Původní stav.


Původně jsem chtěl dlažbu jen vyčistit tlakovou vodou. Nicméně v átriu domu jsme nedávno dokončili moderní hliníkovou pergolu, která mě svým dokonalým vzhledem inspirovala k tomu, abychom pro venkovní dlažbu použili podobně krásný a nadčasový materiál. V tomto ohledu se mi vždy líbily cihlové dlažby. Ty mi učarovaly nejen svými výbornými vlastnostmi, ale také nevšedním přírodním vzhledem.  Spojil jsem se proto s odborníky ve společnosti Lipea s.r.o., která se na prodej cihlových dlažeb, cihlových obkladových pásků a lícových cihel úzce specializuje. Z její široké nabídky jsem si vybral cihlovou dlažbu Meran, jejíž povrch tvoří elegantní odstíny oranžové a hnědé barvy. Ne dlouho poté již jeřáb skládal palety s cihlovou dlažbou na zahradě našeho domu, dodává s úsměvem pan Karel.

Rekonstrukce zpevněných ploch z cihlové dlažby Meran od společnosti Lipea s.r.o.


Toho se dále ptáme, jak probíhaly samotné práce. Ten k tomu poznamenává: „Nejdříve bylo nutné demontovat původní betonovou dlažbu. Ta byla položena do jemného říčního písku (tzv.potěráku) mezi obrubníky. Výška betonové dlažby navíc činila 6cm a výška nové cihlové dlažby byla jen 4,5 cm. Pro pokládku nové cihlové dlažby proto bylo nutné odstranit původní vrstvu potěráku a vybetonovat dlážděné úseky do vyšší výšky tak, aby spotřeba jemné štěrkodrti, do níž byla nová cihlová dlažba kladena, měla odpovídající výšku. Pak již práce běžela jako po drátkách. Na vyzrálé betonové plochy byla latí vyrovnána vrstva jemné štěrkodrti a přímo do ní byla na vazbu kladena cihlová dlažba. V krajních pozicích u obrubníků byla dlažba dořezána. Po vydláždění ploch byla dlažba zhutněna ocelovou deskou na gumové podložce a zaspárována čistým křemičitým pískem. Když jsem viděl konečný výsledek, srdce mi opravdu zaplesalo radostí . S klidným svědomím můžu říci, že předčil veškerá má očekávání. Dům i okolní plochy kolem něj získal zcela nový, elegantní vzhled a díky přírodnímu materiálu, z nichž je cihlová dlažba vyrobena, její krása vyniká za každého počasí. Velký dík patří také pracovníkům firmy Lipea, kteří nám dokázali operativně dodat vyšší množství dlažby, která nám chyběla z důvodu našich chybných propočtů “, dodává spokojeně při našem loučení pan Karel.

Nám nezbývá než dodat, že místo pokládky cihlové dlažby jsme navštívili před i po realizaci rekonstrukce dlažby.  Již při našem příchodu do místa rekonstrukce nám krása nové cihlové dlažby Meran vyrazila dech. Dosaženým výsledkem jsme tak byli skutečně nejen překvapeni,  ale jedním slovem, unešeni.

Veškerý sortiment cihlových dlažeb a cihlových obkladových pásků Vám dodá společnosti Lipea s.r.o., která se na dodávky těchto produktů již déle než 25 let úzce specializuje.

Ivo Románek