Tato společnost se má čile k světu. Naše redakce proto navštívila předsedu představenstva a ředitele společnosti, Ing. Kamila Kučeru, a požádala ho o krátké bilancování i další výhledy do budoucna.

Pane inženýre, řekněte, prosím, našim čtenářům něco o historie společnosti.

Společnost SIMAT a. s. byla založena v roce 1991, tedy v době, kdy se zcela měnila struktura zahraničního obchodu v ČR. Do naší firmy tehdy přišli pracovníci, kteří se zahraničním obchodem měli své zkušenosti, což bylo základem pro její rozvoj. Tenkrát měla firma úplně jiné zaměření a předmětem obchodu byl vývoz ocelových konstrukcí, především do Německa a Rakouska. Z Německa jsme naopak dováželi průmyslovou tepelnou techniku. Tyto dodávky pokračovaly až do roku 1997, ale již v roce 1994 jsme začali na český trh dodávat také nátěrové hmoty od německé firmy Dr. Demuth. Pravdou je, že zpočátku jsme o této komoditě mnoho nevěděli, neboť nikdo z nás neměl z tohoto oboru prakticky žádné znalosti. Začátky byly proto docela krušné. Po třech letech prodeje se ale tyto nátěrové hmoty staly nosným produktem společnosti, s ostatními komoditami jsme přestali obchodovat a tak je tomu dodnes.

Jsme časopisem, který se zabývá stavebnictvím, takže se nelze nezeptat, do kterých oblastí stavebnictví své materiály dodáváte?

Co se týče stavebnictví, tak naše společnost byla již v 90. letech v první vlně dodavatelů, kteří absolvovali velice rozsáhlé a náročné zkoušky, aby získali atesty pro dodávky na dálnice a železnice, a splnili tak standardy ŘSD a SŽDC. Od té doby tvoří dopravní stavitelství stále největší část našich dodávek do stavebnictví. A právě tímto směrem jdou materiály od společnosti Dr. Demuth. Pro nás typické jsou dodávky nátěrových systémů na ocelové nosné konstrukce, doplňkové konstrukce na dálnicích a železnicích, nádražní konstrukce, mosty, lávky apod. Významnou část tvoří dodávky na mosty, kdy první ocelový most byl našimi nátěrovými hmotami natřen již v roce 1995. Od té doby jsme dodali materiály na dalších více než 150 ocelových mostních konstrukcí všech možných tvarů a rozměrů. Ve stavebnictví se ale nevěnujeme pouze ochraně oceli. Od našeho dalšího, italského partnera, firmy METALCROM, dodáváme ochranné systémy na beton. I s těmito materiály jsme prošli zkouškami ŘSD a nyní je využíváme především k nátěrům protihlukových stěn. Lze říct, že převážná část protihlukových stěn, které se v ČR postaví, jsou opatřeny našimi ochrannými nátěry. Tyto materiály se používají také na nátěry spodních částí mostů, opěrné zdi a podobné objekty. Třetí činností, která se promítá do stavebnictví, je ochrana proti graffiti. Zde spolupracujeme s německou firmou ­NORTECH a nabízíme nejen přípravky na odstranění graffiti, ale také nátěry jako preventivní ochranu před ­graffiti. V případě nátěrů protihlukových stěn tak využíváme synergických efektů, kdy bývá někdy požadavek na grafické řešení plus ochranu proti graffiti. Poslední díl, který ještě spadá do stavebnictví, jsou protipožární nátěry na ocel a dřevo. V této oblasti spolupracujeme opět s německým partnerem, firmou HENSEL, a pokud máme jako zadání požadavek na ochranu ocelové konstrukce včetně protipožárního nátěru, pak jsme schopni dodat veškeré nátěrové materiály v kompletu.

Do kterých dalších oborů své nátěrové hmoty dodáváte?

Kromě stavebnictví je to také energetika a strojírenství. Tak jako jsme museli dostát standardům u ŘSD a SŽDC, stejně tak jsme museli splnit požadavky, které má na nátěry společnost ČEPS a. s. Nyní máme pro energetiku schváleny nátěrové systémy na různé typy podkladů, jako je běžná ocel, pozinkované podklady i ocel Atmofix. Většinu materiálů dodáváme na povrchovou ochranu páteřních rozvodů linek vysokého napětí. Ve strojírenství těžíme z toho, že firma Dr. Demuth má poměrně široký sortiment průmyslových antikorozních hmot, takže jsme schopni i strojírenským podnikům nabídnout poměrně širokou škálu zajímavých materiálů.

