V rámci stavby D3 0309/II v úseku Ševětín – Borek proběhne rozšíření stávající silnice I/3, na směrově rozdělenou čtyřproudou komunikaci. Kromě toho zde vznikne 5 nových mostních objektů (z toho jeden ekodukt), 2 mimoúrovňové a jedna okružní křižovatka, a téměř 1 800 m protihlukových stěn.

Stavba tohoto úseku tvoří propojovací úsek mezi dvěma rozestavěnými stavbami. Práce navážou na již probíhající stavbu D3 0309/I Bošilec – Ševětín a končit budou na 128,100. km, kde pokračuje další stavba na dálnici D3 0309/III Borek – Úsilné, kterou realizuje sdružení pod vedením EUROVIA CS. Skupina EUROVIA CS působí také na dalším rozestavěném úseku dálnice D3, a to 308C Veselí n. Lužnicí – Bošilec.

„Z povahy místního terénu je zřejmé, že stavba bude zahrnovat rozsáhlé zemní práce, a proto bych chtěl požádat především řidiče i občany v okolí za trpělivost. Jsme si vědomi toho, že stavební činnost ovlivňuje dočasně životní podmínky ve svém okolí. Pevně věřím, že odměnou všem bude nový kvalitní a bezpečný úsek dálnice D3 Borek – Ševětín, po kterém se řidiči poprvé projedou na konci roku 2019,“ sdělil Pavel Jiroušek, oblastní ředitel EUROVIA CS.

Dálnice D3 propojuje hlavní město a oblast středních Čech s jižními Čechy, kde napojuje Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a síť rychlostních silnic. Trasa je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. Dálnice D3 rovněž patří do doplňkové sítě evropských dopravních koridorů.