Na začátku února jsme měli možnost pohovořit o kompletním sortimentu produktů firmy Dupont určených pro střechy a fasády s paní Ing. Alexandrou Krígovskou (AK), obchodní manažerkou firmy DuPont pro ČR a SR, a Martinem Hlouškem (MH), odborníkem na střešní a fasádní fólie, který má více než 20leté zkušenosti z praxe.

Paní Krígovská, mohla byste rozčlenit produktové portfolio, které nabízíte?

Naše společnost nabízí zákazníkům veškeré produkty firmy ­Dupont, které jsou vhodné pro aplikaci ve střešním souvrství a v odvětrávaných fasádách budov. Nabídka zahrnuje podstřešní difuzní pojistné hydroizolační fólie, fasádní fólie, parozábrany a další systémové produkty sloužící k lepení a těsnění těchto fólií jako jsou lepící a těsnící pásky a tmely.

Ing. Alexandra Krígovská


Pojďme se nyní zaměřit na difuzní fólie DuPont™ ­Tyvek®. Jaké vlastnosti by měla mít kvalitní podstřešní difuzní fólie a jaké důsledky může mít v delším časovém horizontu nekvalitní fólie pro celý střešní systém?

MH: Podstřešní difuzní fólie je velmi důležitou součástí skladby střechy. Zajišťuje funkci sekundárního odvádění vody, jedná se tedy o doplňkovou hydroizolační vrstvu. Musím říci, že v praxi bývá tato nejlehčí a nejlevnější součást střešního systému velmi často a neprávem podceňována. Právě tato část střešního souvrství totiž rozhoduje o dlouhodobé životnosti střechy a pohodě obyvatel domu. Primární funkcí podstřešní fólie je vodotěsnost a její kvalita z dlouhodobého hlediska představuje nejvyšší riziko pro majetek, spotřebu energií, pojištění atp. Důsledky nekvalitně vybrané podstřešní fólie mohou mít za následek sníženou funkci tepelné izolace, resp. její neúčinnost. Ta se pak projeví ve zvýšených nákladech na vytápění. Dále se ve střeše mohou objevit plísně a hniloba, které pak přímo ohrožují zdraví obyvatel domu. V neposlední řadě hrozí zatečení vody do obytných prostor. To pak může vést k poškození zdí a vnitřního vybavení domu.

V čem vidíte hlavní přednosti podstřešních pojistných hydroizolací (difuzních fólií) Dupont Tyvek®, a dokázal byste říci, v čem se liší od konkurenčních produktů? Můžete nějakým způsobem deklarovat kvalitu, kterou garantuje výrobce?

MH: Před několika lety byl proveden test, kdy nezávislý odborník odkryl 36 střech, aby mohl provést důkladné prozkoumání vodotěsnosti podstřešních difuzních fólií, které prošly procesem stárnutí ve skutečných podmínkách každodenního používání. V rámci testování bylo zkoumáno 17 střech s materiálem Tyvek® instalovaným před více než 20 lety a 19 střech s vícevrstvými nebo zátěrovými podstřešními difuzními fóliemi instalovanými před 5 až 10 lety. Firma DuPont nebyla do procesu přímo zapojena a nijak tudíž ne­ovlivnila výběr střech nebo vzorků, které měly být testovány, ani nefiltrovala nebo ne­upravovala výsledky! Nezávislý odborník odebral vzorky ze střech a nechal je testovat v notifikované laboratoři.
Výsledky toho testu mě osobně dost překvapily! Tyvek® je po více než 20 letech ve střeše funkční v 94 %. Zatímco levných podstřešních fólií je po méně než 10 letech funkčních pouze 21 %! A pokud se podíváme pouze na vícevrstvé fólie, které jsou na trhu nejprodávanější, tak funkční není žádná. I když nezohledníme rozdílné stáří (pozn.: vzorky Tyvek® byly podstatně starší než jiné používané produkty), jsou podstřešní difuzní fólie Tyvek® na základě tohoto testu nejspolehlivější co do zásadních vodotěsných vlastností. Video a více informací o celé studii můžete dohledat na stránce výrobce www.tyvek.cz/teststrech.

