V té době naplno běžely práce na výstavbě části Arabského plynovodu z Aleppa na syrsko-tureckou hranici a první cenné zkušenosti měli za sebou také pracovníci dceřiné firmy Plynostav Arabian Ltd. se sídlem v saúdskoarabském Rijádu. Naší pozornosti nemohla uniknout rušná stavební činnost v místě budoucího podzemního zásobníku plynu v polských Wierzchowicích. Zkrátka a dobře, zaznamenali jsme, jak Plynostav po letech určitého přešlapování na místě opět nabral dech. Určitě proto není od věci vrátit se do této společnosti a zeptat se jednoduše a přímo: Co je u vás nového?

Původně plánovanou schůzku s předsedou představenstva a generálním ředitelem Plynostavu Pardubice holding panem inženýrem Jiřím Kršem jsme museli odložit. V daný den totiž jel na Pražský hrad. Samozřejmě nás zajímal důvod jeho návštěvy místa, kam se pracovně necestuje každý den. „Prostřednictvím českého velvyslance v Rijádu dr. Lubomíra Hladíka a pracovníků Protokolu Kanceláře prezidenta republiky se nám podařilo domluvit setkání prezidenta Václava Klause s členem saúdskoarabské královské rodiny princem Turki Bin Meshari Bin Saud Bin Abdulaziz Al-Saudem. A protože princ je naším obchodním partnerem, dostalo se pocty přijetí na Hradě rovněž nám,“ vysvětlil nám pan ředitel. Z jeho dalších slov vyplývá, jak velkou pozornost firma aktivitám v Saúdské Arábii věnuje. „Trh v našem oboru je v této zemi obrovský, ale samozřejmě také velmi náročný. V přípravě nelze podcenit, nota bene opomenout vůbec nic. Místní investoři si každého dodavatele dokonale prověřují. Kvalita odvedené práce je opravdu na prvním místě,“ vysvětluje pan Ing. Jiří Krš. „I proto nelze očekávat výsledky hned, je potřeba trpělivě jednat a neustávat v hledání příležitostí.“ Při setkáních s představiteli místních investorských, ale i silných stavebních společností se navíc tu a tam objeví přání a požadavky týkající se i jiných oblastí stavebního sektoru. Plynostav v takových případech může sehrát roli prostředníka či obchodního partnera pro další české firmy a společnosti. První konkrétní výsledky se již začínají rýsovat.

Vraťme se však do Sýrie. V této zemi Plynostav již zanechal výraznou stopu. Letos na jaře totiž úspěšně dokončil stavbu 62 kilometrů dlouhého plynovodu o průměru 900 milimetrů, zmíněného v úvodu našeho článku. Nešlo o jednoduchou záležitost, ale vše se stihlo v termínu. Na velké oslavy ale nebyl čas. Hned vzápětí se totiž začalo pracovat na přípravě další zakázky. Tentokrát šlo o tendr na výstavbu 155 kilometrového ropovodu o průměru 500 milimetrů spojujícího vnitrozemský Al-Hassakeh s terminálem v přístavu Tartous. „V konkurenci několika zahraničních firem se Plynostavu podařilo uspět,“ říká pan Ing. Jiří Krš a vzápětí dodává, že Sýrii považuje za vhodné nástupiště k podnikatelským aktivitám v dalších zemích Blízkého a Středního východu, ale i severní Afriky. „Naše kancelář v Damašku sleduje a vyhodnocuje vyhlašované tendry i jiné obchodní příležitosti, jsme v každodenním spojení.“ I v této části světa se totiž zkracuje jak čas na vypracování nabídky, tak na vlastní realizaci díla. Obchodní pracovníci firmy musejí být flexibilní a připraveni řešit několik úkolů najednou. Kdo si to neuvědomí, je prakticky bez šance uspět.

