U mnoha, zejména u starších staveb, již tato izolace není k dispozici, a zdivo je tak vydáno postupnému rozpadu počínajíc vlhkostními kresbami na povrchu omítek, solnými výkvěty a tvorbou plísní. Vlhké objekty tedy nejsou pouze kosmetickými chybami, ale představují ohrožení budovy z titulu částečné ztráty pevnosti vlhkého zdiva, snižují pohodu prostředí a zdravotní nezávadnost obytných prostor pro pobývající osoby a zvyšují energetickou zátěž vlhkých budov.
Proto zaujímá tato problematika ve stavebnictví své významné místo. Mezi možnostmi úspěšného řešení sanace vlhkého zdiva se v posledních pětadvaceti létech prosadil nedestruktivní, bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol®.

Funkci systému Hydropol® lze zjednodušeně popsat takto:
-  V přístroji pro odvlhčování zdiva napojeném na proudovou síť se generují magnetické pulsy, které indukují vznik specifického elektromagnetického pole ve vlhkém zdivu.
-  Působením indukovaného frekvenčního pole se poruší elektrochemická a elektrostatická rovnováho vzlínajícího systému tak, že vlhkost, tj. molekuly vody a ionty putují zpět k zemině.
-  Konstantním pulzačně buzeným elektromagnetickým polem je zdivo trvale chráněno proti vzlínající vlhkosti.


Systém Hydropol® dnes náleží k nejhodnotnějším a nejbezpečnějším metodám proti vzlínavé vlhkosti, který zaručuje odvlhčení zdiva s optimálním servisem zákazníkům při dostupné ceně. Vlastní odvlhčení objektů realizací uvedeného postupu nevyžaduje žádné stavební práce. Funkce ­Hydropolu nemá taky žádnou závislost na průběhu jiných stavebních prací, pročež se s výhodou uvádí do provozu co nejdříve. Z volby bezkontaktního systému pro odvlhčení domu plynou nezanedbatelné výhody. Oproti řešení staršími metodami se především vylučují rizika, která při mechanických sanačních pracích často způsobovaly tvrdé řemeslné zásahy. Aplikace Hydropolu je v principu jednoduchá a použitelná pro každý druh a dimenzi zdiva. Zdivo je při tom vysoušeno trvale a v celém objemu, tedy bez některými staršími sanačními postupy ponechaných, pod úrovní terénu se nacházejících vysoce vlhkých částí staveb, v nichž pak často dochází k fyzikálně degradačním procesům a ztrátě pevnosti materiálu (narušení modulu pružnosti). Výhodné jsou zejména možnosti vložení uvedeného zařízení do objektu za plného provozu budovy, bezporuchovost přístrojů Hydropol® jakož i jejich případná snadná výměna či přesun. Za zmínku stojí taky porovnání pracnosti k jiným sanačním systémům a ekonomický efekt uplatnění této již tradiční technologie odvlhčování staveb.


Systém Hydropol® byl vyvinut a je vyráběn v Německu, kde je v širokém měřítku využíván již od roku 1987. Od roku 1994, kdy máme s touto technologií zkušenosti taky v ČR, byla Hydropolem odvlhčena řada staveb všech druhů, ať již objektů občanských, jako jeslí, mateřských škol, škol různých úrovní, sociálních ústavů aj., či objektů sakrálních, jakož i staveb výrobních, a samozřejmě i bytových či rodinných domků. Je mimořádně výhodný pro sanaci památek, protože je plně v souladu s požadavky státní památkové péče na opravy a rekonstrukce památek.
V případě, že by si zákazník nebyl jistý, zda se daný systém do jeho objektu hodí, nabízíme nezávaznou prohlídku, která je bezplatná. Výhradním dodavatelem zařízení Hydropol® pro Českou republika je firma Hydropol ČR, spol. s r. o. se sídlem v Holešově.

Hydropol ČR, spol. s r.o.
nám. Svobody 133, 769 01 Holešov
tel.: 800 100 192, 573 399 575
e-mail: sanace@hydropol-cz.com
www.hydropol-cz.com