Vžitým synonymem pro tento typ tradiční střešní krytiny je u nás značka Tondach. V jejích výrobních závodech v Hranicích, Šlapanicích u Brna, ve Stodu u Plzně a v Blížejově dnes vznikají ty nejmodernější pálené střešní tašky, které jsou určeny jak pro stavitele rodinných domů, tak i pro pokrytí střech domů bytových, či památkově chráněných objektů.

V průběhu loňského roku se Tondach stal součástí skupiny ­Wienerberger. To si samozřejmě vyžádalo řadu organizačních i personálních změn. Jednou z nich je i změna na postu obchodního ředitele společnosti Tondach, kdy po pověření bývalého jednatele a obchodního ředitele společnosti Tondach, pana Ing. Kamila Jeřábka funkcí v představenstvu společnosti Wienerberger, byl do funkce obchodního ředitele společnosti Tondach jmenován pan Robert Krestýn. Rozjeli jsme se za ním do centrály společnosti Tondach v Hranicích a zanedlouho jsme si již povídali o jeho prvních krocích v nové pozici. V úvodu našeho setkání říká:

„K mým prvním krokům ve funkci patřilo seznámení se s výrobními závody Tondachu. Musím říci, že zde jsem si ještě více uvědomil tradici výroby pálených střešních tašek u nás, která se tady předává z generace na generaci. Úkolem mým a mých spolupracovníků bude v této tradici úspěšně pokračovat.

Věřím tomu, že nám v tom pomůže i naše spojení se společností Wienerberger, která je největším výrobcem cihel na světě. Vytvoření tohoto silného „tandemu“ generuje řadu významných výhod nejen pro obě firmy, ale především pro zájemce o zdravé bydlení v domech z čistě přírodních, cihlových materiálů. K těm základním patří nákup zdicích materiálů a střešní krytiny od jednoho výrobce a jistota zázemí silné firmy pro zákazníka, ať již se jedná o oblast kontroly kvality nebo předprodejního a poprodejního servisu.“

Jaké jsou Vaše vize a kde vidíte další možnosti zkvalitňování působení Tondachu na trhu?

Tondach na našem trhu úspěšně působí déle než 25 let. S mým nástupem tedy nepůjde o žádnou revoluci. Naším prvořadým cílem bude zajistit další zlepšování a rozšiřování služeb zákazníkům. S rychlým vývojem doby se mění jejich požadavky i chování na trhu. Na to reaguje i naše nová vize. Chceme být Top-of-Mind, první volbou, pro investory, realizační firmy, projektanty i architekty a obchodníky se stavebním materiálem. Chceme nadále cíleně propojovat naše tradiční i moderní materiály s těmito klíčovými čtyřmi skupinami.


Můžete v této souvislosti uvést konkrétní příklady?

Mohu. Tak kupříkladu stavitelé rodinných domů jsou dnes o našich produktech a službách mnohem lépe informováni než v minulosti. Dokáží si vybrat konkrétní typ střešní tašky z naší produkce, typ její povrchové úpravy a jsou rozhodnuti o jejím nákupu. Beze sporu jim v tom velmi dobře pomáhá služba umístěná na našich webových stránkách www.tondach.cz, Střechy ve vašem okolí, kde se mohou případní zájemci z různých regionů ČR a SR podívat a zjistit, kde jsou provedeny realizace střech Tondach v blízkosti jejich bydliště a prohlédnout si v reálu konkrétní typ tašky přímo na střeše.
U pokrývačů cítíme nedostatek nových kvalitních profesionálů. To je důvod, proč jsme se rozhodli vybudovat v areálu výrobního závodu zde v Hranicích zbrusu nové školicí středisko. Jeho úkolem bude nejen provádění pravidelných školení pokrývačů v oblasti pokládky nejrůznějších typů našich střešních krytin či zpracování detailů střechy, ale kupříkladu také příprava skladby střešního pláště podle platných norem nebo zdokonalení v jednání se zákazníkem.
Činnost školicího střediska budou zajišťovat zkušení odborníci. V jejich náplni bude jak provádění školení v rámci tohoto střediska, tak také zajištění odborné pomoci a poradenství pokrývačům přímo v terénu – na stavbě. Jdeme i cestou speciálních aplikací pro realizační firmy. Jednou z nich je i tzv. mobilně technická příručka, která je pokrývačům kdykoliv operativně přístupná a jsou v ní soustředěny veškeré informace k našim produktům. To samozřejmě vede ke správné montáži krytin, optimálnímu zvládnutí všech detailů, možnosti rychlého doobjednání například kusového zboží apod.
V rámci podpory projektantům a architektům opět využijeme synergického efektu našeho spojení se společností Wienerberger, která má ze spolupráce s nimi bohaté zkušenosti zejména v oblasti poskytování softwarových nástaveb určených pro navrhování konstrukcí v prostředí CAD. Věříme, že to přispěje k dalšímu usnadnění výběru střešní krytiny a zkvalitnění návrhů střech. Čtvrtou skupinou jsou prodejci stavebního materiálu. Ti, ať již se jedná o komplexní dodavatele stavebních materiálů, nebo specializované prodejce střešních krytin, svoji činnost výrazně mění.
Služby, které včera byly nadstandardní, jsou dnes již realizačními společnostmi a koncovými zákazníky očekávány. Jako například bezvadné logistické služby.
Naší ambicí je aktivně podpořit a individuálně propojit pomyslnou „červenou Tondach nití“ všechny čtyři klíčové kanály do již zmiňovaného Top-of-Mind.
Tondach jako první volba našich zdravých produktů pro všechny investory a realizační firmy.


