U mnoha, zejména starších staveb již tato izolace není k dispozici, a zdivo je tak vydáno postupnému rozpadu počínající vlhkostními kresbami na povrchu omítek, solnými výkvěty a tvorbou plísní. Vlhké objekty tedy nejsou pouze kosmetickými chybami, ale představují ohrožení budovy z titulu částečné ztráty pevnosti vlhkého zdiva, snižují pohodu prostředí a zdravotní nezávadnost obytných prostor pro pobývající osoby a zvyšují energetickou zátěž vlhkých budov.

Proto zaujímá tato problematika ve stavebnictví své významné místo. Mezi možnostmi úspěšného řešení sanace vlhkého zdiva se v posledních pětadvaceti letech prosadil nedestruktivní, bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol®.

Příznivé reference
Množství příznivých referencí, ať již soukromých vlastníků domů nebo veřejných investorů, zřetelně dokazují, jak účinný je tento sanační postup. Dnes již také dlouhodobé reference ­dokladují, že stálá účinnost této vysoušecí metody překračuje očekávání. V mnoha evropských zemích tak vedle tisíců rodinných domů již byly vysušeny četné školy, školky, sociální ústavy, správní budovy, církevní stavby a jiné občanské i průmyslové stavby včetně kulturních památek.

Tato úspěšná sanační metoda, vycházející původně z aktivní elektroosmózy, byla vyvinuta experimentálně. K prosazení se v konkurenčním prostředí zůstala pouze možnost nastoupit dlouhou cestu praktického důkazu, a to systematickým a trvalým měřením vlhkosti zdiva sanovaných staveb. A o pozitivních výsledcích jasně hovoří více než 25 let zkušeností s touto sanační metodou, evidovaných statistikou zakázek.

Před vestavěním zařízení na odvlhčování zdiva do předem prozkoumaného objektu se mimo jiné provede měření původní vlhkosti zdiva karbidovou metodou. Tento výchozí záznam se pak doplňuje výsledky z dalších, kontrolních měření vlhkosti ve smluvených časových intervalech, takže zákazník získává doklad o působení uplatněného vysoušecího systému, o pokroku ve snižování vlhkosti zdiva.

Zachování kulturních hodnot
Realizační firma poskytuje svým zákazníkům nejvyšší možnou bezpečnost řešení zárukou nejen na zařízení Hydropol®, ale i na úspěšné a trvalé snížení vlhkosti zdiva. Tuto formu garance investor zpravidla nenalézá u některých jiných nabízených sanačních postupů. S přihlédnutím k uvedené záruce Hydropolu s vazbou na pravidelná měření vlhkosti zdiva činí tento postup cenově nejvýhodnější alternativou řešení vlhkosti staveb. I přes kvalitu služeb a obsáhlý servis leží cena této již tradiční sanační metody výrazně pod cenou jiných sanačních postupů. Výhodná cena Hydropolu je zřejmě jednou z příčin jeho úspěchů. Právě v období „skromných pokladen“ lze proto Hydropolem přispět k zachování hodnotných staveb. Jak uvedený stavební postup ukázal, jde to i bez náročných mechanických prací, bez kopání, řezání, vrtání atd.

Právě v péči o památky je uvedený sanační postup velmi prospěšný. Dokazuje to i řada zajímavých zakázek v ČR, kde byl systém Hydropol již před 17 až 18 roky instalován, například sanace katedrály sv. Ducha v Hradci Králové (viz obr. 1 - snímek interiéru). Mimořádného rozšíření tohoto systému se dostalo pro sanaci vlhkosti starších rodinných domů. Reference spokojených zákazníků jsou pak nejlepším důkazem úspěšného snižování vlhkosti zdiva bezkontaktním systémem Hydropol.

Ve vlhkých objektech se často vyskytuje tvorba plísní. Firma Hydropol ČR, spol. s r.o., která se již od roku 1994 zabývá sanací vlhkého zdiva, obohatila náš trh také účinným, avšak bezpečným, ekologickým protiplísňovým systémem Regulitt®.

Na jakém principu funguje? Jedná se o protiplísňový systém na bázi vápna s novou patentovanou kombinací účinných látek, který byl vyvinut nejen pro spolehlivé ničení plísní, ale i pro vytvoření dlouhodobé ochrany před plísněmi.