Jak jste byl spokojen s hospodářskými výsledky loňského roku a jak se vůbec vyvíjí obraty společnosti?

Z hlediska obratů společnosti se dá říct, že až do roku 2008 průběžně rostly. Od tohoto roku až do roku 2013 jsme si prošli dost těžkým obdobím recese. Stavebnictví bylo v útlumu a nás, jelikož jsme na stavebnictví z větší části navázáni, se to samozřejmě velice negativně dotýkalo. Od roku 2014, tak jak postupně ve stavebnictví docházelo k oživení, i nám přibývalo zakázek a náš obrat se opět zvyšoval. V roce 2015 probíhala ve všech oborech, ve kterých se pohybujeme, znatelná konjunktura, což pro nás mělo zásadní význam a rok 2015 byl proto z hlediska obratu rokem rekordním.

Mohl byste jmenovat některé zajímavé referenční stavby, na kterých lze najít vaše nátěrové systémy?

Co se týče mostních aplikací, tak velice zajímavou stavbou byl Čechův most v Praze. Tento most se vyznačuje poměrně rozsáhlou konstrukcí a jeho nátěr byl proveden v roce 2001, čili ještě před velkou povodní roku 2002. Během této povodně byla velká část jeho konstrukce pod vodou, což představovalo asi tu nejtěžší zatěžkávací zkoušku. Nátěr bez jakýchkoliv problémů vydržel a ani po povodni nepotřeboval žádnou opravu. Na tomto mostě je dodnes. Jako další stavbu bych jmenoval dodávky nátěrových hmot na doplňkové konstrukce Pražského okruhu. Velmi známá je estakáda přes Radotínské údolí, kde všechny doplňkové konstrukce v modrém odstínu jsou natřeny naší barvou. Za zmínku stojí také Dlouhý most v Českých Budějovicích nebo mostní konstrukce ve Znojmě přes řeku Dyji, což je velice výrazný, historický objekt. Své materiály jsme dodávali na řadu zastřešení železničních stanic, tzv. vlaštovek, např. na nádražní haly v Pardubicích, Hradci Králové, Poděbradech, Lovosicích, Praze-Libni atd. Na všech hlavních dálničních tazích D1, D3 nebo D8 je většina protihlukových stěn natřena našimi barvami. Velice barevně výrazná a nepřehlédnutelná je třeba protihluková stěna na křižovatce v Třebonicích v nájezdu na dálnici D5. V železničním stavitelství jsme dodávali materiály třeba na objekty 3. tranzitního železničního koridoru ve směru na Plzeň, a to jak ocelové konstrukce, tak i protihlukové stěny. Z objektů, kde máme aplikován protipožární nátěr, bych zmínil třeba OC v Praze na Smíchově nebo protipožární nátěry ocelových konstrukcí ve Státní tiskárně cenin. Stožáry vysokého napětí jsou natřeny našimi hmotami takřka po celé republice.

Zmínil jste, že Čechův most je natřen již 15 let a stále je nátěr v pořádku. Jaká je obecně odolnost vašich nátěrových systémů?

Norma pro nátěrové systémy stanovuje 3 kategorie životností - nízkou, střední a dlouhou. U dlouhé životnosti, kterou my převážně používáme u všech těžkých nátěrových systémů, musí být trvanlivost nátěru minimálně 15 let. Většinou ale tyto nátěry vydrží mnohem déle. Někdy je potřeba provést po této době lokální opravy na nejvíce namáhaných místech, ale ani po 15-20 letech není třeba provádět kompletní obnovu.

To je neuvěřitelné. Jaký je tedy rozdíl mezi běžnými barvami, které si můžeme zakoupit v supermarketech a mezi těmito průmyslovými barvami?

