Nejdříve byly takto budovány nádrže v Severní Americe zhruba od druhé poloviny minulého století. S nástupem nové technologie protikorozní ochrany s označením TRENCHCOAT v sedmdesátých letech byl postupně tento způsob výstavby nádrží uplatňován i v Evropě. Dodávali jsme již systémy například do Dánska, Norska, Polska, Finska atd.

Mezi výhody systému Hel-Cor patří:

•    nižší pořizovací náklady
•    rychlá montáž
•    samočistící schopnost hladké nalaminované polymerové folie TRENCHCOAT
•    malá výška nadnásypu nad troubou, přibližně 60 cm, umožňuje umístění nádrží pod komunikace s minimalizací výkopových prací
•    možná výstavba v zimě díky absenci mokrého procesu na stavbě
•    přenášení malého napětí pod dno trouby umožňuje výstavbu v málo únosných zeminách
•    přizpůsobení se nerovnoměrnému sedání
•    životnost přesahující 100 let

Největší vyráběný průměr trub je 3600 mm a největší délka 12 m. I při těchto maximálních rozměrech jednoho kusu trouby s objemem 122 m3 je stále jeho hmotnost jen 5 tun. Díky dlouhé výrobní délce se výrazně snižuje počet vodotěsných spojů. Montáž takové nádrže pak probíhá velmi rychle. Přibližně se počítá s časem 2 hodiny potřebným pro sestavení jednoho velkoprůměrového vodotěsného spoje. Nejčastěji je spoj řešen ocelovou přírubou po obvodu s vloženým těsněním. Spoj je těsný až do tlaku 2,5 bar. Trouby se kladou na zhutněný podsyp ze štěrkopísku. Následně musí být trouby symetricky z obou stran obsypány štěrkopískem nebo štěrkodrtí s širokou frakcí 0-32 mm. Obsyp je náležitě zhutněn pro zajištění přenosu pasivního zemního tlaku na obě strany trouby a tím i redukci svislého tlaku pod troubou. Trouby se propojují mezi sebou potrubím ze stejného materiálu. Obdobně je řešeno napojení na betonovou kanalizační šachtu.

Celková protikorozní ochrana trub sestává z žárového zinku tl. 42 µm a oboustranně nalaminované polymerové folii TRENCHCOAT tl. 250 µm. Tato ochrana zajistí životnost trouby větší než 100 let za předpokladu rezistivity zásypové zeminy větší než 1500 Ω.cm a hodnoty pH v rozsahu 5-9.

Polymerová folie TRENCHCOAT je na rozdíl od běžných nátěrů bez mikropórů, a má tak funkci bariéry, která chrání trouby jak před mnoha chemickými látkami včetně chemických rozmrazovacích látek, tak před opotřebením způsobeným splaveninami a to bez ztráty přilnavosti k oceli. S ohledem na dielektrickou pevnost se folie chová jako elektrický izolant, a chrání tak ocelovou troubu před účinky bludných proudů. Pro srovnání je folie 3x lepší izolant než vzduch. Trouby opatřené touto folií nepodporují výskyt bakterií, plísní a neslouží jako potrava pro hmyz a hlodavce. Její použití neznamená prakticky žádné zvýšení hmotnosti standardních ocelových pozinkovaných trub. Je tak zachována jejich velká přednost spočívající ve velmi snadné přepravě, manipulaci a instalaci. Folie TRENCHCOAT není náchylná k praskání při instalaci za nízkých teplot ani k měknutí při vysokých letních teplotách.

Jako typický příklad retenční nádrže jsou dvě vzájemně propojené kruhové ocelové trouby ­Hel-Cor TRENCHCOAT o průměru 3 000 mm a délce 12 metrů. Celkový objem nádrže činí 170 m3 a hmotnost je 10,5 tuny.

ViaCon ČR s.r.o.
Železniční 548/4B, 772 21 Olomouc
tel.: 585 115 117, fax: 585 115 119
e-mail: viacon@viacon.cz, www.viacon.cz