Většina z přítomných fanoušků však netušila, že ještě před samotným rockovým koncertem proběhl v sále s kapacitou 3000 diváků koncert zcela jiný. Koncert zručných rukou a řemeslného umu. Koncert tuzemské parketářské skupiny ze společnosti DŘEVOVÝROBA PODZIMEK s. r. o. z Třeště u Jihlavy. Při sledování jejich pracovního nasazení, zaujetí pro detail i celek i sladění celého pracovního „orchestru“ při pokládce dřevěné podlahy na ploše více než 2000 m2 si i nezaujatý divák mohl jen povzdechnout, jaká to škoda, že toto představení je skryto před zraky veřejnosti.

Tak jako špičková hudební skupina potřebuje pro svůj výkon dokonalé nástroje a výkonnou aparaturu, tak se profesionální řemeslníci neobejdou bez kvalitního nářadí a stavebního materiálu. Jen symbióza řemeslné zručnosti a zkušenosti spolu se správným výběrem výrobků pro provádění pokládky podlahy jsou zárukou perfektního výsledku v požadované kvalitě a čase.
Parketáři začali svůj pracovní part pěkně zostra zbroušením betonového potěru, který bylo nutno vyrovnat pro budoucí pokládku dubových prken s napojením na systém pero/drážka, v některých případech i přes dva metry dlouhých. Případné lokální vysprávky podkladu byly provedeny rychle tvrdnoucí cementovou vyrovnávací hmotou UZIN NC 182 NEU. Následovalo celoplošné vysátí a napenetrování podkladu dvousložkovou epoxidovou penetrací UZIN PE 480, která především napomohla k uzavření zvýšené zbytkové vlhkosti v podkladu a umožnila rychlý postup následných prací. (Na galeriích byla použita penetrace na bázi polyuretanu, a to jednosložková rychlá reaktivní penetrace UZIN PE 414 Turbo). S ohledem na projektovaný účel multifunkčního sálu nebyla dřevená prkna lepena přímo na napenetrovaný podklad, ale do konstrukce byla ještě vložena speciální izolační podložka UZIN MULTIMOLL SOFTSONIC o tloušťce 3 mm, která výrazně tlumí kročejový a prostorový hluk. (Konstrukce podlahy spolu s instalovanými speciálními obvodovými absorpčními panely přispívá k dokonalé akustice celého prostoru). Podložka, stejně jako dřevěná prkna, byla nalepena dvousložkovým lepidlem na bázi polyuretanu UZIN MK 92S. Toto mezi parketáři velmi oblíbené parketové lepidlo, které v sobě neobsahuje rozpouštědlo ani vodu, s tvrdým, smykově pevným lepidlovým hřebínkem umožňuje v ideálním případě broušení nalepených parket již po šesti hodinách. A jak bylo zmíněno výše, faktor času byl vedle výsledné kvality pokládky přísně sledovaným parametrem.

Po krátké přestávce zazněly prostorem charakteristické řezavé tóny válcových parketových brusek, doplněné bzučivou melodií brusek na okraje. Finále bylo završeno jemným pobrukováním parketové brusky s třemi brusnými kotouči. Nahlédnutím do „notového“ zápisu jsme se dozvěděli, že na základní hrubé broušení byla použita válcová bruska ELF, okraje byly zbroušeny bruskou FLIP a závěrečné jemné broušení bylo provedeno parketovou bruskou TRIO, všechny z dílny největšího výrobce parketových brusek na světě LÄGLER. Díky minimálním výškovým přesahům mezi jednotlivými prkny mohlo být započato broušení brusivem hrubosti 60´, po kterém následovalo celoplošné vytmelení spár výrobkem PALLMANN ALLKITT smíchaným s jemným brusným prachem do konzistentní bezhrudkovité špachtlovací kaše. Finálním broušením bruskou TRIO a brusivem hrubosti 80´ dosáhli mistři svých nástrojů optimální povrchové úpravy pro následné olejování.

Řemeslný koncert gradoval do svého finále. Díky aplikaci dvousložkového parketového oleje PALLMANN MAGIC OIL 2K ERGO nemuseli parketáři „odehrát“ svůj závěrečný výstup v tradičním podřepu, či na kolenou, ale hrdě ve stoje. Přívlastek ­ERGO prozrazuje, že se jedná o výrobek s ergonomickým zpracováním, tedy s aplikací s minimálním fyzickým zatížením. U tohoto výrobku se můžeme na chvilku zastavit. Jedná se o oxidativně schnoucí dvousložkovou kombinaci přírodních olejů a vosků. Vytváří prodyšný a polopropustný povrch s otevřenými póry dřeva. Díky tomu, že se na rozdíl od tradičních parketových olejů nanáší ve stoje pomocí speciálního aplikátoru s gumovou stěrkou na pohyblivém kloubu a většinou pouze v jedné vrstvě (přičemž spotřeba se pohybuje v rozmezí 40 – 60 ml/m2), značně urychluje nejenom vlastní olejování podlahy, ale jak už bylo zmíněno výše, výrazně ulehčuje práci.

Tento způsob aplikace je vhodný především na velkých plochách, tak jako tomu bylo v našem případě.

Uzin s. r. o.
Českomoravská 12a, 190 00 Praha 9
tel.: 283 083 314, fax: 283 083 419
e-mail: info@uzin.cz, www.uzin.cz