Společnost TBG Metrostav patří mezi rozhodující společnosti na pražském trhu s čerstvým betonem. A nejen to. Její nabídka obsahuje i řadu speciálních produktů, jakými jsou kupříkladu barevné betony značky ColorCrete, architektonické a  pohledové betony nebo v poslední době stále populárnější beton pro tzv. „bílé vany“ s názvem Permacrete. U zrodu společnosti a její dlouholeté prosperity stál více než 20 let úspěšně jednatel společnosti, Ing. Jan Kupeček. Čas však nelze zastavit, a proto nyní ve vedení společnosti dochází k významné personální změně. O bližší informace jsme požádali nového jednatele společnosti, pana Ing. Jakuba Šimáčka. Ten v úvodu našeho setkání vysvětluje:

Ano. Máte správné informace. V květnu ukončil svou činnost jednatele a ředitele TBG ­Metrostav náš dlouholetý šéf Ing. Jan Kupe­ček. Z funkce odešel proto, že dosáhl důchodového věku a jakkoliv je stále v dobré kondici, rozhodl se po více než dvaceti letech vedení firmy přenechat jiným. Tuto skutečnost oznámil v předstihu zástupcům majitelů naší firmy a ti jeho rozhodnutí vzali na vědomí. Jako jeho nástupce jmenovali mě.


Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s touto společností?

U společnosti TBG Metrostav pracuji od roku 1998. Tedy od svých 22 let. Nejdříve jsem pracoval v dělnických profesích. Začínal jsem jako řidič autodomíchávače. V té době nebyla přes zimu práce, takže jsme vždy od ledna do března měli volno. Toho jsem využil a pracoval jsem pro různé obchodně-výrobní firmy, kde jsem se učil, jak se dělá obchod, jak se správně chovat k zákazníkovi apod. Když jsem se vrátil zpět, začal jsem pracovat jako míchač-operátor velína nově postavené maltárny na Rohanském ostrově, kde jsem plnil i úkoly dispečera. Po nějaké době mi vedení firmy nabídlo práci v obchodním oddělení dceřiné firmy TBG Pražské malty, kde jsem měl na starosti nejprve prodej čerstvých malt a následně se má odpovědnost přesunula na lité podlahové a speciální směsi. Tyto produkty byly v té době na trhu stavebních hmot naprostou novinkou, a protože jsme malá firma a nemáme samostatné marketingové oddělení, přešla do mé péče i oblast propagace a marketingu.
Po několika letech jsem pak převzal funkci obchodního náměstka TBG Metrostav, což v našem podání znamená odpovědnost za veškerou obchodní a marketingovou činnost naší společnosti.

V jaké kondici společnost TBG Metrostav přebíráte a jaké je její současné postavení na pražském trhu s čerstvým betonem?

Když jsem před několika lety začínal v obchodním oddělení TBG Pražské malty, byl náš tržní podíl okrajový. Veškeré směsi z našeho portfolia dodávaly na stavby výrobci suchých směsí v silech nebo v pytlích. Po třech letech se náš tržní podíl v pražském regionu zvýšil na neuvěřitelných 70 %. Po vstupu ostatních výrobců betonu do tohoto segmentu se tento podíl vlivem cenového soupeření snížil, nicméně dlouhodobě dosahuje téměř 50 %. Je to dáno zejména tím, že firmy, které pracují v tomto oboru, tedy naši odběratelé, kladou velký důraz na kvalitu produktů a souvisejících služeb, například na logistiku dopravy a čerpadel. To jsou naše silné stránky.
Ve společnosti TBG Metrostav, která vyrábí beton, je náš tržní podíl menší, nicméně i tak jsme jedním z největších výrobců betonu v Praze. Trh je mnohem více nasycený a k naší lítosti se mnohem větší pozornost věnuje jednotkovým cenám ve smlouvách, než skutečným nákladům na dodávky betonu.

