DuPont™ Tyvek® Metal, speciální stavební membrána společnosti DuPont, měla nedávno tu čest být použita pro další z velmi důležitých a náročných projektů obnovy tohoto druhu: rekonstrukci střechy svatováclavské kaple katedrály sv. Víta.

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, arcibiskupů a příslušníků šlechtických rodů.

Vznik této gotické dominanty započal již v polovině 14. století, zcela dostavěna byla ale až v roce 1929. Ze středověku se dochoval chór s chórovými kaplemi a opěrným systémem, část příčné lodi, jižní předsíň a velká věž. Novogotickou část katedrály tvoří hlavní loď a úzké boční lodi s postranními kaplemi a západní průčelí se dvěma věžemi. Do prostoru jižního ramene příčné lodi částečně zasahuje kaple svatého Václava.

Nádherná výzdoba a odlišné pojetí architektury zdůrazňuje výjimečnost kaple jako ústředního bodu chrámu s hrobem nejvýznamnějšího zemského patrona. Obklad stěn z drahých kamenů a nástěnné malby pašijového cyklu jsou částí původní výzdoby kaple ze 14. století. I katedrála sv. Víta však musí odolávat náporu času, opravy byly a jsou nedílnou součástí její existence, a to už od doby její výstavby ve 14. století.

V květnu 2011 byla dokončena rekonstrukce měděné střechy nad kaplí sv. Václava. Na základě průzkumu trhu byla zvolena pojistná hydroizolační fólie DuPont™Tyvek® Metal. Při rekonstrukci byly nejprve sejmuty původní měděné plechy a ještě před pokládkou nové měděné krytiny s umělou patinací byla do střešní konstrukce na dřevěné bednění instalována difuzně otevřená membrána DuPont™ Tyvek® Metal. Jejím úkolem je zvýšit ochranu kaple proti nepříznivým povětrnostním vlivům a zároveň také chránit střešní konstrukci před vlhkostí z kondenzované vodní páry.

DuPont™ Tyvek® Metal je superdifuzní membrána s nakašírovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken. Díky nakašírované rohoži vytváří mikroventilační mezeru, která pomáhá odvádět vodní páry a brání tak kondenzaci vody pod plechovou krytinou. Pomáhá snižovat hluk deště a krupobití. Membrána je opatřena integrovanou butylkaučukovou páskou.

Nadstandardní výška funkční vrstvy 220 μm (nanometrů) zajišťuje dlouhodobou ochranu objektu proti dešti, větru, sněhu prachu a hmyzu. I v těchto podmínkách si pojistná hydroizolace DuPont™ Tyvek® Metal zachovává vysokou propustnost pro vodní páru, kterou bezpečně odvádí ze střešního pláště.

Více technických informací o výrobcích řady DuPont™ Tyvek® najdete na  www.construction.tyvek.com.