Vyrábí se v tuzemském výrobním závodě ve Vintířově a jeho sortiment je ucelený a promyšlený. Nabízí tvárnice pro obvodové zdivo, nosné stěny, příčky, překlady a široký sortiment doplňků.

Především při výstavbě bytových domů, administrativních budov a jiných komerčních objektů hraje velmi podstatnou roli hmotnost používaného zdiva a také poměr tloušťky zdiva k akustickým vlastnostem stěny. U zdiva Liapor je optimálního poměru těchto parametrů dosaženo díky příměsi lehkého keramického kameniva Liapor. Tvárnice vynikají nízkou objemovou hmotností, díky které se s nimi velmi snadno manipuluje. Dále pak pevností a výbornými tepelně a zvukově-izolačními vlastnostmi. Z hlediska bezpečnosti patří tvárnice Liapor mezi materiály s vysokým stupněm požární odolnosti (třída A - nehořlavé materiály). I při velmi malé tloušťce je zdivo z Liaporu nehořlavé.

Nosné tvárnice řady Liapor M jsou konstruovány tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw při co nejmenší tloušťce zdiva. Komůrkový efekt, ke kterému dochází díky mezerovitosti tvarovek, způsobuje, že toto zdivo má vyšší akustický útlum než nosné i nenosné stěny z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti. Materiál bezproblémově plní i zvýšené požadavky dle ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách. Naměřené hodnoty Rw dosahují až 59 dB, takže tento materiál může být využíván i pro mezibytové stěny.

Pro obvodové stěny se používají tvarovky řady Liatherm a Liapor SL. Pro vnitřní nosné zdivo jsou určeny tvarovky řady Liapor M, které byly navrženy tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti a vyšších hodnot statické únosnosti při co nejmenší tloušťce zdiva. Sortiment Liapor zahrnuje také kalibrované tvarovky s dokonale rovnoběžnými vodorovnými ložnými spárami, přesně zbroušenými na speciální brousicí lince. Vysoká tvarová a geometrická přesnost tvarovek (KSL, Liatherm K a Liapor KM, všechny s výškou 248 mm) dovoluje tenkovrstvé zdění na maltové lože o tloušťce pouze 2 mm. Celkově se snižuje pracnost zdění, nevznikají tepelné mosty a snížením tloušťky ložné spáry cca o 10 mm (až o 80 %) na výsledné 2 mm dochází k úspoře zdicí malty a tím i ke snížení vlhkosti ve zdivu, které i rychleji vysychá. Zmenšují se také rizika vzniku prasklin v místech spár a v omítkách.

Akustické tvarovky AKU pro nosné stěny a příčky splňují nejvyšší nároky na vzduchovou neprůzvučnost.

Pohledové zdivo Liapor R je zase vynikající pro realizaci neomítaných veřejných prostor. Lze s ním vytvořit esteticky mimořádně zajímavé interiéry, samozřejmě při zachování všech výhod zdiva z lehkého keramického betonu. Byť u pohledového zdiva předurčuje jeho pórovitá struktura velmi dobrou tepelnou izolaci, nebylo při jeho vývoji cílem dosáhnout normových hodnot pouze samotnými tvarovkami. Zde se předpokládá využití osvědčených vícevrstvých systémů.Tyto tvarovky jsou ale vhodné i s ohledem na jejich malou tloušťku pro konstrukce akustické. Samotná tvarovka tloušťky 195 mm vykazuje hodnotu laboratorní neprůzvučnosti 50 dB. Při použití složených konstrukcí s využitím pohledového zdiva a nosného zdiva lze docílit stavební neprůzvučnosti až 69 dB.

Více informací o zdícím systému Liapor najdete na www.liapor.cz.