Co tím máte konkrétně na mysli?

Mám na mysli zejména to, že dodavatel betonu se vybírá tak, že někde v kanceláři, často daleko od vlastní stavby, zadavatelé zakázky zapíší jednotkové ceny betonu na základě předložených nabídek na dodávku betonu, a nejlevnější je vítěz. Ve skutečnosti ale ta papírově nejlevnější firma nemusí být nutně ta nejvýhodnější. Když úplně pominu případné reklamace a opravy nebo dokonce bourání některých konstrukcí, vybudovaných z nekvalitního betonu, tak největší náklady vznikají kvůli prodlevám při čerpání a dodávkách betonu, pomalém nárůstu pevností apod. A to jsou náklady, které vyhodnocovací tabulka prostě nepostihne...

Takže rozumím tomu správně, že vaše firma jde cestou kvality betonu, ale i souvisejících služeb?

Jednoznačně ano. Samozřejmě musíme být i v jednotkových cenách srovnatelní s konkurencí, bez toho to dnes nejde, ale naší přidanou hodnotou jsou právě vysoká kvalita betonu, perfektní služby a konzultace s technology. Díky tomu a to je také odpověď na vaši předcházející otázku, je naše firma ve skvělé kondici. Máme k dispozici nejmodernější vybavení betonáren, množství terénních i silničních autodomíchávačů a tým zaměstnanců – profesionálů. Samozřejmě je potřeba zdůraznit také rozumný přístup našich majitelů, kteří si uvědomují nutnost investovat do nových technologií a zřízení, a posunovat tak oblast výroby betonu u nás na evropskou úroveň.

V jakých oblastech se ještě chcete zlepšovat?

Je nutné se zlepšovat neustále a ve všech oblastech. Stále obnovujeme techniku, udržujeme naše betonárny v takovém stavu, abychom se vyhnuli výpadkům v dodávkách betonu, což se nám daří velmi dobře. Stále také pracujeme na zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců a to nejen pracovníků v administrativě, ale také v dělnických profesích. To se ukazuje jako klíčové. Když potom hledáme nového míchače-operátora nebo dispečera, nezřídka vybereme některého z řidičů autodomíchávačů, který zná dokonale problematiku zásobování a logistiky staveb ze svého každodenního života a po několikaměsíčním tréninku obchodních a logistických dovedností může nastoupit na tuto relativně sofistikovanou pozici.
V neposlední řadě musíme zmodernizovat naši firmu v oblasti řízení procesů a podpory rozhodování. Ne že bychom na tom v této oblasti byli špatně, ale abychom byli konkurenceschopní i v budoucnu, musíme velmi přesně sledovat veškeré detaily obchodního a výrobního procesu, což znamená přesné plánování zásobování, distribuce, personalizace nákladů, těsnější kooperace s dodavateli i odběrateli apod.

Betonárny, to je takový nepříliš oblíbený provoz. A ty vaše jsou přímo v centru města. Jak se věnujete ekologii?

