DYWIDAG Prefa a.s. si zakládá na seriozním přístupu ke každému projektu, a to jak z pohledu projekčního návrhu, tak hlavně ve způsobu řešení konstrukce prefabrikátů. Ve spolupráci s firmou Pontex byla přepracována statika a výrobně technická dokumentace dílců nádrží dle metodiky Eurocodu (EN). Změna legislativy vedla k zesílení konstrukce.

Robustnost konstrukce jde bohužel v současné krizové době proti základnímu kriteriu výběrových řízení, kterým je jednoznačně cena. Doufáme, že se situace na stavební trhu stabilizuje a začne se posuzovat kromě ceny kvalita objektů a dodržení legislativních norem. Subtilní konstrukce mají rozhodně na trhu svá uplatnění, ale pro dopravní stavitelství se nehodí.

Stavebnicový systém prefabrikovaných nádrží DYWIDAG umožňuje přizpůsobení objektu podmínkám stavby s ohledem na uspořádání a požadovaný objem nádrže. Může tak vzniknout jednoduchá havarijní nádrž vybavená pouze záchytnou nornou stěnou, nebo objekt pro sedimentaci kalů a čistění průtoku koalescenčním filtrem, ale také systém doplněný retenčním záchytným objemem.

Prefabrikované nádrže DYWIDAG mají také výhody realizační. Především jde o krátkou dobu výstavby a vysokou kvalitu továrně zpracovaných železobetonových prefabrikátů. Jednoznačné jsou výhody při osazování v nepříznivých stavebních podmínkách (vysoká hladina spodní vody) a při stavbě v zimním období.

Společnost DYWIDAG Prefa a.s. nabízí svým zákazníkům řešení, která nejenom splní vodohospodářské požadavky, ale budou svým majitelům sloužit dlouhodobě bez ztráty kvality.

Dywidag Prefa, a.s.
Jedličkova 1190/1, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 510 034, fax: 325 533 602
e-mail: jaroslav.svoboda@dwpl.cz, www.dwpl.cz