Po krátkém předchozím telefonátu nás u brány do zámku přivítal jeho majitel, pan Václav Macháček - Rieger a ihned nás pozval dál. Cihlový chodník začínal hned za vstupní bránou, aby za nárožím zámku plynule navázal na mohutné nádvoří v jeho průčelí.

Na naši otázku, jak se člověk stane majitelem zámku, pan Václav odpovídá s naprostou samozřejmostí a přirozeností sobě vlastní. „Je to rodinné dědictví, které jsme získali zpět v restituci.“ Krátce na to již sahá po albu fotografií a ukazuje nám, v jak zuboženém stavu zámek převzali a pokračuje. „Když jsme tu se ženou poprvé přijeli a viděli to dílo zkázy, tak jsme si mysleli, že to nikdy nemůžeme dát dohromady. Nakonec jsme si řekli, že je to náš osud, přestěhovali jsme se sem z Prahy a pustili se do nákladné a náročné rekonstrukce zámku. Uvést ho do tohoto stavu nás stálo skutečně enormní úsilí," říká pan Václav Macháček – Rieger.


Na naši otázku, proč se rozhodli vydláždit průčelí zámku cihlovou dlažbou, říká: „V průběhu rekonstrukce byla před zámkem nezpevněná plocha. Po deštích zde stála voda a byla zde i spousta bláta. Dlouho jsme přemýšleli, jaký materiál pro vydláždění nádvoří zámku zvolit. Nakonec jsme se rozhodli pro cihlovou dlažbu, která má tradici po mnohá staletí a historickou budovu zámku výtvarně výborně doplní. Toto řešení se nyní ukazuje jako velmi hezké, praktické i trvanlivé. Navíc nádvoří je tak velké a cihlová dlažba tak stabilní a rovná, že si zde s vnučkami občas pinkneme i tenis,“ dodává s úsměvem pan Václav.

Když se posadíme na jednu z týkových laviček před zámkem, musíme jím zvolenou volbu materiálu pro vytvoření nádvoří jen pochválit. Jeho rozloha 450 m2 je skutečně impozantní a cihelná rustikální dlažba ve tvaru hranolu s názvem TERRA ROMA ANTICA se před zámkem vyjímá, jako by zde byla od nepaměti. Kompletní dodávku dlažby a odborné poradenství při realizaci této akce poskytla společnost Lipea s. r. o. se sídlem v České Lípě, která se na dodávku lícových cihel, cihlových obkladových pásků a cihlových dlažeb úzce specializuje.


A co říci závěrem? Dva velikáni Českého národa, kteří zámek svého času obývali a kterými byli politik František Ladislav Rieger, a jeho zeť, také politik, spisovatel a dějepisec František Palacký, by z díla jejich následovníka pana Václava Macháčka – Riegera měli bezesporu neutuchající radost. Pokud se chcete o jejich životě i zámku dozvědět více, neopomeňte jej při Vaší cestě přes Vysočinu rozhodně navštívit.