Výzkum a vývoj
Cílem bylo vyvinout prostředek k odstraňování plísní bez syntetických toxinů. Jako další zadání úkolu bylo vyvinout ještě trvanlivější prostředek, než byly tradiční výrobky, který bude navíc disponovat výbornou účinností do hloubky materiálu.

Po dlouholetém výzkumu se podařilo vyvinout na jedné německé vysoké škole novou účinnou kombinaci etanolu a vápence, tedy ­Regulitt®. Zcela bez biocidů, fungicidů nebo chloru, ale přesto tak účinnou.

Vápenec je ve výrobním technologickém procesu rozmělněn tak, aby mohl proniknout i do nejjemnějších spár a dlouhodobě je chránit. Ve druhé fázi procesu výroby je vápenec smíchán s etanolem, který spolehlivě zlikviduje plíseň.

Etanol proniká hluboko do plísní napadených materiálů a spolehlivě zničí plísně. Příměs vápence díky vysoké zásaditosti (pH > 12) vytvoří v pórech prostředí nepříznivé pro plísně.

Tajemství této kombinace účinných látek tkví v hydroxidu vápenatém (vápno). Vápno je díky vysoké hodnotě pH schopno zabránit opětovnému napadení plísní.

Vývoj těchto přípravků nadále pokračuje. Jedním z jeho posledních výstupů je speciální přípravek k ošetření dřeva na bázi sody a kyseliny citrónové.

Způsob působení
V zásadě se provádí dvojstupňové odstranění plísní a prevence proti nim.

V prvním pracovním kroku se účinně, avšak bezpečně zničí plíseň a vytvoří se dlouhodobá hloubková ochrana proti plísni. K ošetření určená plocha se nastříká nebo natře přípravkem Regulitt Plíseň-Ex. V první fázi ethanol obsažený v tomto přípravku spolehlivě a s vysokou účinností zničí plíseň. Ve druhé fázi - po odpaření ethanolu, se vápenné částice obsažené v původním roztoku uloží hluboce v párech sanovaného zdiva, kde vytvoří zásadité prostředí. Následně ztvrdlé vápno v párech zamezuje novému napadení plísní (schéma na obr. 2).

Ve druhém pracovním kroku pak nanesená alkalická barva proti plísni Regulitt® (rovněž na vápenné bázi) preventivně vytváří další ochranu proti novému napadení povrchu zdiva plísní a svými dobrými difúzními vlastnostmi je velmi vhodná pro starší zástavbu.

Účel použití a vlastnosti
Přípravek slouží k likvidaci plísní a k ochraně před plísněmi ve vnitřních prostorech, ať již v bytové, občanské či průmyslové zástavbě. Dále jako preventivní opatření u ploch ohrožených plísněmi. Díky speciální kombinaci účinných, avšak bezpečných látek se Regulitt® používá také v citlivých prostorech, jako v obývacích pokojích, ložnicích, dětských pokojích, pracovnách, koupelnách a kuchyních. Také ve školách, mateřských školkách, v hotelech atd.

Shrneme-li si hlavní přednosti přípravku, můžeme říci, že zajistí vysoce účinné odstraňování plísní, spolehlivě ničí výtrusy a podhoubí, neobsahuje příměsi klasifikované jako škodlivé látky (chlor, fungicidy a biocidy). Jeho působení je bez vedlejších účinků a vytváří dlouhodobou ochranu, zkrátka vytvoří plísním nepřátelské prostředí s výsledkem dlouhodobého hloubkového působení patentovanou kombinací účinných látek.

Strukturovaná protiplísňová omítka „Rollputz“
je dalším úspěšným výstupem uvedeného vývoje materiálů v boji proti plísním, který se však osvědčuje i jako zajímavá povrchová úprava interiérů. Při jednoduché aplikaci válečkováním nebo štětkou se tento materiál s oblibou uplatňuje při amatérských pracích, ale stále více je vyhledáván také firmami zabývajícími se povrchovými úpravami.

Hydropol ČR, spol. s r.o.
náměstí Svobody 133, 769 01 Holešov
tel.: 573 399 575, tel./fax: 573 399 971
e-mail: sanace@hydropol-cz.com
www.hydropol-cz.com, www.regulitt.cz