Dalším důležitým hlediskem je také úspora pracovních sil a zejména snížení energetické náročnosti výstavby. Důležité jsou také požadavky na snížení množství víceprací a eliminaci dodatečných reklamací.
Volbou vhodné technologie tak může stavebník ušetřit nezanedbatelné finanční prostředky.
V současném stavebnictví jsou často používanými materiály zejména betony, anhydritové a cementové potěry, cementové pěny a maltové směsi.
Průkopníkem v oblasti vývoje a výroby uvedených výrobků je společnost TBG Pražské malty s.r.o. Na stavebním trhu působí od roku 2000 a při své činnosti využívá mnohaletých zkušeností mateřských koncernů HeidelbergCement Group (Českomoravský cement, Českomoravský beton, Českomoravský štěrk) a DDM Group (Metrostav, Doprastav, Subterra).
Jak se daří reagovat na požadavky trhu právě této společnosti, jsme se zeptali obchodního manažera společnosti, pana Jakuba Šimáčka.

žete krátce popsat vývoj vaší společnosti?

Společnost TBG Pražské malty s.r.o. byla založena v roce 2000 jako dceřiná společnost firmy TBG Metrostav s.r.o., která se zabývá výrobou betonu. Účelem bylo zaměření se na výrobu speciálních značkových produktů. Jsou to zejména čerstvé maltové směsi, lité samonivelační potěry, lité cementové potěry a cementové lité pěny. Působnost firmy je pak oblast hlavního města Prahy, Prahy - západ a Prahy - východ.

Umíte zajistit dodávky i v rámci celé České republiky?

Samozřejmě, že ano. Dodávky mimo oblast hlavního města a okolí zajišťují kolegové ze společnosti Českomoravský beton. V rámci celého uskupení tedy máme výrobny v téměř každém větším městě v republice.

Zpátky k Praze. Nebylo zbytečné založení samostatné společnosti pro výrobu značkových produktů? Mohli jste přece tyto výrobky vyrábět a prodávat přidruženě s betonem, tak jako to dělají jiní výrobci.

Nebylo to zbytečné, bylo to naprosto klíčové. Podívejte se na některé ostatní výrobce, jaké problémy jim přináší, když míchají beton společně s anhydritem. Jaká asi je kvalita a parametry těchto výrobků? Založení samostatné firmy nám umožňuje soustředit se plně na potřeby našich zákazníků a dodávat jim značkové výrobky v prvotřídní kvalitě. Naší krédem je být důvěryhodným partnerem pro naše odběratele, a proto si nemůžeme dovolit nějaké amatérské experimenty.

Co tedy vaši zákazníci nejvíce oceňují?

Jsem přesvědčen, že je to právě spolehlivost - partnerství. Stavba, to je místo, kde to, co platilo včera, je dnes úplně jinak. Naši odběratelé, chtějí-li být úspěšní, musí umět na tyto změny a požadavky reagovat. A oni to umějí. To ale znamená, že když umí operativně zareagovat odběratel, tak musíme to samé umět i my - dodavatel. V praxi to pak vypadá tak, že pokud si od nás zákazník objedná dodávku na osmou ráno, tak my budeme na stavbě právě v osm ráno. Zní to jako samozřejmost, ale zeptejte se někoho ze stavebnictví jak to ve skutečnosti chodí. A když nám onen zákazník chvíli před termínem dodávky zavolá, že by ji rád přesunul až na dvanáctou, musíme mu umět pomoci. Je to jen otázka vstřícnosti zaměstnanců, výrobní kapacity a množství dopravní techniky.

Jak jste na tom tedy s výrobní kapacitou?

Většinu značkových výrobků vyrábíme na maltárně Rohanský ostrov, kde máme dvě samostatná mísící jádra. Jedno je pro výrobky na bázi síranu vápenatého (anhydrit, alfa sádra) a druhé na cementové produkty. Tím je prakticky vyloučena možnost smíchání těchto pojiv. Obě míchačky jsou navíc vybaveny zařízením pro dokonalé rozmíchání směsí, čímž dosahujeme vysoké kvality výsledných produktů. Novou výrobnu jsme zprovoznili v loňském roce v Praze 9 - Hloubětíně. Znatelně jsme tak navýšili kapacitu výroby a jsme nyní schopni vyhovět ještě více zákazníkům.

