Využili jsme příležitosti, kdy právě v těchto dnech na stavbě probíhá instalace atypických oken a realizace obvodového pláště z materiálu Corian®Design, který je výjimečný díky svým čistým liniím a propracovaným detailům lomů, a spojili se s architektem Petrem Schwarzbeckem, kterému jsme položili několik otázek.

Ing. arch. Petr Schwarzbeck z ateliéru Blackback


S jakou vizí jste k projektu rodinného domu na Ladronce přistoupil a jaké byly zadávací podmínky investora?

Zadávací podmínky klienta byly na místě stávajícího domu navrhnout novostavbu, která nahradí starý nevyhovující objekt. Každý projekt je pro nás na začátku nepopsaný list papíru, následuje velké dobrodružství poznávání klienta a místa, kde stavba vzniká. Dům jsme začali navrhovat s kolegou Ing. arch. Lukášem Pojarem a doposud se na jeho projektování podílí celá řada architektů a specialistů, nyní bych zde vypíchl kolegu Ing. arch. Michala Fišera.

Jak probíhala komunikace s investorem?

Komunikace s klientem probíhá stále, protože pro nás návrhový proces nekončí projektem, nýbrž realizací. Klient je povoláním strojař s velkým citem pro detail. Zpočátku jsme nosili klientovi vcelku konzervativní návrhy, s nimiž však nebyl příliš spokojen. Po zhruba jedenácté variantě jsme povolili uzdu vnitřním emocím a rázem došlo k oboustrannému nadšení. Následně bylo rozhodnuto, kudy v následujících letech povedou naše společné kroky.

Rodinný dům v Praze na Ladronce


Jak je projekt koncipován a mohl byste ho blíže charakterizovat?

Návrh domu je koncipován na základě exaktního zadání klienta stran stavebního programu domu. Dále ho jednoznačně definuje prostředí ulice, půdorys původního objektu, výška hřebene sousedního domu, uliční římsa a také střešní vikýře sousedních domů. Dalším neméně důležitým faktorem je, že uliční fasáda je orientována k jihu a je potřeba, aby domem proběhlo co nejvíce světla. Pro svůj návrh jsme zvolili sochařský druh architektury, který je inspirován českým kubismem, například architekty Pavlem Janákem, Josefem Chocholem nebo Josefem Gočárem. Vzhledem k tomu, že český architektonický kubismus končí pouze v rovině symetrické, šli jsme v návrhu hlouběji a inspiraci hledalo naše studio mezi umělci, jako byli Josef Čapek, Emil Filla, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta a Václav Špála, kteří se posunuli do mnohem větší a volnější abstrakce. Destilátem těchto výše zmíněných prvků se objekt chová jako jednoduchá krystalická světlá hmota, která svými rozměry respektuje charakter a místo svého zasazení. Rodinný dům je výjimečný díky svým čistým liniím a propracovaným detailům lomů. Obložení bude z umělého kamene Corian®Design v kombinaci s prosklenými částmi okenních a dveřních otvorů.

Mohl byste vypíchnout, co pro vás bylo na tomto projektu nejzajímavější či nejsložitější?

Svoboda a pak určitě pocit, že i po cca 9 letech navrhování a procesu výstavby nás dům i komunikace s klientem stále baví, prožíváme ji jako neobvyklé dobrodružství a dělá nám radost i přes technická a ekonomická úskalí, která nás doprovází. A co bylo nejsložitější? Včera to byl detail výustek na fasádě, zítra to bude detail zábradlí a jak říkáme: „Nakonec to dopadne dobře a pokud to nedopadne dobře, ještě to není konec.“ Ta cesta s hledáním optimálního řešení je to, co nás naplňuje.

Tak jako architekt Kaplický měl kdysi za vzor pro dům cukřenku, tak pro nás se stala vzorem Janákova dóza z porcelánu, kterou na svých bílých krystalických plochách krásně prokreslují černé linky.


Zajímavým prvkem rodinného domu je fasáda z unikátního materiálu Corian®Design. Co byste řekl k jejímu návrhu?


Tak jako architekt Kaplický měl kdysi za vzor pro dům cukřenku, tak pro nás se stala vzorem Janákova dóza z porcelánu, kterou na svých bílých krystalických plochách krásně prokreslují černé linky. Vzhledem k tomu, že navrhujeme dům v 21. století, chtěli jsme použít samozřejmě i současný materiál, který by splňoval vizuální a technické parametry. Proto byl Corian®Design, se kterým jsme se předtím setkali pouze na několika kuchyňských linkách v interiéru, jednoznačně volbou číslo jedna.

Z jakého hlediska je tento materiál pro vás zajímavý a jaké byly hlavní důvody pro jeho výběr?

Tento materiál je pro nás zajímavý z vícero hledisek. Hlavní roli sehrálo hledisko estetické a haptické, poněvadž se jedná o na dotek velmi vřelý materiál. Neméně důležité byly samozřejmě technické parametry, které si dokáží poradit s klimatickými a povětrnostními vlivy, zvyšují odolnost vůči UV záření či požární odolnost. Dalším obrovským benefitem tohoto materiálu je možnost formátování. Při zahřátí na 165 °C je navíc možné tento materiál tvarovat dle fantazie architekta. Corian®Design se také velmi snadno udržuje a čistí.

Rodinný dům v Praze na Ladronce


V jaké fázi je stavba nyní?

Stavba se nyní nachází těsně před realizací opláštění. V současné době se osazují okna a bude se dokončovat celková obálka domu.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický


Investor: Soukromý investor
Architekt/projektant: BlackBack s. r. o. - Ing. arch. Petr Schwarzbeck, Ing. arch. Lukáš Pojar, Ing. arch. Michal Fišer
Generální dodavatel stavby: Stavěno subdodavatelsky, investor sám tendruje a vede firmy
Výrobce materiálu Corian®Design pro obklad fasády: DuPont