Rozdělení střešních krytin
Současný trh střešních krytin vhodných pro realizaci střech rodinných domů lze rozdělit přibližně do tří základních skupin. Tvrdé skládané krytiny, plechové krytiny a krytiny na bázi asfaltových bitumenů. Ostatní střešní krytiny (např. plastové, kamenné, dřevěné šindele) bývají na rodinných domech dneška aplikovány víceméně okrajově.
První skupinu tvoří tvrdé skládané střešní krytiny. Materiálově jsou známy především dva typy těchto krytin – pálené střešní tašky a betonové střešní tašky.
Oba typy střešních systémů sestávají ze základních tašek, krajových tašek, hřebenáčů i různých speciálních tašek (prostupové tašky, větrací tašky apod.), ze kterých lze komfortně vytvořit dlouhodobě trvanlivé a vysoce efektivní zastřešení domu.

Tvarové a barevné řešení skládaných střešních krytin
Skládané střešní krytiny dnes disponují širokou škálou tvarů a barevných řešení tašek. Stále oblíbenými jsou tašky s klasickou vlnou, ale do popředí se dostávají i ploché moderní tvary tašek. Skládané střešní krytiny je možné si vybrat v řadě barevných odstínů. U betonových střešních tašek je možné je navíc dodat ošetřené ochrannou povrchovou úpravou, která zajišťuje tašce delší životnost, odolnost proti opotřebení i ušpinění povrchu.
Taktéž povrch pálených střešních tašek je možné opatřit přírodní ochrannou vrstvou, tzv. engobou nebo glazurou (ta dodává tašce vysoce lesklý povrch). Tímto získává taška nejen svůj charakteristický vzhled, ale díky této úpravě u ní dochází i k vysokému samočistícímu efektu. To znamená, že údržbu za vás obstará déšť. Glazovaná úprava navíc tašku zušlechťuje, zpevňuje a chrání. Tím je zaručena její stálobarevnost a především životnost v délce  80 - 100 let.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že skládané střešní krytiny se vyznačují dlouhodobou trvanlivostí a životností. Pro střechu rodinného domu představují ideální řešení.

Plechové střešní krytiny
Běžné plechové střešní krytiny bývají u rodinných domů využívány především v horských oblastech s vyšším výskytem sněhových srážek. Vhodné jsou také pro rekonstrukce šikmých střech se sníženou únosností původních krovů. Výhodou plechových střešních krytin je to, že umožňují pokrývání střech s menšími sklony a spády již od 7°. Nevýhodou běžných plechových střešních krytin je jejich systém uchycení hřebíkem přes krytinu do podstřešní konstrukce. S přibývajícími léty tak může vlivem silných větrů či zátěží docházet k jejich uvolňování.

Luxusní plechové střešní krytiny
Mezi plechovými krytinami jsou mnohdy značné rozdíly v kvalitě. Kvalitní plechové střešní krytiny jsou sestavovány z aluminiových šablon opatřených falci a ve střešní ploše jsou pokládány technikou falc na falc, což z nich činí vynikající střešní systém, odolný silnému, větru, dešti i sněhové zátěži, který není perforován hřebíky narozdíl od systémů méně kvalitních.
Také plechové střešní krytiny jsou dodávány v řadě barevných odstínů a jsou vhodné i pro realizaci obvodových provětrávaných fasád domů. Spojení plechové střechy a fasády domu pak vytváří zajímavá architektonická řešení zcela nekonvenčního rázu.