Později vyroste trvalé, komplexní a zřetelně viditelné, z estetického hlediska nepřijatelné tmavě šedé hnízdo. V minulosti byly nejpříznivějším místem vzniku infekce málo vodoodpudivé omítky. Vznik a rozvoj řas a plísní ovlivňují mikroklimatické podmínky a umístění objektu.

Mohl byste stručně charakterizovat řasy a plísně?

Řasy žijí převážně v moři, kde jsou nejdůležitějšími primárními producenty organických látek a kyslíku. Vzájemně se liší barvou, především z důvodu obsahu chlorofylu, listového barviva, podle různého vzrůstu také tvarem stélky. Mezi rozvinutější řadíme: červené, zelené a hnědé řasy. Na zemi se rozmnožují větrem, a proto je nazýváme „vzdušné řasy” nebo aerofyty. Předpoklady pro jejich růst jsou vlhkost a světlo, přičemž vlhkost čerpají ze vzduchu (srážky, vodní pára). Řasám nejvíce vyhovuje kyselé prostředí.

Plísně jsou všechny mikroskopické druhy hub, které rostou ve tvaru hyf (vláken). Kolonie plísně se skládá z hyf, vzájemně propojených do sítě, kterou považujeme za jeden jediný organismus – podhoubí. Potravu získávají především z látek obsahujících organicky vázaný uhlík (glukóza, maltóza, sacharóza), ačkoli některé druhy plísní mohou zpracovávat i celulózu (omítky, disperzní barvy, dřevo, tapety, prach, …). Teplotní oblast pro plísně je mezi 0 a 40 °C. To znamená, že plísním nejlépe vyhovuje kyselé prostředí. Prospívají jak ve světlém tak tmavém prostředí, vývojové období je od dvou do šesti měsíců.

Jaký je postup sanace plísněmi a řasami napadených fasád?

V první řadě je nutné omytí napadených fasádních ploch proudem horké vody nebo páry. Dále následuje nátěr zcela suché fasádní plochy ředěným ALGICIDEM (ALGICID : voda = 1 : 5) štětcem tak, aby nátěr napěnil, poté necháme schnout nejméně 1 den. Při výraznějším výskytu řas resp. plísní postup nátěru fasádní plochy ředěným ALGICIDEM zopakujeme a dodržujeme čas schnutí 1 den. Na dezinfekci 1 m2 napadené plochy potřebujeme ~50 až 100 ml (na velmi hrubých plochách to může být i více) ALGICIDU.

Jak bychom měli dále postupovat? Jak si poradit s opravným renovačním nátěrem?
V zásadě můžeme nabídnout 2 řešení:

Řešení A:
Povrch zbavený prachu a nesoudržných částic natřeme ředěnou AKRIL EMULZÍ (AKRIL EMULZE : voda = 1 : 1) resp. ředěným JUKOLPRIMEREM (JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1), poté ji dvakrát natřeme REVITALCOLOREM AG ve zvoleném barevném odstínu. Je-li potřeba, můžeme barvu do 10 % naředit vodou. Pro nabarvení 1 m2 fasádního povrchu potřebujeme (podle její hrubosti) 100 až 150 g AKRIL EMULZE nebo 100 až 150 ml JUKOLPRIMERU a 300 až 700 ml REVITALCOLORU AG.

Revitalcolor AG
Mikroarmovaná akrylátová fasádní barva REVITALCOLOR AG je vhodná na všechny druhy dekorativních omítek i na hladké fasádní povrchy. Na podkladu drží pouze adhezí a vyznačuje se vysokou vodoodpudivostí. Tato barva se snadno nanáší a lze ji použít i za méně příznivých pracovních podmínek. Volit můžeme ze široké škály barevných odstínů.

Řešení B:
Povrch zbavený prachu a nesoudržných částic natřeme ředěným SILICONEPRIMEREM (SILICONEPRIMER : voda = 1 : 1) resp. ředěným JUKOLEM (JUKOL : voda = 1 : 1), poté ho dvakrát natřeme REVITALCOLOREM SILICONE ve zvoleném barevném odstínu. Je-li potřeba, můžeme barvu do 10 % naředit vodou. Pro nabarvení 1 m2 fasádního povrchu potřebujeme (podle jeho hrubosti) 100 až 150 ml SILIKONEPRIMERU nebo 100 až 150 ml JUKOLU a 300 až 700 ml REVITALCOLORU SILICONE.

Revitalcolor Silicone
Mikroarmovaná silikonová fasádní barva REVITALCOLOR SILICONE je vhodná na všechny druhy dekorativních omítek i na hladké fasádní povrchy. Barva se snadno nanáší a lze ji použít i za méně příznivých pracovních podmínek. Na podkladu drží pouze adhezí. Tato barva se vyznačuje vysokou vodoodpudivostí, která se navíc časem jen pomalu snižuje. K dispozici je v omezeném počtu barevných odstínů.

Více informací na www.jub.czwww.mpl.cz.