Dole: 3vrstvá mikroporézní  fólie 135 g/m2, nahoře: Tyvek®


Znáte i další konkrétní příklady z praxe?


MH: Ano. Výsledky testu potvrzuje i následující příklad. Náhoda dala vzniknout přímo unikátnímu reálnému testu, kdy byla v jedné střeše použita vícevrstvá fólie 135 g/m2 a zároveň také ­Tyvek® Solid. Primární volbou zde byla vícevrstvá fólie. Kvůli chybějícímu materiálu však byla narychlo použita i jedna role ­Tyvek® Solid. V tomto případě se jedná o střechu instalovanou v roce 2002. Na tomto konkrétním příkladu je vidět srovnání fólií v jedné střeše. Ať už byly podmínky jakékoliv, pro obě fólie ležící vedle sebe v jedné střeše byly stejné. Fotka prokázala jasný rozdíl v kvalitě fólií. Myslím, že není potřeba dalšího komentáře. Pro více informací o této střeše se můžete opět podívat na stránku www.tyvek.cz/teststrech.

V čem spočívá účinnost a jedinečnost difuzních fólií ­DuPont™ Tyvek®?

AK: Degradace fólií je způsobena UV zářením a působením tepla. Většina vícevrstvých fólií je vyrobena z polypropylenu (PP), který je přirozeně citlivější vůči UV záření než polyetylen (PE). Funkční vrstva Tyvek® je vyrobena ze 100% PE, vysoce stabilního proti působení UV záření a teploty až do 100 °C. Podstatná je však tloušťka funkční vrstvy, ne tloušťka fólie!!! Běžné vícevrstvé 100–200 g/m2 fólie mají tloušťku funkční vrstvy 11-45 mikronů. Tyvek® Solid (80 g/m2),
či Tyvek® Supro (148 g/m2) má tloušťku funkční vrstvy 220 mikronů, čili 6-20x větší než běžné vícevrstvé fólie. Pro zajímavost, lidský vlas má 50-100 mikronů. Opravdu si myslíte, že vaši střechu ochrání fólie tenčí než lidský vlas?

Běžná vícevrstvá fólie 30 mikronů (interní měření) - vlevo, Tyvek® Supro 220 mikronů (interní měření) - vpravo. Díky tomu všemu si můžeme stát za kvalitou materiálu Tyvek® a místo standardní dvouleté záruky dáváme jako jediní záruku 10 let.


Z jakého důvodu je důležitá vzduchotěsnost obálky budov?


MH: Postupem času v souladu s energeticky efektivnější a udržitelnější výstavbou si stále více uvědomujeme nedostatky nekontrolovaného úniku vzduchu. Požadavky a předpisy týkající se energetické náročnosti budov se zvyšují. Kvůli úniku vzduchu z pláště budovy dochází ke ztrátám tepla způsobeným konvekcí. Výběr správné vrstvy pro regulaci vzduchu a par (AVCL), odvzdušňovací membrány, pásky a příslušenství pomůže vytvořit účinnou strukturu bez kondenzace. Instalace jedné z membrán DuPont™ AirGuard® udrží izolaci a zeď suchou a může pomoci snížit spotřebu energie. Kromě výběru správného AVCL je také důležité, aby vaše obálka budovy byla vzduchotěsná a větrotěsná, čehož dosáhneme utěsněním mezer mezi izolačními vrstvami, AVCL a odvzdušňovacími membránami. K tomu se používají lepicí pásky a příslušenství speciálně navržené pro použití s membránami DuPont, které pomáhají omezit nebo dokonce zabránit nekontrolovanému úniku vzduchu.

