Právě piliny totiž dokáží zlepšit tepelněizolační vlastnosti cihel, což stavebníkům umožňuje ušetřit část nákladů na topení po celou dobu životnosti domu. Spolu s tím piliny coby obnovitelný zdroj energie snižují nároky na množství zemního plynu potřebného pro samotný výpal cihel. Zemní plyn byl přitom také zvolen s ohledem na přírodu.

Ve speciální směsi hlín, z níž se cihly vyrábějí, tvoří podíl přidávaných pilin přibližně 25 % z objemu. Při výpalu piliny vyhoří a uvnitř cihelné masy vzniknou na jejich místě typické miniaturní dutinky. V nich zůstane uzavřen suchý vzduch, který se chová jako velmi dobrý izolant. Díky tomu se snižuje tepelná vodivost cihelného materiálu a podstatně se omezí úniky tepla zdivem.

Pouze jemné piliny


Do výrobní směsi se přidávají piliny vzniklé při výrobě řeziva. Protože důležitou roli hraje jejich stejná velikost, prosívají se na speciálním velmi jemném sítu. Tím se zaručí vznik stejnoměrných pórů u všech typů cihel POROTHERM. Piliny jsou přitom do směsi přidávány v takovém množství, aby vznikl vyvážený vztah mezi požadavky na pevnost výrobku, tepelněizolační vlastnosti a řízení procesu vypalování.

Postup ověřený historií


Piliny však nejsou jen záležitostí dneška. Do cihel se přidávaly i v minulosti. „Různé příměsi, k nimž patřila i sláma, plevy a seno do cihel používali již naši pradědové,“ uvádí ing. Hynek Stančík, technolog společnosti Wienerberger. „Tehdy však sloužily především jako prevence proti vzniku prasklin při sušení výrobků. Až později se zjistilo, že dokáží významně přispět ke zlepšení tepelněizolačních vlastností zdiva.“ I sama značka POROTHERM je přitom odvozena od pojmu „porozit material“, tedy i pilin, které dnes tvoří nedílnou složku těchto cihel.

Moderní desetibojař

Cihly POROTHERM však nelze s jejich historickými předchůdkyněmi srovnávat. Vyrábějí se sice ze stejných materiálů jako v minulosti, ale technologiemi, které prošly zásadní proměnou. Díky tomu vstupují do procesu výroby jak mnohem kvalitněji připravené vstupní suroviny, tak je neporovnatelně kvalitnější i finální produkt. Před uvedením na trh se veškeré výrobky vždy pečlivě a náročně testují. „POROTHERM lze přirovnat k modernímu desetibojaři,“ doplňuje Stančík. Jak dodává, sice nezíská prvenství v některých disciplínách, ale v součtu všech je adeptem na vítěze.

Více informací naleznete na www.porotherm.cz