Mohl byste přiblížit izolaci Isover UNIROL PLUS všem, kteří se chystají rekonstruovat, nebo staví novou střechu?

V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že se jedná o izolaci ekologicky a hygienicky nezávadnou a odolnou vůči plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Izolační rolované pásy jsou vyrobené ze skelné plsti Isover a mají po celém svém povrchu hydrofobizovaná vlákna. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny skla a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru pásu. Izolaci je nutné v konstrukci vhodným způsobem chránit (parotěsná fólie, vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další vrstvy dvojitých konstrukcí).

V čem vidíte největší přednosti tohoto materiálu?

Výhod je hned několik. Začněme velmi dobrými tepelně izolačními schopnostmi a výbornými akustickými vlastnostmi z hlediska zvukové pohltivosti. Materiál má nízký difuzní odpor, takže snadno propouští vodní páry. Izolace ze skelné vlny bývají díky nižší objemové hmostnosti měkčí a flexibilnější. Mohou tak lépe kopírovat nerovnosti krokví a tím eliminovat případné tepelné mosty. Realizační firmy nebo kutilové jistě ocení snadnou opracovatelnost, jelikož výrobky lze bez problémů řezat, vrtat, atd.

V jakém balení je izolace k dostání a existují nějaké speciální požadavky na transport a skladování?

Izolaci lze zakoupit v tloušťkách od 80 do 200 mm pod obchodním názvem  Isover UNIROL PLUS 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Výrobek se dodává v komprimovaném stavu a je balený do  PE fólie (1MPS = 24 rolí pro tl. 80 - 160 mm a 12 rolí pro tl. 180
a 200 mm). Mate­riál je v balení silně stlačen a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Komprimace usnadňuje manipulaci, šetří skladovací prostor i místo přímo na stavbě. Role musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách.

Bližší informace se můžete dozvědět na www.isover.cz resp. www.mpl.cz.