Požádali jsme proto o rozhovor obchodní ředitelku firmy, paní Ing. Věru Davidovou, se kterou jsme hodnotili uplynulé období, ale podívali jsme se také na to, co firmu čeká v nejbližší budoucnosti.

Paní ředitelko, mohla byste se ohlédnout do minulosti a krátce zrekapitulovat pětadvacetiletou historii firmy?

Před pětadvaceti lety na českém trhu neexistovala plastová kanalizace, ačkoliv v západní Evropě již ano. Od prvního okamžiku, kdy se začalo uvažovat o výstavbě továrny na výrobu kanalizace z plastu, bylo jasné, že tento projekt je velmi zajímavý a už od začátku se tato myšlenka setkávala se zájmem.
Naše podnikání jsme začínali s jednou výrobní linkou v jedné nevyhovující hale. Postupem času se nám podařilo pořídit do firmy další výrobní linky, vstřikolisy a potřebné technologické zázemí. S postupným růstem firmy jsme byli nuceni rozšířit prostory, takže jsme dokoupili další pozemky, na kterých jsme postavili další haly.
V uplynulých 25 letech jsme, tak jako i další firmy, prošli krizí, která nás zocelila, ale hlavně poučila. Zažili jsme i společný projekt Wavin-Osma, který nefungoval tak, jak jsme si představovali. Dnes patří naše společnost Ostendorf – OSMA s. r. o. mezi největší výrobce a dodavatele plastových kanalizačních, odpadních a šachtových systémů, stejně jako systémů pro vnitřní instalace z PVC i PP v České republice.Jak byste zhodnotila letošní rok po stránce ekonomické?

Letošní rok prozatím nemáme uzavřen. Chybí nám ještě měsíc, abychom mohli zpracovat a vyhodnotit všechna data. Pokud bych ale měla porovnat obrat z konce listopadu roku 2018 a 2019, zaznamenali jsme cca 5% nárůst. V prosinci neočekávám ani dramatický růst ani propad, takže myslím, že se budeme pohybovat okolo 5 %.
Pokud bychom se bavili o naší pracovní síle, stabilně zaměstnáváme cca 80 – 85 pracovníků, přičemž si velmi ceníme jejich minimální fluktuace. Dokonce jsou u nás tací, kteří zde pracují více než 20 let, resp. od začátku působení firmy na našem trhu (25 let). Velmi si vážím toho, že k nám nastupují i rodinní příslušníci stávajících zaměstnanců. To samo o sobě hodně vypovídá o naší firemní kultuře.

V září jste oslavili čtvrt století působení na českém trhu. Jak jste pojali oslavy?

První oslava proběhla přesně v den zápisu firmy do obchodního rejstříku, tj. 7. září. V tento den jsme slavili s našimi zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky. Akce proběhla na humpoleckém fotbalovém stadionu. Připraveny jsme měli různé soutěže pro děti i dospělé. Za vysoutěžené fiktivní peníze „osmáky“ si pak soutěžící mohli pořídit různé ceny. Následovalo posezení s hudbou, tancem a rautem.
Druhá oslava se uskutečnila v říjnu s našimi obchodními partnery (přáteli) na krásně zrekonstruovaném zámku ve Škvorci, který jsme si celý pronajali. ­Motto celé akce znělo: „s námi jako v pohádce“. A protože jsme hraví, vymysleli jsme si celou řadu pohádkových úkolů, které jsme napasovali na naše produkty. Tak například u Popelky se přebíral hrách a čočka z víčka KG systému. Chtěla bych poděkovat našim přátelům, záchranářům z Lipna, kteří nám pomáhali zajistit plynulý chod naší akce. Oslavy se zúčastnilo okolo 120 hostů, z nichž někteří byli, stejně jako my, oděni do pohádkových kostýmů.

V letošním roce jste koupili areál malé konkurenční společnosti Marotta, která sídlí hned naproti vašeho areálu. Co bylo důvodem koupě nemovitosti?

Jednoduše jsme se potřebovali co nejrychleji rozšířit. Firma sice vlastní pozemky podél příjezdové komunikace, ale z časových i finančních důvodů byla varianta koupě sousedních pozemků nejvýhodnější. Areál nám nabízí další zastřešené kapacity, kde budeme skladovat systém skolan a kg 2000. Systém logistiky a postupných úprav areálu (i estetických) jsme měli vymyšlen již před koupí.


Přinesl rok 2019 i něco nového v rámci vašich produktových skupin?

V letošním roce jsme představili novinku – systém KG2000 Polypropylen SN16. Jedná se o rozšíření produktové řady KG2000, která byla doposud nabízena pouze s kruhovou tuhostí SN10. KG 2000 Polypropylen® je moderní vyspělý systém kanalizačních trubek a tvarovek, určený především pro exponovaná místa a pro výstavbu kanalizace v náročných podmínkách, například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst.
Kanalizační trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody.
Vzhledem k zesílené homogenní stěně trubek a tvarovek KG 2000 Polypropylen® se hodnota jejich kruhové tuhosti rovná SN 16. Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnicí element, který je opatřen napínacím břitem – zabraňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břitem – fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břitem – odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břitem – zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje.
Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je dle DIN 8078 odolný vůči kyselým odpadním vodám s hodnotou pH 2 až po vody alkalické o hodnotě pH 12. Vzhledem k vysoké houževnatosti materiálu – polypropylenu, je celý systém, včetně těsnicích elementů, dlouhodobě odolný teplotám až 90 ˚C.


Jakých veletrhů se zúčastníte v příštím roce a co dalšího připravujete?

V příštím roce se zúčastníme veletrhu Aquatherm v ­Praze, který se koná od 3. do 6. března 2020 na výstavišti v Letňanech. Dále se objevíme i na veletrzích, které pořádají naši ­velkoobchodní partneři, jako např. PTÁČEK – velko­obchod a. s. nebo další firmy. Účast na výstavách našich zákazníků, velkoobchodů, je pro nás velmi cennou zpětnou vazbou, jelikož se zde potkáváme s instalatéry, kteří naše produkty používají při své ­každodenní práci.
Ze zahraničních veletrhů hodláme vystavovat v Maďarsku. Další možnosti výstav ještě zvažujeme. Využíváme podpory a spolupráce s Czech Trade.

Chtěla byste na závěr ještě něco dodat?

Všem přátelům, kolegům i obchodním partnerům bych ráda popřála krásné prožití Vánoc a hodně zdraví, spokojenosti i štěstí v osobním i pracovním životě. Ať vše funguje, tak jak má, a věci jdou rozumným způsobem dopředu!

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Ostendorf – OSMA s. r. o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec
tel.: 565 777 111, 131-135
e-mail: obchod@osma-cz.cz
www.kanalizacezplastu.cz
www.ostendorf-osma.com