Kdo tedy jsou vaši zákazníci?

Především jsou to větší, či menší realizační firmy, tedy firmy, zabývající se litím podlah, litím spádových vrstev střech. Samozřejmě spolupracujeme také se stavebními firmami. Dodáváme například společnostem Metrostav, Skanska, Hochtief, VCES, Průmstav, Sy­ner, FCC, Vinci, a mnoha dalším. Stále častěji, a to nás velmi těší, se na nás obracejí také drobní živnostníci a soukromí odběratelé. Chtějí používat kvalitní značkové výrobky a mít k tomu ještě perfektní servis. My k nim přistupujeme stejně jako ke všem odběratelům - s maximální vstřícností a ochotou.

Vzpomenete si na nějakou zajímavou akci z nedávné doby?

Všechny stavby jsou zajímavé. V hlavě mám však jednu stavbu, která byla opravdu náročná. Je to administrativní budova City Tower, nejvyšší kancelářská budova v republice, bývalý objekt Československého rozhlasu, který se nachází na pankrácké pláni v Praze 4. Skelet rozestavěného objektu dlouhé roky hyzdil okolí, až jej koupila společnost ECM, která zadala rekonstrukci stavební firmě Metrostav. Na tuto stavbu jsme dodávali různé značkové produkty, zej­ména lité samonivelační potěry Anhyment a cementové lité pěny Poriment. Oříšek přišel ve chvíli, kdy bylo třeba vyčerpat Anhyment do 27. patra této budovy, k zalití trubek podlahového vytápění. Kamenem úrazu totiž bylo, že v době požadované realizace již byly provedeny terénní úpravy okolí a kolem celé budovy byla nádherná pražská mozaika, na kterou byl zakázán vjezd těžkým vozidlům. Situaci komplikoval také fakt, že jednotlivá patra objektu již byla většinou dokončena a předána nájemcům.
I takto obtížnou zakázku jsme díky společné práci s objednatelem zvládli. Jedno dieselové čerpadlo jsme umístili u paty budovy, druhé stálo ve staveništi asi 80 metrů od objektu a třetí jsme výtahem vyvezli do jediného volného, dvacátého, patra, odkud vedly hadice až na místo určení, tedy do 27. patra.
Po osmi hodinách práce odjížděl ze stavby poslední autodomíchávač a za námi zůstalo více než 1000 m2 hotové anhydritové podlahy.

A co nějaké novinky ve vaší produkci? Je něco, na co by jste čtenáře rád upozornil?

Dá se říci, že každý rok, uvádíme na trh něco nového. V minulosti to byl např. Anhyment na bázi alfa sádry, který je odolnější vůči složitým podmínkám na stavbě, předloni to byl Poriment pro spádové vrstvy plochých střech. Všechny produkty se velmi dobře etablovaly.
V loňském roce jsme na trh uvedli litý cementový potěr CemFlow. Věděli jsme, že na trhu je celá řada více či méně kvalitních cementových potěrů. CemFlow však v této oblasti způsobil malou revoluci. Musím přiznat, že takový zájem jsme opravdu nečekali.
Zákazníci oceňují zejména vysokou kvalitu a objemovou stálost tohoto značkového produktu. Zjednodušeně se dá říci, že výhody litých anhydritových potěrů, jako je rychlost realizace, rovinatost povrchu a snadné zpracování, jsou díky CemFlow k dispozici i u potěru na bázi cementu. Lité potěry je tedy dnes možné použít i v prostorách s možným nárůstem vlhkosti jako jsou bany, sauny, sklepní prostory, vestibuly, haly, garáže, atd.
Z produkce, nabízené společností TBG Metrostav, je nejvýraznější novinkou lehce zhutnitelný až samozhutnitelný beton Easycrete. Tento beton je díky vyššímu množství jemných podílů a vysoké tekutosti používaný hlavně na hustě vyztužené konstrukce a na konstrukce s požadavkem na pohledovost povrchu. Pro významné snížení pracnosti ukládky se rozmáhá použití Easycretu i např. do základových konstrukcí rodinných domů.

