Každý dosažený úspěch je pak novou motivací a závazkem pokračovat v tomto úsilí neztenčenou měrou.
Precizně odvedenou práci očekává investor zejména, pokud jde o střechu objektu. Ti, kterým zateklo do obytných prostor právě kvůli nekvalitně odvedené práci na této konstrukci, vědí o čem je řeč.
O to důležitější je proto nalézt pro realizaci střechy firmu, která má s jejich prováděním mnohaleté zkušenosti, pravidelně se účastní řady pokrývačských soutěží, a co navíc, téměř se železnou pravidelností si z nich odnáší vavříny vítězů.
Takovou firmou je hradecká pokrývačská, klempířská a stavební společnost Pario s.r.o. S jejím ředitelem, panem Ing. Miroslavem Vízkem jsme si o současných aktivitách firmy povídali přímo v sídle firmy, v Hradci Králové.

Vaše společnost je známá realizací těch nejsložitějších střech zejména na objektech církevního charakteru. Pokračovali jste v této činnosti i v uplynulém roce?

V loňském roce jsme získali několik akcí na rekonstrukci střech církevních objektů. Nejprestižnější zakázkou je kostel svatého Jakuba v Kutné Hoře, další pak kostel svaté Anny v Žírči.

Oprava kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře spočívá v celkové rekonstrukci střech objektu, včetně hlavní věže. Práce jsou prováděny na základě podrobné technické dokumentace, s velkým množstvím náročných tesařských detailů. K opravě tesařských prvků krovu hlavní lodi byly osazeny ocelové nosníky + prostorové lešení pro heverování krovu. Veškeré tesařské opravy řešíme tradičním způsobem, pomocí dřevěných kolíků a hmoždíků. Po opravách krovů bude položena nová krytina z přírodní štípané břidlice, tl. min. 8 mm. S ohledem na finanční náročnost celé akce se předpokládá pokračování prací v dalších 4 až 5 letech. Celkové náklady akce by měly v budoucnu dosáhnout výše 21 mil. Kč, přičemž v roce 2010 bylo prostavěno 1,75 mil. Kč. První etapa prací proběhla v srpnu až prosinci 2010.
V případě kostela svaté Anny v Žírči jsme byli začátkem roku 2010 osloveni stavební firmou s výzvou, zda bychom dokázali takřka obratem zareagovat na opravu střech tohoto kostela a části přilehlého pivovaru. Původně dohodnutá pokrývačská a klempířská firma se totiž dostala do určitých problémů a nebyla schopna garantovat provedení celého díla. Kostel je začleněn do areálu sv. Josefa, a tudíž z památkového hlediska se ctila jednotnost s již dříve opravovanými okolními střechami. Krytinu tvoří pálená francouzská taška režná v kombinaci s hnědou engobou na vytvoření ornamentů při hřebeni. Předmětem díla bylo i nové oplechování 3 kopulí měděným plechem. Zakázku jsme zahájili v lednu loňského roku a předali ji k plné spokojenosti investora v listopadu.
Tato střecha byla oceněna v soutěži TONDACH pálená střecha 2010 a získala 2. místo v kategorii Historické stavby.

Vím, že řada vámi realizovaných střech je prováděna po etapách. Jak pokračuje například realizace rekonstrukce střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě nebo kostela v Hořicích?

U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě se díky zajištění příslušných finančních prostředků podařilo v roce 2010 přikročit k dokončení celkové výměny původní prejzové krytiny hlavní lodi a presbytáře. Opět byl použit prejz, ale kladený na sucho (s výjimkou kužele presbytáře, kde byly prejzy kladeny zplna do malty).

Na bočních lodích byl zkorodovaný pozinkovaný plech nahrazen měděnou falcovanou krytinou. Veškeré práce byly dokončeny v lednu tohoto roku.
Na kostele v Hořicích probíhají práce od roku 2006, započaly opravou krovu hlavní lodi. Od té doby je rok co rok (dle finančních prostředků) řešena určitá část střech. V roce 2010 byla dokončena oprava hlavní věže. Takřka celý její krov byl rozebrán, poškozené části vyměněny, případně opraveny. Plechovou krytinu, na pokyn památkářů červené barvy, jsme provedli z tmavě červeného prefalzu. Na tomto kostele byla dále vloni provedena snad již předposlední etapa výměny krytiny z pálených bobrovek. Předpokládám, že letos bude celá akce zdárně dokončena.

