Výsledkem je podstatné zkrácení doby zhotovení i velmi citelné zlevnění. A právě sádrokartonová deska Knauf Diamant díky svým vynikajícím vlastnostem významně rozšiřuje oblast použití sádrokartonových konstrukcí, dalo by se říci, že zavádí nový standard v oblasti suché výstavby.

Jaké jsou charakteristické vlastnosti  desek Knauf Diamant?

Deska Knauf Diamant je zušlechtěná sádrokartonová deska spojující jednoduchost zpracování sádrokartonu s tvrdostí a tuhostí jádra i povrchu nutnou pro ztužující funkci rámových konstrukcí ať již dřevostaveb nebo staveb s ocelovou nosnou konstrukcí. Oproti běžným sádrokartonovým deskám mají daleko tvrdší povrch, a tudíž jsou daleko méně náchylné k povrchovému poškození. Tvrdost, ale i pevnost diamantové desky, respektive stěn Diamant (měřeno pevností v tlaku – 10 MPa), je téměř trojnásobně vyšší, než je tomu například u pórobetonové stěny srovnatelné tloušťky. Hodnoty tvrdosti desek Diamant jsou srovnatelné s běžnými zdicími materiály, resp. omítkami, a zcela vybočující z kvalit běžné suché výstavby.

V jakých rozměrech se deska vyrábí a lze ji rozeznat od ostatních pouhým okem?

Desku Knauf Diamant lze vizuálně poznat podle modrého kartonu. Je produkována v českém výrobním závodě Knauf Počerady v tloušťce 12,5 mm (dále také 15 a 18 mm), šířce 1250 mm a délkách 2000 a 2500 mm.

Nezanedbatelnou roli hrají akustické vlastnosti. Jak je na tom Diamant v tomto ohledu?

Oproti zděné příčce je příčka montovaná s deskou Knauf Diamant ve značné výhodě při porovnání vzduchové neprůzvučnosti. Zatímco stěna tloušťky 150 mm z plných cihel, popřípadě z betonu, má vzduchovou neprůzvučnost cca 50 dB a stěna z dutinových cihel cca 45 dB, stěny Knauf Diamant dosahují hodnoty přes 60 dB, a to při výrazně nižší hmotnosti (5x méně než plná cihla, resp. 3x méně než dutinová cihla). Další oblastí konvenční výstavby, kde se desky skvěle uplatňují díky výše popsaným vlastnostem, je akustika dřevěných či jiných lehkých keramických stropů.

Odolnost proti průrazu je další často citované téma. Poradí si Diamant i zde?

V tomto případě samotná deska Diamant nevystačí, ale je třeba na příčce kombinovat desky Diamant s vloženým ocelovým plechem tl. 0,6 mm, což vedle bezpečnosti (třída BT 3) nabízí i zlepšení již tak vynikajících akustických vlastností. A nechť si každý na vlastní kůži vyzkouší udělat do takové příčky otvor, jímž je schopný někdo prolézt, natož něco ukrást. Pro srovnání je rovněž třeba postavit příčku 30 cm z dutinových cihel nebo pórobetonu a porovnat ji se stěnou Diamant z hlediska možného vniknutí. Opět dojdeme k závěru, že reálné vlastnosti zděných stěn a stěn Diamant jsou více než srovnatelné.

Lze desky Diamant využít také při rekonstrukcích?

Ano. Při rekonstrukcích jsou vlastnosti desek Diamant unikátní. Při malé hmotnosti, rychlosti a jednoduchosti výstavby nabízejí uvedené vynikající akustické i požární vlastnosti, ale neméně užitečné jsou i při vylepšování vlastností nevyhovujících stávajících stěn. Kombinace na desku relativně vysoké hmotnosti 12,5 kg a ohybové měkkosti, a tím i nízké frekvence vlastních kmitů, přináší i velmi dobrou funkčnost v nízkých frekvencích do 1000 Hz, což jsou frekvence typické například pro lidskou řeč. Velké oblibě se desky Diamant těší při rekonstrukci šachet výtahů panelových domů. Zde se naplno uplatní jejích robustní skladba odolávající mechanickému poškození v kombinaci s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Přitom se snadno zpracovávají a nabídnou velmi hladký povrch.

Pro jaké stavby jsou desky Diamant nejčastěji využívány?

Tyto desky jsou s úspěchem využívány např. při stavbách či rekonstrukcích škol, nemocnic, budov veřejné stavby apod. Již skoro samozřejmostí je jejich využití u dřevostaveb, kde těží ze své zpevňující schopnosti stěn při vysoké objemové stálosti a hladkosti výsledného povrchu včetně neznatelných spár.

Více informací se dozvíte
na stránkách www.knauf.czwww.mpl.cz.