Specializace požadavků zákazníků byla motivací k postupné přípravě dalších typů, jako jsou akrylátová fasádní barva Ekofas JZ, silikátová fasádní barva Ekosil, akrylátová fasádní barva na překlenování trhlin Ekocrack. Začátkem nového tisíciletí byl sortiment firmy Ekolak, s. r. o., doplněn o dekorativní akrylátovou fasádní barvu Ekofas Dekor, vápennou barvu Ekolime, transparentní akrylátový fasádní lak Ekotran a hrubozrnnou dekorativní fasádní barvu Ekofiniš. Pro dosažení nejvyšší kvality svých fasádních barev používá firma Ekolak špičkové pigmenty pro tónování, charakteristické vysokou světlostálostí i v alkalickém prostředí, což je velmi důležité u silikátových, silikonových a vápenných fasádních barev Ekosil, Fasikon a Ekolime. Systém tónování je maximálně propracovaný a zákazník dostane na počkání prakticky jakýkoliv odstín z firemního nebo konkurenčního vzorníku v libovolné nátěrové hmotě vyráběné firmou Ekolak, s. r. o.

Akrylátové fasádní barvy
Patří bezesporu k nejpoužívanějším fasádním barvám, hlavně díky přijatelné ceně a snadné aplikaci. Na rozdíl od ostatních druhů fasádních barev vyžadují nižší nároky na přípravu barvy i podkladu. V současné době se kvalita pojiv na bázi kyseliny akrylové natolik zvýšila, že se některými důležitými parametry, jako jsou paropropustnost a odolnost proti vodě, již blíží vlastnostem silikonových fasádních barev. Fasádní akrylátové barvy vytvářejí na povrchu natírané fasády ochrannou a estetickou vrstvu směsí polymeru, plniva (vápence a písky) a pigmentu. Tato vrstva je vázána na povrch natírané fasády pouze fyzikálně, van der ­Waalsovými silami. Tato slabá vazba fasádní barvy k podkladu a velký rozdíl v prostupu vodních par mezi ní a minerálním podkladem může způsobovat potíže, pokud má natíraná fasáda velkou vlhkost nebo není dostatečně izolovaná vlastní stavba. Dalším důležitým parametrem těchto fasádních barev, resp. jejich pojiva, je tzv. teplota skelného přechodu a minimální filmotvorná teplota. Teplota skelného přechodu definuje teplotu, nad kterou je fasádní barva vyrobená z tohoto polymeru v termoplastickém stavu - tento stav má za následek zvýšenou špinivost fasádní barvy. Pokud na danou fasádu svítí slunce, polymer se dostane do termoplastického stavu, jelikož většina polymerů určených pro fasádní barvy má teplotu skelného přechodu mezi 10 a 20 °C. Minimální filmotvorná teplota definuje nejnižší teplotu, za které lze aplikovat fasádní barvu vyrobenou z tohoto polymeru, kdy má polymer ještě pojivové schopnosti. V současné době již většina výrobců nabízí polymery s minimální teplotou blízkou 0 °C. Proto se akrylátové fasádní barvy doporučují tam, kde nejsou problémy s vlhkostí zdiva a kde není zvýšená prašnost a špinivost zdiva. V nabídce firmy Ekolak jsou:
Fasax - hladká, akrylátová fasádní barva, charakteristická velmi vysokou kryvostí a s tím spojenou vydatností. Je doporučená pro běžné i reprezentativní hladké fasády.
Ekofas JZ - jemně zrnitá, charakteristická přirozeným vzhledem a vysokou kryvostí. Je doporučená pro přetírání dekorativních omítek, ale také pro hladké fasády.
Ekofas Dekor - jemně zrnitá, akrylátová fasádní barva, charakteristická jemnou kapénkovou strukturou. Tato fasádní barva je schopna překrýt drobné nerovnosti podkladu, především u zateplovacích systémů a omítek.
Ekocrack - zrnitá, akrylátová fasádní barva, určena pro překlenování nestatických trhlin do 2 mm. Je doporučená pro starší i nové hladké fasády.
Ekofiniš - hrubozrnná, vysoce dekorativní fasádní barva, vytvářející "pilinový" efekt.
Ekotran - akrylátový fasádní lak, charakteristický vysokou odolností proti vodě. Je doporučen na přetírání betonových pohledových částí staveb.

