Základní ideou celého projektu zámeckého komplexu Jinonického dvora je citlivá renovace nemovité kulturní památky se zachováním unikátních dobových architektonických prvků a stavebních elementů, ať už to jsou barokní a klasicistní nosné konstrukce, nádherné stropy a klenby, sanované krovy, původní barokní portál ke schodišti do prvního patra severního křídla či obnovené sluneční hodiny a věžička s ciferníkem.

Za architektonickým návrhem stojí studio MS Architektura a Design a jeho architekti Milan Ševčík, Tomáš Filgas, Michal Ryšavý a Martin Studnička, kteří společně s developerem V Invest dbali na ohleduplnou rekonstrukci a celkovou kompozici dvora, jak se nám zachovala v průběhu věků. Jako by stále nesla podobu barokních dvorů cisterciáckých...

Současná fáze realizace
Provádění díla je etapizováno po jednotlivých objektech, takže v tuto chvíli naleznete na stavbě všechny fáze výstavby. Na severním objektu C a D probíhá pokládka hrubých podlah a následně budou zahájeny kompletace a dokončení finálních povrchů. Na objektu E, který se nachází na opačném konci, se teprve demontuje krov a dochází k repasi a nahrazení nepoužitelných prvků krovu novými. Objekty mezi nimi se nachází ve fázi hrubé stavby. Jsou dokončeny tesařské konstrukce, hrubé plochy střech, provádějí se omítky a v interiérech se montují lehké příčky a instalace. Dokončeny jsou monolitické železobetonové konstrukce garáží uprostřed dvora.

„Velmi náročné na tomto projektu je stanovit správný postup výstavby a rychle reagovat na měnící se požadavky. Je potřeba pracovat na všech částech díla najednou a vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám je důležité sladit správnou logistiku stavebních materiálů, řešení přístupových a manipulačních cest, překrývání jednotlivých profesí a dokázat rychle reagovat na neustálé změny vyvolané jednak odhalováním skutečného stavu stávajících skrytých konstrukcí, požadavků orgánů památkové péče a požadavků na změny vyvolané investorem,“ doplňuje vedoucí projektu Michal Bukovský z firmy EMEXKON.

Pojistné hydroizolace DuPont™ Tyvek® - projekt Jinonický dvůr

Střešní a podstřešní konstrukce II. etapy projektu Jinonický dvůr
Pro stavbu druhé etapy Jinonického dvora byl navržen kompletní systém nadkrokevní skladby střešního pláště od parotěsné fólie přes tepelnou izolaci až po kvalitní pojistnou hydroizolaci, včetně použití veškerých systémových doplňků. Podkladem pro tuto skladbu je dřevěný záklop z prken. Jako krytina je použita keramická taška, tzv. bobrovka.

Velmi důležitou součástí skladby střechy, kterou stavbaři tohoto projektu nepodcenili, je podstřešní hydroizolační fólie DuPont™ Tyvek® Soft Antireflex. Ta zajišťuje funkci sekundárního odvádění vody, jedná se tedy o doplňkovou hydroizolační vrstvu. V praxi bývá bohužel tato nejlehčí a nejlevnější součást střešního systému velmi často a neprávem podceňována. Právě tato část střešního souvrství totiž rozhoduje o dlouhodobé životnosti střechy stavby a pohodě obyvatel. Primární funkcí podstřešní fólie je vodotěsnost a její kvalita z dlouhodobého hlediska představuje nejvyšší riziko pro majetek, spotřebu energií, pojištění atp. Důsledky nekvalitně vybrané podstřešní fólie mohou mít za následek sníženou funkci tepelné izolace, resp. její neúčinnost. Ta se pak projeví ve zvýšených nákladech na topení. Dále se ve střeše mohou objevit plísně a hniloba, které pak přímo ohrožují zdraví obyvatel domu. V neposlední řadě hrozí zatečení vody do obytných prostor. To pak může vést k poškození zdí a vnitřního vybavení domu.

Podstřešní fólie Tyvek® Soft Antireflex slouží jako pojistná hydroizolace pod skládané krytiny, v tomto případně střešní tašku zvanou bobrovka. Tuto kontaktní difúzně otevřenou fólii s propustností vodní páry sd ≤ 0,025 m je možné klást přímo na izolaci. Je UV stabilní až 4 měsíce, odolává teplotám od -40 až do +100 °C. Membrána je opatřena antireflexním potiskem a je plně funkční i při instalaci nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru.
Na otázku, v čem spočívá účinnost a jedinečnost difuzních fólií DuPont™ Tyvek®, jsme se zeptali Ing. Alexandry Krígovské, obchodní manažerky firmy Dupont pro ČR a SR: „Degradace fólií je způsobena UV zářením a působením tepla. Většina vícevrstvých fólií je vyrobena z polypropylenu (PP), který je přirozeně citlivější vůči UV záření než polyetylen (PE). Funkční vrstva Tyvek® je vyrobena ze 100% PE, vysoce stabilního proti působení UV záření a teploty až do 100 °C. Podstatná je však tloušťka funkční vrstvy, ne tloušťka fólie! Běžné vícevrstvé 100–200g/m2 fólie mají tloušťku funkční vrstvy 11-45 µm (mikronů). Fólie Tyvek® Soft Antireflex (60 g/m2) má tloušťku funkční vrstvy 175 µm (tj. 4-16× větší) a např. Tyvek® Solid (80 g/m2), či Tyvek® Supro (148 g/m2) mají tloušťku funkční vrstvy 220 µm, čili 6-20× větší než běžné vícevrstvé fólie. Pro zajímavost, lidský vlas má 50-100 mikronů.“

Dle slov vedoucího projektu Michala Bukovského by stavba měla být dokončena na konci roku 2022. Nám už nezbývá než popřát všem zúčastněným stranám minimum problematických situací, které každou stavbu bez výjimky provází, ať se tato velmi zajímavá renovace nemovité kulturní památky podaří na výbornou a přináší radost svým budoucím obyvatelům!

Investor: V Invest Development s. r. o.
Autor projektu: MS architekti s. r. o.
Realizační firma: EMEXKON s. r. o.
Termín realizace:10/2020 – 09/2022


Ing. Jiří Zahradnický