Obě cihly se zařadily mezi výrobky, na jejichž využití mohou lidé žádat o dotaci z programu Zelená úsporám.

Cihly POROTHERM 44 EKO+ a POROTHERM 44 Si plně vyhověly velmi náročným podmínkám programu Zelená úsporám a byly zařazeny do databáze výrobků a technologií, jež splňují legislativní požadavky a technické parametry, zajišťující jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. Tato databáze je přitom pro stavebníky klíčová. S výjimkou staveb pasivních domů lze totiž žádost o příspěvek uplatnit pouze na výrobky z tohoto seznamu.

POROTHERM ve dvou oblastech
O dotaci mohou stavebníci požádat hned ve dvou oblastech. V kategorii - Úspora energie na vytápění - mohou využít možnosti výstavby z obou cihel. Jestliže se rozhodnou pro kategorii B, týkající se podpory novostaveb v pasivním energetickém standardu, lze využít veškeré materiály POROTHERM. Pomůckou při rozhodování o volbě materiálu a skladbě jednot livých vrstev jim může být příručka "Vyberte si POROTHERM DŮM podle energetické náročnosti", kterou je možné si vyžádat u společnosti Wienerberger, případně stáhnout z jejích webových stránek. "Protože realizace pasivních domů je z finančního hlediska obvykle velmi náročná, předpokládáme, že lidé zaměří svůj zájem na cihly především při rekonstrukcích," vysvětluje ing. Petr Veleba ze společnosti Wienerberger. V tom případě by se jednalo o využití kategorie A, týkající se opatření vedoucích k úsporám energií na vytápění prostřednictvím dílčího zateplení rodinných domů.
Pro splnění podmínek pro žádost o dotaci je nutné, aby využitím výrobků došlo k alespoň dvacetiprocentní úspoře energie na vytápění. Spolu s tím je nutné, aby jejich hodnota souči-nitele prostupu tepla dosahovala alespoň normového doporučení U = 0,25 W/(m ·K).

Podmínky splněny bez zateplení
Cihly POROTHERM 44 EKO+ i POROTHERM 44 Si mají takové tepelně technické parametry, že umožňují podmínky programu splnit, aniž by bylo nutné zdivo nějak dále zateplovat! "Pro splnění podmínek podpory stavebníkům opravdu postačí realizovat jednovrstvé zdivo, k tedy bez zateplení," potvrzuje Veleba. Příspěve z programu, o který mohou zájemci požádat, činí v tomto případě 650 Kč za metr čtvereční podlahové plochy domu. Zdivo z POROTHERMU lze přitom pořídit již od 978 Kč/m.

Více informací naleznete na www.porotherm.cz