To máte pravdu, oblíbený provoz to není, ale v dnešní době moderních odhlučněných zařízení a filtrů zatěžuje provoz betonárny své okolí jen minimálně. Všechny provozy jsou navíc pod neustálým úklidem čisticími vozidly, takže se opravdu jedná o mimořádné omezení zátěže nejbližšího okolí.
Naše betonárny Rohanský ostrov a Libeň jsou obě v těsném sousedství Vltavy a základní materiál sem dopravujeme nejekologičtěji, jak to jde – po vodě. V případě betonárny Rohanský ostrov jsme okolo betonárny vybudovali zelené svahy, které jsou již po několika letech porostlé hustou vegetací, a provoz betonárny je kolemjdoucím skryt. Zaměstnanci z okolních kancelářských budov dokonce tyto svahy využívají k polednímu odpočinku a načerpání nové energie.
U betonárny Libeň zase ani nepoznáte, že se materiál dopravuje po vodě. Z přístaviště u řeky se dovezený materiál dopravuje podzemním kolektorem pod cyklostezkou a čtyřproudovým nájezdem do tunelu Blanka přímo na betonárnu. Říční břeh tak zůstává plně k dispozici cyklistům a pěším, kteří ani netuší, že se pod jejich nohama něco děje.
Co se týká ekologie, tak se díky lodní dopravě, která je hlavním zásobovacím kanálem našich betonáren Rohanský ostrov a Libeň, ročně ušetří v Praze stovky tisíc kilometrů, které by jinak najela těžká nákladní auta, která by vozila beton z betonáren na okraji Prahy. To by zkomplikovalo nejen průchodnost pražské dopravy, ale také zhoršilo ovzduší a technický stav komunikací.
TBG Metrostav je jedním z nejvýznamnějších partnerů plavební správy, což nás těší, ale zároveň to svědčí o tom, jak málo se tento způsob dopravy v Praze využívá.
A ať se nám to líbí nebo ne, beton se někde vyrábět musí a my ho vyrábíme moderně a díky lodní dopravě také ekologicky, tak jak se to dělá v metropolích po celém světě.Kterým prestižním stavbám v Praze pomáhal „na svět“ beton od TBG?

Zajímavých staveb jsme realizovali nespočetné množství. Zmíním zejména ty velké a známé, jako jsou například všechny etapy pražského metra, kde jsme dodávali beton pro stanice i vlastní tunely metra, dále tunelové stavby jako Strahovský tunel, tunel Mrázovka, Zlíchovský tunel, kde jsme jako jedni z prvních u nás aplikovali samozhutnitelný beton a samozřejmě tunel Blanka, který v letošním roce obdržel titul Stavba roku. Dodáváme ale také na běžnější stavby, jako jsou například laserové centrum ELI v Dolních Břežanech, obchodně-administrativní centrum Quadrio, palác Národní nebo BB Centrum Delta v pražské Michli.
Z těch technologicky nejzajímavějších musím vzpomenout lávku pro pěší v Čelákovicích. Na tuto stavbu jsme dodávali ultra vysokopevnostní beton s pevností přes 150 MPa – UHPC – který jsme jako první v České republice vyrobili ve formě transportbetonu a dopravili jej v čerstvém stavu tak daleko od betonárny. Stavba obdržela prestižní ocenění od amerického institutu pro betonové konstrukce, což nás velmi potěšilo.


Co je vaší nosnou stavbou současnosti?

Aktuálně je největším projektem, na který dodáváme beton, stavba Nové vodní linky ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Jedná se o skutečně rozsáhlou stavbu, o čemž svědčí šestnáct věžových jeřábů, které stavbu obsluhují.

Jaké jsou nejsilnější stránky vaší společnosti?

Silné stránky už jsem několikrát zmínil. Jsou to vysoká kvalita betonu a služeb, spolehlivost a profesionalita. A také bych řekl „lidský přístup“. Vždy se snažíme, aby výsledkem našeho počínání byl spokojený zákazník a to nelze, i při té nejlepší vůli, popsat do kupní smlouvy...

Jak vnímáte budoucnost vaší společnosti ve světle dlouhodobého poklesu stavební výroby?

Na budoucnost se díváme jako na výzvu. V nejbližší době se sice v pražském regionu nepřipravuje nějaká zásadní veřejná zakázka, ale naproti tomu se dobře prodávají byty a kanceláře, tedy developeři významně investují do výstavby, takže se o odbyt betonu není potřeba obávat. Pevně proto věřím, že se nám podaří plynule navázat na úspěšnou éru předchozího vedení společnosti.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

TBG METROSTAV, s. r. o.
Rohanské nábřeží 68
186 00 Praha-Karlín
tel.: +420 221 709 725
e-mail: info@tbg-beton.cz
www.tbg-metrostav.cz