Tento materiál představil Knauf veřejnosti v loňském roce. Jedná se o dvousložkovou reakční vodouředitelnou barvu vyrobenou na bázi epoxidové pryskyřice. Její výjimečnost spočívá v receptuře, která umožňuje velmi nestandardní aplikaci materiálu v náročných podmínkách této složité stavby, konkrétně na mokrý betonový podklad. Mokrým podkladem v tomto případě rozumíme nasycený beton na úrovni 80 až 100 % vzdušné vlhkosti, navíc při teplotách, které nepřesahují 8 °C.  Nátěrová hmota Knauf TS 750 bude použita do podzemních prostor tunelu v místech, kde bude později instalována vzduchotechnika a inženýrské sítě. Rozsah těchto prací činí v současné době zhruba 220 tisíc m2, což z finančního pohledu představuje cca 7 milionů korun.

Firma Knauf se nyní účastní dalších výběrových řízení, jejichž předmětem dodávky jsou nátěrové hmoty pro další objekty realizovaného tunelu Blanka v celkové hodnotě cca 35 milionů korun.

Tunel Blanka je největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, jehož celková délka činí 6 382 m a doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Po zprovoznění, které je podle poslední verze předpokládáno někdy v průběhu roku 2014, tak vznikne nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě. Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra. Odpovídá tomu i délka přípravy stavby, množství vyvolaných investic, počty přeložek inženýrských sítí, organizace MHD a NAD, koordinace a organizace celé výstavby.

www.knauf.cz