Mohla byste charakterizovat sortiment energeticky účinných a vzduchotěsných parozábran Tyvek® AirGuard®?

AK: Naše nabídka v oblasti parozábran zahrnuje 3 produkty. Reflexní parotěsnou fólii s největším difuzním odporem DuPont™ AirGuard® Reflective E, velice pevnou a mechanicky odolnou parobrzdu pro vnitřní strany šikmých střešních systémů a stěn s názvem DuPont™ AirGuard® Sd5 a fólii s proměnlivou propustností páry Tyvek® AirGuard® Smart, která chrání proti poškození konstrukce.

Difuzní fólie, parozábrany i další příslušenství pro střechy a fasády od firmy Dupont


Velmi zajímavou fólií po stránce technologické je posledně jmenovaná Tyvek® AirGuard® Smart, která slouží jako parozábrana a vzduchová bariéra s variabilním sd. O jakou fólii jde?


AK: Tyvek® AirGuard® Smart je výjimečná fólie, která se přizpůsobuje změnám teploty a vlhkosti, chrání budovu před vlivy počasí a zároveň slouží ke snížení tepelných ztrát. Tato fólie izoluje vnitřní vrstvy obvodového pláště a působí jako vysoce účinná parozábrana a vzduchová bariéra (s hodnotami vzduchotěsnosti bezpečně splňujícími kritéria pasivních domů) schopná při vyšší vlhkosti odvětrat dovnitř budovy uvězněnou nebo náhodnou vlhkost.
Umožňuje rychlejší odvětrání zabudované vlhkosti pocházející z nových stavebních materiálů (např. vlhkých krokví). Plní standardní funkci parozábrany – zabraňuje infiltraci vlhkosti z obytných prostor do stavební konstrukce, čímž minimalizuje riziko výskytu plísní a hniloby, které by jinak mohly napáchat rozsáhlé škody. Díky proměnlivému odporu pro vodní páru, jehož hodnota sd se pohybuje od 0,2 m (1 ­MNs/g) ve vlhkém prostředí do 35 m (175 ­MNs/g) v suchém prostředí, zajišťuje ­Tyvek® AirGuard® Smart rychlejší vysychání při stavbě i úsporu energie a vyšší komfort bydlení.
Snadná aplikace umožňuje plynulou instalaci parozábrany z vnější strany bez rizika kondenzace vlhkosti na horní straně krokví. Předností tohoto materiálu je také to, že ho lze použít na rovné i šikmé střechy s podkladním pásem s vysokým difuzním odporem.

Jaké další související produkty nabízíte?

AK: Další důležitou skupinou jsou fólie pro dřevěné konstrukce a konstrukce fasád. Nabízíme větrotěsné pojistné hydroizolace pro odvětrávané fasády dřevěných staveb a fasádních systémů DuPont™ Tyvek® HouseWrap, jednovrstvé propustné membrány zpomalující hoření a další šíření plamene s novou patentovanou technologií DuPont™ Tyvek® HouseWrap FireCurb, difuzní otevřené pojistné hydroizolace pro šikmé střešní a fasádní konstrukce opatřené metalizovaným povrchem s nízkou emisní schopností a eliminující tepelné ztráty DuPont™ Tyvek® Solid Silver či fólii ­DuPont™ ­Tyvek® UV Facade, která poskytuje dlouhodobou ochranu fasád s otevřenými spárami.
Nezanedbatelnou skupinou, která systémově doplňuje výše uvedené produkty, je lepicí a těsnicí příslušenství, jako jsou tmely a vysoce přilnavé lepicí pásky pro napojení či spojování membrán Tyvek®, které výborně přilnou ke stěnám, dřevu, kovu, plastu a mnoha jiným materiálům. Jsou odolné proti stárnutí, působení vody a chemikálií.

Dvakrát rozmysli, jednou postav, věř kvalitě Tyvek®.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický