- U starších objektů nahrazuje vložení izolací proti zemní vlhkosti.
- Zvyšuje hodnotu domu až o 15 %.
- Zvyšuje tepelný odpor obvodových stěn.
- Zlepšuje kvalitu bydlení a snižuje náklady na vytápění.
- Plně vyhovuje požadavkům památkové péče na sanace chráněných objektů.
- Je realizovaný se ­zárukami­ na funkci, kvalitu a odvlhčení zdiva v garantovaném rozsahu.
- Je doložený certifikáty a prohlášeními o shodě (podle §13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění novel).
- Mírným působením je ohleduplný ke vzácným povrchovým úpravám a se stavbou pevně vázaným uměleckým dílům.

Jak probíhá odvlhčování zdiva

V první fázi se odvádí molekuly vody z kapilár zdiva. Ve druhé fázi (fáze ochrany) působící pole trvale zabraňuje novému vzlínání kapilární vlhkosti do zdiva. Chybějící nebo vadné původní izolace proti vlhkosti se tím plně účinně nahradí. Ve zdivu zůstane pouze přirozená rovnovážná vlhkost. Metoda pracuje trvale a dosahuje stálé účinnosti odvlhčování.

Ukázka standardního postupu při realizaci zakázky

- Montáž zařízení HYDROPOL® na projektem určené místo a jeho uvedení do provozu.
- Vstupní měření vlhkosti karbidovou metodou.
- Vlhkost se měří vždy na vzorku odvrtaném z hloubky 10 – 15 cm zavlhlého zdiva.
- Měření se provádí plošně v celém objektu, ve více výškových úrovních, tak aby bylo zdokumentováno poškození konstrukcí vlhkostí v celé jejich výšce.
- Měření vlhkosti se provádí při uvedení přístroje HYDROPOL® do provozu, následně se pak v rozmezí do 12 měsíců provede nejméně jedno kontrolní měření. Pokles vlhkosti se zaznamenává do měřicího protokolu. V případě neúspěšnosti této metody lze přístroj bezplatně vrátit.
- Po vysušení stěn na rovnovážnou vlhkost se měření ukončuje a přístroj HYDROPOL® zůstává k dispozici v rámci bezplatného servisu.
- Přístrojem HYDROPOL® dosáhneme vysušení zdiva zpravidla do jednoho a půl roku.

HYDROPOL® = šetrně a účinně – prostě nejlépe!