Obdobně jako u jiných věcí, pokud je vše v pořádku, skutečný význam střechy nám uniká. Avšak běda, objeví-li se v podstřešních prostorách mokré mapy po zatečení. V tom okamžiku veškerá pohoda končí. Důvod je jednoduchý. Ohroženo je nejen vybavení dotčených prostor, ale také konstrukce budov, instalace a tím i jejich samotná existence.
Při realizaci střech a střešních plášťů je proto velmi důležité klást velký důraz na výběr hydroizolačních materiálů i dodavatele montážních prací.
Mezi největší dodavatele hydroizolačních materiálů v ČR patří společnost Sika s.r.o. Sortiment jejich výrobků obsahuje širokou řadu kvalitních hydroizolačních fóliových systémů na bázi měkčeného PVC a flexibilních polyolefínů.
Materiály z produkce této firmy byly zvoleny pro rekonstrukci střešního pláště obchodního centra G v severočeské metropoli - Liberci.
Firmou, která akci provedla, byla letohradská společnost Testa s.r.o. Na podrobnosti jsme se zeptali stavbyvedoucího Testy, pana Faltejska, který akci vedl. V úvodu nám řekl:

"Přes fakt, že střecha byla teprve rok v provozu, majitel objektu neustále reklamoval zatékání střešním pláštěm. Následně situace vyústila v posouzení stavu střechy soudním znalcem, který původní práci shledal jako nekvalitní s velkým množstvím poruch ve svářených spojích. Na základě tohoto posouzení byla navržena kompletní výměna střešního pláště."

Obchodní centrum G v Liberci, přístavba obchodního domu Globus. Jak akce probíhala?

Nejdříve došlo k sejmutí všech původně položených, taktéž fóliových pásů. Postupně byla nahrazena horní izolační vrstva novou fólií firmy Sika. Během sejmutí pásů byly zjištěny také nedostatky v tepelné izolaci. Chybný byl zejména způsob kladení, takže tyto vrstvy izolace byly doplněny a sestaveny správným způsobem. Kompletně byly vyměněny také ukončovací prvky oplechování.

Proč byla zvolena právě technologie hydroizolačních pásů na bázi PVC?

Naše společnost byla oslovena generálním dodavatelem stavby, abychom zhodnotili stav a možnosti opravy s vypracováním technologického způsobu a detailů provedení prací a výměny střešní krytiny. Technologie použití hydroizolačních pásů na bázi PVC se ukazuje při realizaci velkoplošných střech jako nejlepší. Vše jsme konzultovali s majitelem nemovitosti především z důvodu, aby mu bylo vyhověno a byly odstraněny obavy z dalšího možného zatékání do objektu. Navrhli jsme řešení a skladbu střechy a po odsouhlasení postupu a smluv jsme za naše práce přebrali plnou odpovědnost.

Jak dlouho akce trvala?

Práce na rekonstrukci střechy trvala dva a půl měsíce. Vzhledem k jejímu rozsahu 13 500 m2 byl tento časový termín poměrně krátký.

Byl vlivem rekonstrukce nějak omezen provoz obchodního centra?

Akce byla námi realizována za plného provozu obchodního centra bez jeho omezení. Tudíž jsme museli velmi dbát na to, aby nám někde nezateklo. Střechu jsme museli neustále zabezpečovat i kvůli zboží uloženému v objektu.

Jak vaši práci hodnotil investor?

Věřím, že názor investora na nás bude pozitivní. Nedošlo mezi námi k žádnému konfliktu a ke všem našim požadavkům se majitel nemovitosti, pan Zeidler, vždy stavěl konstruktivně a pozitivně.

Objekt jsme předali ke dni 20. 6. 2009 a od té doby nebyla uplatněna žádná připomínka ani reklamace na zatečení do budovy.

Zajímalo nás, zdali informace poskytnuté našemu časopisu realizační firmou Testa potvrdí i investor akce, pan Zeidler. V krátkém telefonickém rozhovoru nám sdělil k průběhu akce toto:

"S prací firmy Testa jsme byli velmi spokojeni. Probírali jsme s ní přípravu i realizační postup a provedení detailů. Tady musím říci, že firma Testa nám vycházela ve všem vstříc a odvedla z našeho pohledu perfektní práci. Na komplikace v průběhu stavby dokázala zareagovat vždy velmi pružně a v rychlosti. Jak ze strany vedení firmy i samotných pracovníků probíhala velmi otevřená komunikace, která vždy vedla ke zdárnému konci vysloveného požadavku. Zejména oceňuji fakt, že velmi dobře pochopili naše problémy a po celou dobu výstavby do budovy nezateklo."

Vyjádření Ing. Daniela Veselého, zástupce vedoucího divize fólií firmy Sika CZ:

"Pro rekonstrukci střechy obchodního centra G v Liberci byly použity naše střešní fólie typu Sikaplan 15 G, tloušťky 1,5 mm a Sikaplan ­SGmA 1.5, který je určený pro přitížené střechy. Tento materiál byl použit k opravě střechy multikina, kde je nutné splňovat protihlukové normy, a proto je zde použita střešní skladba přitížená kačírkem. Dodávky proběhly přesně podle požadavků realizační firmy v několika etapách.

Příklad rekonstrukce střechy obchodního centra G v Liberci je jasným důkazem toho, že podcenění výběru jak dodavatele izolačních prací, tak i kvality střešního materiálu může mít pro budoucí funkci střechy fatální následky. V této souvislosti bych rád řekl, že materiály firmy Sika byly prověřeny na mnoha stavbách u nás doma i v zahraničí. Zázemí a finanční síla společnosti pak dávají investorovi jistotou, že dodavatele svých střešních materiálů najde nejen dnes, ale také po mnoha letech. A to by dle mého názoru mělo hrát při jeho rozhodování klíčovou roli."

Děkujeme za poskytnuté informace
Ivo Románek


Sika CZ, s.r.o. - dodavatel stavební chemie
Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
tel.: 546 422 464, 602 292 457
e-mail: sika@cz.sika.com, www.sika.cz