Jaký byl zájem o pálené střešní krytiny v uplynulém roce 2016? Jste spokojeni s dosaženými obchodními výsledky?


Řečeno sportovní terminologií, rok 2016 bych rozdělil na dva naprosto rozdílné poločasy. První polovina roku pro nás byla těžší. V tomto období docházelo k řadě významných vlastnických změn v obchodní síti ovlivňující prodej našich materiálů, což mohlo způsobit určitou stagnaci trhu. Naopak druhá polovina roku byla excelentní i v segmentu novostaveb, kde jsme se svezli s úspěchem Wienerbergeru. V tomto období se totiž prodalo rekordní množství cihel, a my jsme logicky očekávali, že se to pozitivně promítne i v našich prodejích. To se v plném rozsahu potvrdilo. Druhé pololetí bylo poznamenáno i zvýšeným zájmem investorů o rekonstrukci střechy. To vše se kladně odrazilo i v našich výnosech, kdy jsme meziročně zaznamenali nárůst obratu.

Jak jste toho dosáhli?

Zejména podporou našich prémiových produktů. Nárůst zájmu investorů se soustředil především na naše tašky opatřené glazurami. Z tohoto faktu je zřejmé, že česká společnost se mění, ekonomicky roste a má i více informací o našich produktech. Vybírá si tudíž kvalitnější materiál s kvalitnější povrchovou úpravou. Těmto požadavkům trhu jsme šli včas vstříc, když jsme v loňském roce rozšířili náš program tašek opatřených kvalitní glazurou Amadeus o naše oblíbené řady Stodo 12Figaro 11.

S jakými novinkami vstupuje Tondach do nového roku 2017?

Do letošní stavební sezony vstupuje Tondach s ryze funkční novinkou. Jedná se o novou podhřebenovou větrací tašku u typu Samba. Ta svým vylepšeným tvarem nenarušuje jednolitý vzhled střechy a přispívá tím k vyšší estetice díla.

V uplynulém období přišla Vaše společnost s několika novinkami. První z nich byla taška moderního plochého tvaru s názvem Figaro 11. Jaký byl zájem stavitelů rodinných domů o tuto tašku?

Celý předchozí rok se nesl ve znamení komunikace prémiových produktů jak pro koncového zákazníka, tak i u obchodních partnerů. To se samozřejmě odrazilo i v prodejích a zájmu o tuto tašku. Jak již jsem zmínil, podařilo se nám zvýšit i prodej glazovaných tašek. Shrnuto podtrženo: Efekt se dostavil a to je důvod proč chceme pokračovat v této nastoupené strategii i v letošním roce.

Častým tématem střech jsou rekonstrukce. Co dokážete nabídnout zájemcům o novou střechu v této oblasti?

Převážnou část našeho obratu činí rekonstrukce. Snažíme se proto prostřednictvím našich obchodních partnerů, pokrývačů i médií přesvědčit zákazníka, že střecha je zásadní investicí, která potřebuje trvalé, pěkné kvalitní řešení a nezaslouží si provizorium. Jak již jsem řekl, naše společnost se vyvíjí a zákazníci zvyšují své nároky. Poměr kvality, ceny a trvalé hodnoty. To je to, co je zajímá. Střecha je však také o pocitu, kráse a bezpečí. S našimi materiály lze všechny tyto jejich nároky beze zbytku uspokojit.

Hovořil jste o zlepšování služeb pro zákazníky. Týká se to také záruky na Vámi dodané střešní tašky?

Ano. Naše společnost si je jista kvalitou svých produktů. Nabízíme proto našim smluvním partnerům a koncovým zákazníkům záruku nad rámec zákonné odpovědnosti za vady rozšířenou na 33 let s názvem Tondach All Inclusive. V případě uznané reklamace pak společnost Tondach nese náklady spojené s výměnou reklamované krytiny, tj. práci, transport a navíc i samotné tašky.
K základním podmínkám záruky patří pokrýt střechu zakoupenou krytinou Tondach, vyplnit žádost umístěnou na webových stránkách, odeslat ji na příslušnou adresu a dodržet podmínky záruky All Inclusive.

Střecha je jednou z klíčových konstrukcí každého domu či stavby. Proč by měla být právě z pálených tašek z Tondachu?

Historie ukazuje, že životnost pálené střešní tašky překonává staletí. Její trvanlivost a funkčnost je prověřena mnoha generacemi uživatelů. Přidáme-li k tomu nejmodernější výrobní technologie, čistě přírodní, zdravotně nezávadný materiál, širokou škálu tvarů tašek či možnosti jejich barevného ztvárnění, pak není pochyb o tom, že v úvahách zájemců o novou střechu by pro ně pálená střešní taška měla být první volbou.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek


TONDACH Česká republika s. r. o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice,
tel.: +420 581 673 111
www.tondach.cz