Primární funkcí podstřešní fólie je vodotěsnost a její kvalita z hlediska dlouhověkosti představuje nejvyšší riziko pro majetek, spotřebu energií, pojištění atp. Důsledky nekvalitně vybrané podstřešní fólie mohou mít za následek sníženou funkci tepelné izolace, resp. její neúčinnost, která se projeví ve zvýšených nákladech na topení. Dále se ve střeše mohou objevit plísně a hniloba, které ohrožují zdraví obyvatel domu. V neposlední řadě hrozí zatečení vody do obytných prostor, které může způsobit poškození zdí a vnitřního vybavení domu.

Podívejme se tomu pod pokličku (nebo raději pod střechu)
V uplynulém roce byly provedeny testy „v terénu“, kdy nezávislý odborník odkryl 30 střech, aby mohl provést důkladné testy vodotěsnosti na podstřešních difuzních fóliích. Ty prošly procesem stárnutí ve skutečných podmínkách každodenního používání. V rámci testování bylo zkoumáno 17 střech s materiálem Tyvek® instalovaným před více než 20 lety a 13 střech s vícevrstvými nebo zátěrovými podstřešními difuzními fóliemi instalovanými před 5 až 10 lety. Firma DuPont nebyla do procesu přímo zapojena a nijak tudíž neovlivnila výběr střech nebo vzorků, které měly být testovány, ani nefiltrovala nebo neupravovala výsledky! Nezávislý odborník odebral vzorky ze střech a nechal je testovat v notifikované laboratoři.

Testy vodotěsnosti dle EN13859 W1
Pro testování vodotěsnosti byl použit klasifikační systém těsnosti EN13859 W1. Každý testovaný vzorek byl vystaven 20 cm vodního sloupce po dobu 2 hodin, aby se změřilo nejen případné prosakování vody, ale také míra prosakování, oblast jeho výskytu na povrchu a to, jak rychle k němu dochází.

Výsledek podle W1 testu udává pouze hodnotu, zdali vzorek obstál či nikoliv. Tyvek® dopadl velmi dobře, když 75 % procent vzorků obstálo, zatímco jen 29 % zátěrových materiálů obstálo resp. 0 % vícevrstvých fólií obstálo. Bohužel výsledky dle této normy se nedají klasifikovat. Proto odborníci určili klasifikaci dle míry a rychlosti protečení od 10 do 1. Desítkou byly označeny vzorky, které obstály dle W1. Jedničkou pak ty, u nichž došlo k protečení již v průběhu plnění testovacího válce čili k samotnému testování ani nedošlo. Jen pro představu, je to asi, jako byste testovali košili, kterou máte na sobě. Kritérium funkčnosti fólie dle expertů je při získání výsledku hodnocení 6 a vyššího.

Dle této klasifikace bylo funkčních všech 17 membrán Tyvek® a 4 ze 7 zátěrových fólií. U těchto dvou skupin fólií byly vzorky, které neprošly W1 testem, ale z hlediska funkčnosti ve střeše jsou v pořádku (došlo pouze k malému protečení). Šokující však je fakt, že všech 6 vícevrstvých fólií dostalo známku 1, a sice došlo ke kompletnímu protečení před začátkem testu.


Test vodního sloupce dle normy EN20811
Abychom měli pohled na funkčnost fólií kompletní, byl proveden ještě jeden test dle normy EN20811, která je známý pod názvem „test vodního sloupce“. Tento řeší veškeré nedostatky testu EN13859 W1. Určí přesnou hodnotu vodního sloupce, díky které je možné porovnání aktuálního stavu funkčnosti fólie a nabízí také velmi zajímavé srovnání, jak moc hodnota poklesla časem od stavu, kdy byla fólie nová. Pro funkčnost fólie ve střeše experti určili hodnotu vodního sloupce vyšší než 50 cm.