Rozdíly mezi profesionálními průmyslovými barvami a tzv. hobby barvami samozřejmě existují, je to dáno už tím, kdo s nimi má pracovat. V prvním případě je to lakýrník – profesionál, v tom druhém laik. Tomu odpovídá nejen způsob použití, ale i řada dalších věcí, jako je označení obalů, návody atd. Materiály pro těžkou protikorozní ochranu, kterými se především zabýváme, jsou určeny výhradně pro profesionální použití. My těžíme z toho, že náš hlavní partner, Dr. Demuth, je středně velká firma, která je mimořádně pružná a velice rychle schopna vyřešit i některé speciální požadavky zákazníků. Navíc je to opravdu precizní výrobce Made in Germany, který všechny barvy vyrábí pouze ve svém výrobním závodě v Německu. Tím je dána technická úroveň jejich výrobků od použitých surovin až po finální produkt. Firma si neustále drží svou technickou úroveň, pod kterou by za žádných okolností nešla. Některých akcí, kde se soutěží pouze na cenu, se vůbec neúčastníme, protože by to bylo zbytečné. Naším cílem je dodávat nátěrové hmoty pro náročné uživatele s vyšší přidanou hodnotou. To je naše parketa. Nejnižší možný standard nedodáváme a ani ho dodávat nechceme.

Kolik typů barev a kolik odstínů prodáváte?

Těch druhů barev, které aktivně prodáváme, může být kolem 150. Co se týče odstínů, pak je vše dáno vzorníky. Odstínů jsou ale stovky nebo spíše tisíce. Pravdou je, že u průmyslových aplikací je škála odstínů stažena do menšího počtu, než je běžné třeba v architektuře. Dříve byla většina odstínů v naší oblasti hodně unifikovaná a převládaly v ní odstíny šedé. Nyní již té barevnosti i u průmyslových aplikací přibylo, což je jen dobře.

Jak náročná je aplikace vašich nátěrových hmot?

Nevybočuje ze standardů, které platí pro průmyslové lakování. U našeho německého partnera je třeba ocenit, že má snahu to natěračům ulehčit a dbá na to, aby příprava barvy i její aplikace byly co možná nejjednodušší.

Jaké jsou vaše dodací termíny?

Běžné nátěrové hmoty, které máme skladem, dodáváme do 24 hodin, nejpozději do 2 dnů. Speciální barvy dodáváme do týdne a u těch největších specialit se jedná o 10-14 dnů. Toto ale nebývá příliš časté. Tady bych si ale ještě dovolil zmínit další službu, kterou svým zákazníkům nabízíme. Samozřejmě, že se snažíme dodat materiál na odpovídající technické úrovni a v co nejkratším možném termínu. Poskytujeme k němu ale také další služby jako je technický servis nebo odborná školení. Technický servis začíná již návrhem vhodných nátěrových systémů, kdy zákazníkovi podle zadaných požadavků doporučíme, co by pro něj bylo nejvhodnější. V době, kdy se s výrobkem seznamuje, jsme mu k dispozici, abychom mu pomohli vyloučit běžné chyby a pak i během aplikace jsme připraveni mu kdykoliv pomoci.

Jak vidíte výhled letošního roku i svou další budoucnost?

Loňský, rekordní rok se zřejmě opakovat nebude, protože jaro bylo trochu váhavější. Neočekáváme ale žádný výrazný propad a budeme i nadále pracovat na stabilizaci společnosti. Těší nás, že jsme schopni v některých případech konkurovat i velkým, nadnárodním koncernům a na českém trhu se neztratíme. Mezi naše výhody patří i to, že nejsme dceřinou společností konkrétního výrobce nátěrových hmot, ale že se všemi partnery pracujeme na bázi běžných obchodních vztahů, což nám dává určitou volnost v podnikání. V oboru se pohybujeme již přes 20 let, máme stabilní kádr pracovníků s bohatými zkušenostmi, a to je poměrně velký potenciál, který můžeme našim zákazníkům nabídnout. Věřím, že pro stávající zákazníky zůstaneme i do budoucna první volbou a i noví zákazníci objeví kvalitu a výhody našich materiálů a služeb.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač

SIMAT, a.s.
Strašnická 3164/1a, 102 00  Praha 10
tel.: 271 751 828-30, fax: 271 751 831
e-mail: info@simat-as.cz