Lidé ve stavebnictví jsou na mimořádné situace zvyklí. Své by o tom mohli vyprávět ti pracovníci Plynostavu, kteří v současné době dokončují jednu z největších investičních akcí v zemi našich severních sousedů, podzemní zásobník plynu a paroplynovou elektrárnu ve Wierzchowicích, ležících asi šedesát kilometrů severovýchodně od Vratislavi. Šlo o organizačně nesmírně náročnou stavbu, své síly při její realizaci spojily firmy z Polska, České republiky, Itálie a Francie. Mezinárodní konsorcium muselo řešit spoustu věcí „za pochodu“, nepřetržitě komunikovat a spolupracovat tak, aby jednotlivé stavební činnosti na sebe co nejlépe navazovaly. „Tím více pak člověka potěší, když vidí, že naše firma plní své úkoly v souladu s harmonogramem a že k naší činnosti nemají příslušné orgány stavebního dozoru vážnější připomínky,“ hodnotí  působení Plynostavu v Polsku jeho ředitel. Důkazem, že pardubická firma má co nabídnout, je i fakt, že spolu se silným polským partnerem připravuje nyní několik nabídek na výstavbu liniových staveb strategického charakteru.
Velké stavby ale najdeme i doma. Ty potrubní mají někdy trochu smůlu v tom, že se o nich nemluví tak často jako o silničních či železničních. Jejich význam však není o nic menší, možná právě naopak. „Vezměte si například podzemní zásobníky plynu. Plynostav je podepsán pod téměř všemi, které se v bývalém Československu a v nynější České republice vybudovaly. I z tohoto důvodu se nyní podílíme na stavebních pracích v Tvrdonicích na jižní a v Třanovicích na severní Moravě, kde rovněž zúročujeme dlouholeté zkušenosti z oboru,“ zmiňuje se pan Ing. Jiří Krš.

Opravdovou výzvou pro jím řízenou skupinu společností je pak výstavba hraniční předávací stanice v Brandově a následného prvního úseku plynovodu Gazelle o délce 52,4 kilometru a průměru 1400 milimetrů z Brandova  přes Jirkov do Sýrovic. Připomeňme, že Gazelle propojí stávající plynovodní soustavu ze zmíněného Brandova v Krušných horách do dalšího místa na česko-německé hranici v Rozvadově na západě Čech. A právě s prvním úsekem, který je oprávněně považován za nejobtížnější, neboť překonává výškový rozdíl 600 metrů a bude na něm nutné řešit unikátní přechody horským a skalnatým terénem, se „poperou“ v úloze generálního subdodavatele pracovníci dceřiné společnosti Plynostavu. I v tomto nelehkém terénu chtějí dokázat, že více než šedesátiletá praxe v oboru výstavby liniových potrubních staveb řadí Plynostav k předním společnostem nejen v České republice, ale vskutku na světové úrovni. Mimochodem, v uvedeném úseku vede již pět plynovodů, všechny nesou podpis Plynostavu. „Někteří zaměstnanci zde budou pracovat v našem firemním dresu již pošesté,“ dodává ředitel a s jistým uspokojením se rozhovoří o tom, jak je rád, že po letech znovu ožije vlastní areál Plynostavu v Chomutově, kde v minulosti sídlil samostatný závod společnosti a který bude nyní sloužit jako základna výstavby plynovodu Gazelle. „Věříme, že náborem pracovníků především dělnických profesí pomůžeme trochu řešit i problém nezaměstnanosti na severu Čech. Těm, kteří se osvědčí, určitě nabídneme perspektivní práci i v budoucnu, ať již doma nebo v zahraničí.“

Ještě před uzávěrkou tohoto čísla Stavebních a investorských novin jsme obdrželi zprávu, že hraniční předávací stanice v Brandově,  řečeno odborným jazykem, „šla pod tlak“ v plánovaném termínu a že nic nebrání jejímu oficiálnímu předání, které by se mělo uskutečnit v polovině října za účasti prezidenta republiky. Na den, kdy se pan Ing. Jiří Krš bude opět moci setkat s Václavem Klausem, proto raději nebudeme nic plánovat…


Mgr. Roman Marčák
Business Department

a Ing. Jaroslav Pospíšil

Plynostav Pardubice holding akciová společnost
Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov
tel.: 467 001 710
www.plynostav-holding.cz