A jak vidíte budoucnost s ohledem na současnou situaci na trhu?

Každý asi vidí, že nejvíce ohrožena je právě oblast výstavby bytů a kancelářských prostor. Nevidím to ale nijak zvlášť černě. Signály jsou takové, že silní investoři pokračují ve výstavbě, byť v omezeném rozsahu. To znamená, že vlivem poklesu poptávky možná vyrobíme o pár mixů méně než loni. Trh se však zbaví nestabilních firem, které měly již v minulosti problémy s plněním svých závazků.
Osobně by mne mnohem více než drobná korekce objemu výroby mrzela skutečnost, že by od nás z důvodu nespokojenosti s poskytovaným servisem, nebo kvalitou, odešel ke konkurenci byť jen jediný zákazník.
V poslední době naopak zaznamenáváme návrat zákazníků, kteří v minulosti odešli za zdánlivě lepší cenou ke konkurenci. Nyní se vracejí k nám, protože zjistili, že ušetřená stokoruna za kubík směsi zdaleka nenahradí prostoje při čekání na stavbě, nebo problémy při řešení reklamací.

Takže je to pro vás takové zadostiučinění?

To ani ne. Jsem rád, že v tak komplikovaném oboru, jako je stavebnictví, můžeme být tím pilířem, o který se mohou naši partneři bezpečně opřít.
Když pak projíždím Prahou a vidím již obydlené novostavby bytových domů s krásnými barevnými fasádami, do kterých jsme dodávali naše produkty, mám příjemný pocit hrdosti, že za naší činností, a zejména za činností našich zákazníků, zůstalo dobře odvedené dílo, které nyní slouží dalším lidem.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek


Technické informace o produktech

Co je to mokrá cesta
Všechny směsi se vyrábějí na centrální výrobně - maltárně, odkud se dopravují na stavbu autodomíchávačem, kde se čerpají speciálním dieselovým čerpadlem až na místo určení.
Výhodou je vysoký výkon, vysoká rychlost realizace, snadná manipulace a operativní řešení jednotlivých dodávek. Na stavbě není nutný zdroj elektrické energie ani vody.

Malmix - čerstvé maltové směsi
Čerstvé maltové směsi Malmix, to jsou kvalitní maltové směsi vyráběné z kontrolovaných vstupních surovin, dodávané na stavbu již namíchané s vodou a přísadami. Je možné s nimi ihned pracovat. Neztrácíte tak čas mícháním a přípravou malty na stavbě!

Použití
Jsou určené ke zdění a omítání savých materiálů, jako např. cihel, cihelných bloků, plynosilikátových tvárnic, apod.
Malmix je možné využít na všech typech staveb - rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice, školy, a mnoho dalších. Výhodné je použití při rekonstrukcích i v novostavbách.

Anhyment - litý samonivelační potěr
Základní vlastností podlahové konstrukce je rovinatost a pevnost. Dlažba, parkety, laminátová podlaha, koberec, PVC, ... - všechny tyto povrchy vyžadují perfektně rovný a pevný podklad. Litý samonivelační potěr Anhyment tyto požadavky splňuje. Tvoří roznášecí desku podlahové konstrukce s rovinatostí povrchu 2 mm na 2 m. Přímo na jeho povrch se aplikují téměř všechny nášlapné vrstvy. Zvolte si sami vhodný typ Anhymentu - na bázi anhydritu, nebo na bázi alfa sádry.

Použití
Anhyment je určen k vytváření vnitřních podlahových konstrukcí bez použití ocelové výztuže. Většinu nášlapných vrstev je možné aplikovat bez dodatečného vyrovnávání povrchu - stěrkování. Je možné jej využít na všech typech staveb - rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice, školy, a mnoho dalších. Výhodné je použití při rekonstrukcích i v novostavbách. Velmi vhodný je také pro zalití trubek podlahového vytápění.

CemFlow - litý cementový potěr
Požadujete perfektně rovnou podlahu bez dodatečného stěrkování a přesto na bázi cementu? Je Vaše podlaha v místech s možným nárůstem vlhkosti jako např. vstupní haly, bany, sauny, suterénní prostory, atd.? Právě pro Vás je určen litý cementový potěr CemFlow s rovinatostí povrchu 2 mm na 2 m.

