„Klíčovou vlastností stavebních materiálů u vícepodlažních budov, zejména u bytových domů, je únosnost zdiva. Budovy však musí vyhovět i stále přísnějším tepelně technickým požadavkům. Doposud byla při konstrukci vícepodlažních budov vzájemně zvažována právě tato kritéria. Nová řada broušených cihel plněných minerální vatou Porotherm TB Profi nabízí možnost postavit bez kontaktního zateplovacího systému (ETICS) až osmipatrový dům z cihelných bloků,“ uvádí Ing. Ivo Petrášek, statik společnosti Wienerberger. Tím je zajištěna optimální kombinace únosnosti, tepelně technických vlastností, požární odolnosti i akustiky, a to v jednokrokovém řešení bez nutnosti instalace ETICS.

Obecně platí, čím lepší tepelněizolační vlastnosti, tím nižší pevnost a obráceně. Současné moderní pálené cihly Porotherm TB Profi, jejichž prodej byl zahájen počátkem roku 2020, však dokážou splnit díky masivním cihelným žebrům obě kritéria a při správném návrhu není výstavba budov s osmi podlažími nic neřešitelného. U nové řady Porotherm TB Profi byla totiž dosažena při pevnosti bloků P12 dokonce charakteristická pevnost zdiva fk = 5,0 MPa na maltu pro tenkovrstvé zdění (odpovídá běžnému tepelněizolačnímu zdivu s pevností 23 MPa !!). Při zkouškách v laboratoři bylo prokázáno i výrazné zvýšení smykové únosnosti soklového zdiva.

Cihla Porotherm 44 TB Profi

Cihla Porotherm 44 TB Profi


Společnost Wienerberger nabízí Porotherm TB Profi ve dvou rozměrech včetně doplňků, jakými jsou poloviční cihly nebo sokolová cihla, tvořící systémové řešení. Porotherm 38 TB Profi splňuje požadavky nízkoenergetického domu i domu s téměř nulovou spotřebou energie. Cihla Porotherm 44 TB Profi je vhodná i na výstavbu vícepodlažního pasivního domu. Pro oba produkty je samozřejmě vyřešeno napojení na vnitřní akustické zdivo s odstraněním akustických mostů při dodržení požadovaných tepelněizolačních vlastností. To se týká i všech ostatních výrobků Porotherm – překlady, předokenní roletové/žaluziové schránky Vario UNI, příčky, stropy apod.

Výhody Porotherm TB Profi
- velmi vysoká pevnost zdiva – až do 8 podlaží
- vynikající tepelněizolační vlastnosti bez nutnosti použít ETICS
- výborné akustické vlastnosti stěny
- výborná tepelná akumulace
- mechanicky chráněná izolace uvnitř cihelného bloku – 24 až 28 cm izolace bez kotvení
- maximální požární odolnost – přirozeně nehořlavé materiály

Základní technické údaje vybrané cihly Porotherm 44 TB Profi v pevnosti P10
- pevnost cihly v tlaku 10 N/mm2 (P10)
- charakteristická pevnost zdiva v tlaku na maltu M10 fk = 4,40 MPa
- vážená laboratorní neprůzvučnost* Rw = 50 dB
- součinitel prostupu tepla pro jednovrstvové obvodové zdivo včetně omítek U = 0,17 W/(m2.K)
* Při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 352 kg/m2

Cihla Porotherm 38 TB Profi

Cihla Porotherm 38 TB Profi