Silikon-akrylátové fasádní barvy
Tyto fasádní barvy představují přechod mezi akrylátovými barvami a barvami silikonovými. Vytvářejí film, který má vlastnosti podobné jako akrylátové fasádní barvy, pouze je zlepšena jejich hydrofobita. Do silikon-akrylátových fasádních barev se používá jako přídavek silikonová nefilmotvorná emulze, takže nemá vliv na zvýšení pojivových vlastností, ale pouze zlepšuje odolnost proti vodě.
V nabídce firmy Ekolak naleznete:
Fasax Extra - hladká barva, charakteristická velmi vysokou kryvostí a zvýšenou odolností proti vodě. Je doporučená pro běžné i reprezentativní hladké fasády.

Silikonové fasádní barvy
Jedná se o nejkvalitnější fasádní barvy. Tomu také odpovídá jejich cena. Převážnou část pojivové složky tvoří silikonová filmotvorná emulze. Film z této emulze vykazuje velmi podobné vlastnosti jako podkladní minerální omítka, především paropropustnost, která se vyrovná silikátovým barvám a má výbornou hydrofobitu a odolnost proti špinění. Fasádní silikonové barvy, stejně jako disperzní barvy, vytvářejí na povrchu natírané fasády ochrannou a estetickou vrstvu směsí silikonového pojiva, plniva (vápence a písky) a pigmentu. I když je vazba na podklad stejná jako u disperzních fasádních barev, vzhledem k podobným mechanicko-fyzikálním vlastnostem podkladu a filmu nedochází k problémům s transportem vody ze zdiva do okolního prostředí. Také problém se špinivostí se u silikonových fasádních barev prakticky nevyskytuje, navíc pokud má podklad vhodnou strukturu, může fasáda natřená silikonovými fasádními barvami vykazovat samočisticí schopnost. Silikonové fasádní barvy se doporučují pro reprezentativní, historické, památkově chráněné stavby, do oblastí se zvýšenou prašností a s exhalacemi.
Nabídka firmy Ekolak obsahuje:
Fasikon - hladká, silikonová fasádní barva, charakteristická velmi vysokou kryvostí, hydrofobitou a samočisticí schopností. Je doporučená pro reprezentativní hladké fasády, fasády vystavené prašnosti a pro památkově chráněné stavby.

Silikátové a vápenné fasádní barvy
Jedná se o nejstarší druh fasádních barev. Vápenné a silikátové barvy v současné době zažívají renesanci, protože se zjistilo, že ne na všechny podkladní vrstvy jsou vhodné disperzní fasádní barvy. U historických, památkově chráněných, církevních staveb, kde prakticky není možné odizolovat stavbu proti zemní vlhkosti, je nutné používat tento typ barev, jelikož vytváří ochrannou vrstvu stavebních konstrukcí a zároveň nebrání transportu vody ven z konstrukce. Silikátové a vápenné fasádní barvy se na minerální povrch vážou chemicky přes molekuly křemíku v písku a vytvářejí dokonalý spoj mezi podkladem a fasádní barvou. Při aplikaci je třeba věnovat zvýšenou pozornost přípravě barvy a hlavně kvalitě a vlhkosti podkladu. Pro přípravu a očištění podkladu se doporučuje pod silikátové a vápenné barvy používat fluátovací prostředky, které odstraní nečistoty, vyrovnají nasákavost podkladu a chemicky vyvážou všechny volné ionty, které by mohly způsobovat vznik tzv. sanytru. Většina silikátových a vápenných barev má vyšší nasákavost, a proto je vhodné přetírat je tzv. transparentním silikonovým egalizačním nátěrem. Pro své vlastnosti se silikátové a vápenné barvy doporučují všude tam, kde nejsou problémy s vlhkostí zdiva a kde není zvýšená prašnost a špinivost zdiva.
V nabídce firmy Ekolak jsou:
Ekosil - hladká, silikátová fasádní barva, charakteristická velmi vysokou paropropustností. Je doporučená pro fasády neizolované proti zemní vlhkosti, na sanační omítky, památkově chráněné objekty a církevní stavby.
Ekolime - hladká, vápenná fasádní barva, charakteristická velmi vysokou paropropustností. Je doporučená na historické objekty, památkově chráněné objekty a církevní stavby.
Podrobný přehled o aplikaci fasádních nátěrových hmot firmy Ekolak, s. r. o., na konkrétní podklad přináší tabulka. Nesmí se ale zapomínat, že důležitým parametrem pro aplikaci fasádní barvy je také účelovost stavby, její stáří a umístění v okolní zástavbě. Veškeré informace se nachází na internetových stránkách www.ekolak.cz nebo u prodejců EKOLAK s.r.o.


EKOLAK s.r.o.
Bílovice 497, 687 12 Uherské Hradiště,
tel.: 572 587 597, fax: 572 587 688
e-mail: info@ekolak.cz, http://www.ekolak.cz