Zmíněné oplechování hlavní věže získalo v soutěži „BULL OF THE YEAR 2010“ 2. místo za nejzajímavější objekt z Prefalzu.

Nevyhýbáte se díky množství práce na památkově chráněných objektech realizaci střech na veřejných či občanských budovách?

Určitě ne. Důkazem mohou být mj. dvě akce z poslední doby. První z nich je rekonstrukce České pošty v Chrudimi, druhou pak rekreační letovisko Studánka u Rychnova nad Kněžnou. Rekonstrukci České pošty v Chrudimi jsme realizovali v letech 2009 -10, ve dvou etapách. Nejprve byly řešeny šikmé střechy celého objektu. Původní značně degradovaná eternitová šablona byla nahrazena pálenou krytinou firmy TONDACH. Ve 2. etapě (2010) byla opravována centrální věž a navazující konstrukce. Namísto nevhodně a necitlivě použitého stávajícího živičného šindele byla na střechu vrácena opět přírodní břidlice. Taktéž původní pasířské prvky byly nahrazeny replikami z mědi. Původní lesk jsme vrátili i léty značně zpustošenému rekreačnímu letovisku Studánka u Rychnova nad Kněžnou. Díky novému soukromému investorovi bylo přistoupeno k zásadní, ale citlivé obnově s přihlédnutím k požadavkům památkářů. Projektantem zde byla zvolena betonová krytina BRAMAC v kombinaci s materiálem firmy PREFA (zejména na objektu hotelu).
Tento objekt získal v ­soutěži ­Pokrývačské mistrovství ­BRAMAC 2010 2. místo - kategorie veřejné budovy - novostavby.

Co bylo z vašeho pohledu skutečnou zajímavostí a bonbónkem ve vaší práci?

Určitě to byla realizace rekonstrukce střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Zajímavostí této stavby je stáří a stav krovu na presbytáři. Jedná se o jeden z nejstarších krovů v republice. Dendrochronologickým průzkumem byla zjištěna datace do období 30. let 14. století (jedlové kmeny použité pro zhotovení trámů byly pokáceny v roce 1338). Nemusím jistě nijak zdůrazňovat, jak vysoké nároky projektanta a památkářů byly kladeny při opravách těchto krovů na tesaře. Avšak zkušení pracovníci našeho dlouhodobě spolupracujícího tesařského subdodavatele (firma Pyroma, pod vedením pana Magdy) obstáli na výbornou, ke značné spokojenosti investora.
Všechny střechy kostela jsou či byly před zahájením oprav pokryty měděným plechem. Kvalita zpracování, zejména na presbytáři a hlavní lodi, nesvědčila o dobré řemeslné úrovni prací při poslední opravě v 60. - 70. letech minulého století. Navíc z dobových pramenů je známo, že původní krytina byla pálená – jak prejzy, tak bobrovky. Z tohoto vychází i návrh na novou krytinu – na presbytáři, kde opravy začínají, byla použita vlnovka Antico (výrobce Creaton SRN).

V loňském roce jsme spolu diskutovali na téma krize ve stavebnictví. Dotýká se bezprostředně i vaší práce?

Zhruba před rokem jsem se na tomto místě zmiňoval o situaci v českém hospodářství, stavební činnost nevyjímaje. Krize zdaleka není zažehnána. Naopak, výhledy do roků 2011 a 2012 nejsou nijak optimistické. Projevy krize ve stavebním odvětví můžeme sledovat na každém kroku. Zejména u větších stavebních firem je patrný útlum zakázek se všemi nepříjemnostmi s tím spojenými. Na druhou stranu, menší, zavedené, zejména řemeslné či specializované firmy ani v současné době o práci výraznou nouzi nemají. Pokud mohu posuzovat z rozhovorů s kolegy ze střechařské branže, kvalitní řemeslník žádné větší obavy z nedostatku práce nemá. Přeci jen i nadále existují zákazníci typu „nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci”. Příkladů (zejména již „poučených” investorů) bych mohl jmenovat celou řadu. To mi samozřejmě dodává optimismu i nyní. Na nedostatek zakázek si naše firma z pohledu dneška, tj. na konci března, určitě nestěžuje. A i výhled na letošní sezonu se mi jeví celkem příznivě.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek

Pario s.r.o.
Denisovo nám. 791, 500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493, tel./fax: 495 535 749
e-mail: pario@pario.cz, http://www.pario.cz