Na základě tohoto testu jsou výsledky studie následující:
•    16/17 podstřešních difuzních fólií Tyvek® po > 20 letech je funkčních
•    4/7 zátěrových podstřešních difuzních fólií po < 10 letech je funkčních
•    0/6 vícevrstvých podstřešních difuzních fólií po < 10 letech je funkčních

Výsledky testů prokázaly, že difuzní fólie DuPont™ Tyvek® si udržely nezbytnou vodotěsnost po reálném stárnutí, kdy mnoho podstřešních difuzních fólií již neobstálo. Pro dokreslení nutno dodat, že testované materiály Tyvek® měly hmotnost 60 g/m2 (případně 137 g/m2 = 60 g/m2 Tyvek® + PP vrstva) To byl v 90. letech jediný používaný typ Tyvek®, dnes je standardem Tyvek® Solid - 80 g/m2, tedy ještě mnohem silnější funkční vrstva. Tyvek® si po více než 20 letech ve střeše zachoval 70-90 % své původní vodotěsnosti (vodního sloupce). To je přímo fantastický výsledek!!!

I když nezohledníme rozdílné stáří (vzorky Tyvek® byly podstatně starší než jiné používané produkty), jsou podstřešní difuzní fólie Tyvek® na základě tohoto testu nejspolehlivější co do zásadních vodotěsných vlastností, zatímco u alternativních podstřešních difuzních fólií je oprávněný důvod pro znepokojení.
Video a více informací o celé studii naleznete na stránce: www.tyvek.cz/teststrech

Reálný příklad z praxe – jedna střecha, dvě různé difuzní fólie
Výsledky testu potvrzuje i další praktický příklad. Přímo unikátní reálný test, kdy díky náhodě, byla na jedné střeše použita vícevrstvá fólie 135 g/m2 a zároveň také Tyvek® Solid. Primární volbou zde byla vícevrstvá fólie, kvůli chybějícímu materiálu však byla narychlo použita i jedna role Tyvek® Solid. Jedná se o střechu instalovanou v roce 2002. Na tomto konkrétním příkladu je vidět srovnání fólií v jedné střeše = za stejných podmínek. Ať už byly podmínky jakékoliv, pro obě fólie ležící vedle sebe v jedné střeše byly stejné. Fotka prokázala jasný rozdíl v kvalitě fólií. Není potřeba další komentář. Pro více informací o této střeše se můžete opět podívat na stránku www.tyvek.cz/teststrech.

 

Dole: 3vrstvá mikroporézní fólie 135 g/m2, vpravo nahoře: Tyvek®


V čem konkrétně jsou difuzní fólie DuPont™ Tyvek® jedinečné
Za prvé - degradace fólií je způsobena UV zářením a působením tepla. Většina vícevrstvých fólií je vyrobena z polypropylenu (PP), který je přirozeně citlivější vůči UV záření než polyetylen (PE). Funkční vrstva Tyvek® je vyrobena ze 100% PE, vysoce stabilního proti působení UV záření a teploty až do 100 °C.
Za druhé – podstatná je tloušťka funkční vrstvy a ne tloušťka fólie. Běžné vícevrstvé 100–200 g/m2 fólie mají tloušťku funkční vrstvy 11-45 mikronů. Tyvek® Solid (80 g/m2), či Tyvek® Supro (148g/m2) má tloušťku funkční vrstvy 220 mikronů, čili 6-20x větší než běžné vícevrstvé fólie. Pro zajímavost, lidský vlas má 50-100 mikronů. Opravdu si myslíte, že vaši střechu ochrání fólie tenčí než lidský vlas?

Běžná vícevrstvá fólie: 30 micronů (interní měření)

 

Tyvek Supro: 220 micronů (interní měření)


Díky tomu všemu si můžeme stát za kvalitou materiálu Tyvek® a místo standardní 2-leté záruky dáváme jako jediní záruku 10 let.

Proto je dobré se zamyslet. Stojí majiteli domu pár set korun ušetřených v rozpočtu stavby domu za problémy spojené s nevhodným výběrem podstřešní difuzní fólie? A stojí pár set korun ušetřených v rozpočtu stavby domu za pověst a dobré jméno realizační firmy? NE, NESTOJÍ! Proto se zamyslete nad vhodnými difuzními fóliemi a požadujte kvalitu, která vydrží. Cenový rozdíl fólií Tyvek® je minimální, rozdíl v kvalitě však zásadní!

Dvakrát promysli, jednou postav, věř Tyvek®.