Použití
Používá se k vytváření vnitřních podlahových konstrukcí i bez použití ocelové výztuže. Její použití pro další zlepšení vlastností je však dovoleno. Většinu nášlapných vrstev je možné aplikovat bez dodatečného vyrovnávání povrchu - stěrkování. CemFlow je možné využít na všech typech staveb - rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice, školy, a mnoho dalších. Výhodné je použití při rekonstrukcích i v novostavbách. Používá se také pro zalití trubek podlahového vytápění.

Poriment - cementová litá pěna
Většina nosných konstrukcí, ať již betonových nebo z jiných materiálů, je určitým způsobem nerovná. Může se jednat až o rozdíl několika centimetrů. Navíc je na nosné konstrukci často vedeno velké množství rozvodů. To vytváří komplikace při aplikaci tepelné a kročejové izolace v podlaze. Velkým problémem je pak vznik tepelných a akustických mostů.
Řešením je vyrovnání nosného podkladu lehkou cementovou litou pěnou Poriment, která zalije rozvody a vytvoří vhodný podklad pro správné položení kročejové izolace a následné položení litého potěru. Riziko vzniku tepelných a zvukových mostů je pak minimální.
Poriment se často používá také jako spádová vrstva plochých střech a teras. Výhodou je pak velmi snadná manipulace a vysoká rychlost ukládky.

Použití
Poriment je určen k vyrovnávání nosných konstrukcí a k ochraně rozvodů vedených v podlaze. Využijete jej také na plochých střechách a terasách, kde se z něj tvoří spádové vrstvy. Porimentem se také vyplňují různá "hluchá" místa konstrukce stavby. Je možné jej využít na všech typech staveb - rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice, školy, a mnoho dalších. Výhodné je použití při rekonstrukcích i v novostavbách.

Easycrete - lehce zpracovatelný beton
V dnešní době beton často zastává kromě statické funkce také funkci estetickou. Do popředí se dostává pohledový beton jako architektonický prvek. Požadavky na pohledový beton nejlépe splňuje Easycrete, díky vyššímu množství jemných podílů, optimalizované křivce zrnitosti a nemodernější generaci superplastifikárorů. Další výhodou je urychlení betonáží a možnost probetonování i velice hustě vyztužených konstrukčních prvků, kam by se standardní beton jen stěží dostal a musel by se draze sanovat. Špičkou nabídky je Easycrete SV v samozhutnitelné konzistenci. Tento beton dokonale vyplní bednění bez nutnosti použít vibrátor.

Použití
Lehce zhutnitelný beton Easycrete se používá zej­ména pro konstrukce s vysokou kvalitou povrchů, na hustě vyztužené prvky nebo na konstrukce s omezeným přístupem vibrátoru. Easycrete byl využit například pro sekundární ostění tunelů metra a železničních tunelů pod Vítkovem nebo na pohledové betony v národní technické knihovně v Dejvicích. Samozhutnitelný beton Easycrete SV je používán hlavně na konstrukce, kde není přístup vibrátoru, kde je potřeba výrazně omezit hluk během ukládky betonu, nebo kde je třeba probetonovat složité detaily.
* Tento produkt vyrábí společnost TBG Metrostav s.r.o.

Vybrané realizované zakázky
- OS Nová Harfa, Praha 9,
40.000 m2 (Průmstav a.s.),
- Obchodní centrum Galerie Fénix, Praha 9,
40.000 m2 (PSJ Holding a.s.)
- OS Prague Marina, Praha 7,
36.000 m2 (Metrostav a.s.),
- OS Sladovny Podbaba, Praha 6,
16.000 m2 (Metrostav a.s.),
- Rekonstrukce budovy Českého rozhlasu, Praha 2,
14.000 m2 (Hochtief CZ a.s. a OHL ŽS a.s.),
- Hotel Hermitage, Praha 2,
8.000 m2 (Skanska CZ a.s.),
- Rekonstrukce budovy Ministerstva obrany, Praha 6,
7.000 m2 (Hochtief CZ a.s. a Konstruktiva Branko a.s.),
- AB Vysočanská brána, Praha 9,
5.000 m2 (Skanska CZ a.s.).